fbpx


Geen categorie

B-attesten: goed dat ze er zijn

Over onderwijshervormingenDe krant De Morgen zet al enkele dagen zwaar in op het onderwijsdebat. Een initiatief dat alleen maar kan worden toegejuicht.


Vandaag (dinsdag, 19 juni 2012) gaat het over de B-attesten. Laat ik even een korte gebruiksaanwijzing geven voor wie wat minder vertrouwd is met het onderwijs-jargon. De delibererende klassenraad heeft op het eind van het schooljaar de keuze tussen A-, B- of C-attesten. Een A of C-attest betekent dat de leerling respectievelijk geslaagd en niet-geslaagd is. Bij een B-attest wordt aan leerling en ouders de keuze gegeven; ofwel het jaar overdoen in dezelfde richting, ofwel naar het volgende jaar overgaan maar dan niet in richtingen die geclausuleerd (uitgesloten) werden door die klassenraad.


In mensentaal betekent zo’n B-attest dat de leerkrachten adviseren een andere richting te kiezen. Het gaat evenwel over een heroriëntering die niet dwingend is. De leerling kan het jaar overdoen in de richting die gevolgd maar afgeraden werd.


Volgens het artikel in De Morgen roepen die B-attesten ‘groot ongenoegen’ op bij ‘experts’. Ze zijn ‘een doorn in het oog van pedagogen’. De denktank Metaforum, verbonden aan de KULeuven, zou willen dat ze ‘naar de prullenbak verwezen worden’.


Wat is er mis met die B-attesten? ‘ASO-scholen kunnen gebruik maken van B-attesten om probleemleerlingen door te schuiven’, zo klinkt de argumentatie van ethicus Bart Pattyn. Volgens de Gentse pedagoog Martin Valcke geven scholen ‘vaak een B omwille van andere dan didactische redenen’.


Eerder in het artikel leren we dat delibererende klassenraden in amper 7% van de gevallen besluiten om een B te geven. Veel misbruik zal er dus niet van worden gemaakt, maar dat klassenraden zo’n B-attesten wel eens om de verkeerde reden uitreiken, zal wel niemand betwisten.


Is de vaststelling dat een maatregel verkeerd kan worden gebruikt een reden om die dan maar af te schaffen? Iedereen is het er over eens dat teveel leerlingen niet in de juiste richting zitten en bijvoorbeeld omwille van valse prestigeredenen (veel) te lang in het ASO blijven hangen. Die situatie leidt dikwijls tot schoolmoeheid, gedragsproblemen of zittenblijven. Het belang voor de leerlingen van een juiste oriëntering kan niet overschat worden.


Leraars en directies kunnen via dat B-attest een duidelijk signaal geven dat een leerling naar hun overtuiging meer kansen maakt in een andere richting en ze willen die kans ook bieden zonder dat de betrokkene een jaar moet overzitten. Anderzijds moet die leerling dat advies niet volgen.


De B-attesten zijn, indien juist gebruikt, een echt geschenk voor de schoollopers en de genoemde 7% doet vermoeden dat er eerder te weinig dan te veel gebruik van wordt gemaakt. Het is duidelijk dat de B-attesten dringend zouden moeten uitgevonden worden als ze nog niet bestonden.


Wat is het alternatief als het B-attest wordt afgeschaft? Ofwel A-attesten geven zodat leerlingen kunnen doormodderen in een richting die hen wellicht niet past, ofwel tot een C-attest beslissen en de leerling verplichten het jaar over te doen, ook als die kiest voor een meer geschikte afdeling. Het B-attest is een uitstekend middel om wat nuance te brengen in dat te scherpe A/C-verhaal.


Als we de B-attesten daadwerkelijk gaan afschaffen omdat er niet altijd correct gebruik van wordt gemaakt, dient dringend een wet goedgekeurd die het bezit van keukenmessen verbiedt. Daar wordt ook wel eens misbruik van gemaakt.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Peter De Roover

Peter De Roover was achtereenvolgens algemeen voorzitter en politiek secreteris van de Vlaamse Volksbeweging , chef politiek van Doorbraak en nu fractievoorzitter voor de N-VA in de Kamer.