Actualiteit, Communautair

Bart De Valck volgt zichzelf op als VVB-voorzitter

Tegenkandidaat Yves Pernet (31 jaar en voorzitter van VVB-Antwerpen) had nochtans heel wat plannen. Hij wilde onder andere een verjonging doorvoeren en moderner communiceren. Volgens Pernet werd hij door heel wat mensen aangespoord om zich kandidaat te stellen, toch haalde hij uiteindelijk maar 9 stemmen. Over Pernets geuite plannen is De Valck kort. ‘Zaken zoals verjonging staan al in het beleidsplan. Ik zie ook helemaal geen generatiekloof binnen de VVB.’ De Valck zag eerder mensen met slechte intenties die stokken in de wielen van de VVB zouden steken in plaats van een generatiebreuk. Opvallend is alleszins dat op de avond van de stemming Pernet zich excuseerde voor bepaalde zaken. Vanuit zijn entourage zou hij door enkelen misbruikt zijn geweest om de VVB te beschadigen. Iets wat hij naderhand (wanneer precies?) zou hebben ingezien. Hij maakte bij zijn voorstelling op de AV geen sterke indruk en had niet altijd een duidelijk antwoord op kritische vragen.

De Valck liet trouwens weten not amused te zijn met het interview van tegenkandidaat Yves Pernet, dat afgelopen weekend op Doorbraak verscheen. Oorspronkelijk zou het een dubbelinterview worden, maar De Valck haakte af. ‘De bestuursverkiezingen binnen de Vlaamse Volksbeweging zijn een interne aangelegenheid; het is de algemene vergadering die stemt’, herhaalde De Valck aan de lijn. Na dat interview was er dus wat commotie, liet De Valck weten. Ook omdat Pernet een vrij onbekende kandidaat bleek. Hoewel hij lid van de AV is, bleek De Valck hem de afgelopen drie jaar maar 1 à 2 te keer te hebben gezien.

Verjonging en professionalisering

Zoals vooraf gemeld was De Valck wel bereid om na de verkiezingen de nieuwe ploeg voor te stellen. Bij dezen dus. Naast een nieuwe voorzitter werd de raad van bestuur verkozen met de acht volgende leden: Hilde Roosen, Guido Moons, Wim De Wit, Jan De Vogeleer, Bruno Valckeniers, Bernard Daelemans, Bram Hermans en Joris De Kerpel. In de schoot van de raad van bestuur krijgen zij ondersteuning van vijf afgevaardigden van de Vlaamse provincies en Brussel. De Valck is heel blij met de naar zijn zeggen standvastige ploeg, waarvoor nochtans negentien mensen zich kandidaat stelden. Ongeziene weelde de jongste jaren. Dit geeft volgens De Valck blijk van het wervend engagement van de VVB.

Opvallende nieuwe bestuursleden zijn Bram Hermans (°1981) en Bruno Valkeniers (°1955). Bram Hermans, tegenwoordig marketingspecialist van beroep, was als Leuvense geschiedenisstudent ook nationaal KVHV-praeses en werkte later als politieke rechterhand voor Theo Francken (N-VA) tot vlak na de verkiezingen van 2014. Hij was daarnaast kortstondig voorzitter van het OVV (Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen). Hermans zal bij de VVB ook de communicatie optimaliseren en de sociale media van de VVB revitaliseren (hun jongste tweet dateert van 21 augustus 2016). ‘Samen met Joris De Kerpel belichaamt Hermans de verbreding van onze boodschap naar de jongere generatie. Bruno Valkeniers, voormalig voorzitter van Vlaams Belang, lichtte de afgelopen maanden de werking van de VVB door en deed een aantal aanbevelingen om de professionele slagkracht van de organisatie te vergroten.’

‘Inhoudelijk blijven dezelfde uitdagingen overeind: het uitwerken en uitdragen van een stappenplan naar Vlaamse onafhankelijkheid, het deblokkeren van een aantal communautaire dossiers, het verder uitbouwen van internationale contacten en de doorstroming van jonge mensen naar/in de Vlaamse Beweging. De VVB moet als een Bond Beter Leefmilieu blijven waken over de Vlaamse belangen’, dixit De Valck. 

Objectief V

‘De enige bijdrage die de Vlaamse Beweging vandaag nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan’, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever vier jaar geleden nog. Is de VVB dan nu relevant? ‘De Wever deed die uitspraak in een euforische bui’, kadert De Valck. ‘Intussen hebben we goede perscontacten en hebben we pas een gesprek over de Vlaamse rand met het kabinet van Ben Weyts achter de rug. Bovendien zitten we binnenkort aan tafel met de andere N-VA’ers Sander Loones en Matthias Diependaele om over Objectief V te spreken. We spelen onze rol en wegen wel degelijk op de partijpolitiek’, besluit De Valck.’

 

Foto: screenshot De zevende dag

Sander Carollo

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Sander Carollo?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans