Xavier Everaert

Geen categorie

OPGELET: SATIRE

Over een politieke moord en flamofobie

Xavier Everaert bood Doorbraak deze satirische tekst aan. Wie zijn wij om satire te verbieden…

Geen categorie

vzw Klimaatzaak: wanneer groene advocaten geld ruiken

‘Wanneer de wetgevende en uitvoerende machten beleidsdaden stellen die de concrete staat van het leefmilieu voor een burger substantieel verminderen, en waarvan het algemeen belang niet afdoende kan worden aangetoond, kunnen zij de overheid voor de rechter dagen’, weet Xavier Everaert in deze vrije tribune. Hij beoordeelt de actie van vzw Klimaatzaak en de reacties erop.

Geen categorie

Het momentum van 15 december

Clash tussen Oud en Nieuw

Als het prille rechtse reveil zijn been stijfhoudt tegen het ‘Roodfront’, zal er een draagvlak ontstaan voor een echte kracht van verandering, stelt Xavier Everaert in een vrije tribune.

Multicultuur & samenleven

‘Dunam na dunam’. Hoe de joden Israël vormden

Nu het Israëlisch-Palestijns conflict oplaait en er al te vaak een loopje wordt genomen met de geschiedenis is het niet slecht eens achterom te kijken. De geschiedenis van het ontstaan van Israël, leert ons veel over de rol van particuliere joden in de opbouw van een eenzame lap beschaving in een woestijn waar geweld wet is en achterlijkheid koning.

Geen categorie

Racisme

Etymologie van een politiek concept

Racisme is een linkse uitvinding die dient om de internationalistische ideale te verwezenlijken. Ieder die de klassenstrijd in de weg staat is racist. Een etymologiscje politieke analyse van Xavier Everaert.

Geen categorie

De Grauwe: de wanhoop nabij

Opinie

De tegenstanders van besparingen worden steeds wanhopiger in hun betoog en gooien de gekste argumenten in de strijd, vindt Xavier Everaert. Volgens hem spant Paul De Grauwe de kroon met zijn bewering dat besparingen ‘een gevaar voor de democratie’ zijn. Hij dient De Grauwe en de keynesianen van antwoord in een vrije tribune.

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans