fbpx


Politiek
Open Vld

Bart Van Hulle (Open Vld): ‘Over regeerakkoord mag u onverbloemde mening verwachten”

Voorstelling opvolger Carina Van CauterOp één september hebben de nieuwe provinciegouverneurs hun functie opgenomen. Hun plaatsen in de Federale Kamer en het Vlaams Parlement werden ingenomen door hun opvolgers. Bij Open Vld vervangt Bart Van Hulle Carina Van Cauter, de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen, in het Vlaams Parlement. Op 28 september legt hij de eed af. Bart Van Hulle is boomkweker in het Meetjesland, meer bepaald in Maldegem, waar hij ook burgemeester is sinds 2019. Welke plannen heeft hij nu hij als opvolger in…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Op één september hebben de nieuwe provinciegouverneurs hun functie opgenomen. Hun plaatsen in de Federale Kamer en het Vlaams Parlement werden ingenomen door hun opvolgers. Bij Open Vld vervangt Bart Van Hulle Carina Van Cauter, de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen, in het Vlaams Parlement. Op 28 september legt hij de eed af.

Bart Van Hulle is boomkweker in het Meetjesland, meer bepaald in Maldegem, waar hij ook burgemeester is sinds 2019. Welke plannen heeft hij nu hij als opvolger in het Vlaams Parlement terechtkomt?

Van Hulle: ‘Ik heb me destijds als opvolger op de lijst gezet omdat ik moest constateren dat onze regio, het Noord-Westen van Oost-Vlaanderen, al meer dan tien jaar geen liberale vertegenwoordiger meer heeft op Vlaams niveau. Dat voel je, vooral op vlak van mobiliteit. Je merkt dat de steden dit dossier naar zich toe trekken. Bij ons is dat dan vooral Gent. Dat betekent dat de kleinere en meer landelijke gemeentes steeds minder inspraak krijgen, en dan zie je dat bijvoorbeeld De Lijn haar aanbod steeds meer afbouwt.’

‘Ik zet als burgemeester ook in op de ontwikkeling van de A11 (de expresweg Antwerpen-Knokke) en de verbinding naar de E40 in Aalter. We ontwikkelen nu een industriegebied van 23 hectare. Binnen twee jaar moet dat operationeel zijn.’

Planschade en administratieve vereenvoudiging

Van Hulle ziet voor zichzelf twee thema’s waarop hij zich wil profileren. ‘Het eerste is het thema van de planschade. Ik ben ondernemer en ken de land- en tuinbouwsector heel goed. Langs de andere kant ben ik ook zeer begaan met de natuur. Als boomkweker ben ik met beiden zeer begaan. De clash tussen landbouw en natuur is momenteel heel actueel, en er zijn gemeentes waar men landbouw- en woonuitbreidingsgebied omzet in natuurgebied. Ik wil daar niet in meegaan, omdat ik vind dat het eigendomsrecht gerespecteerd moet worden. Bij zo een omzetting verliest de eigenaar enorm veel waarde. Zolang er geen planschade-oplossing is, kan dit niet voor mij. Ik ben voorstander van meer natuur en bos, maar met respect voor het eigendomsrecht. Die problematiek wil ik in het Vlaams Parlement opvolgen.’

‘Het tweede thema is de enorme administratieve last die rust op onze maatschappij. Als kleine ondernemer ben ik gewoon om snel en flexibel knopen door te hakken. Ik erger me als burgemeester dood aan het administratieve denken in collegenota’s van veel van mijn medewerkers. Die ouderwetse structuren, die vastgeroest zijn en efficiëntie in de weg staan, die irriteren me. Het efficiënter maken van het overheidsapparaat staat dus hoog op mijn agenda en wil ik mee begeleiden op Vlaams niveau. Dit moet gewoon gebeuren.’

Stamboekliberaal

Van Hulle heeft het liberalisme met de moedermelk binnen gekregen. ‘Ik doe nog maar zes jaar aan politiek, maar ik kom uit een zeer liberale familie. Al zeven generaties Van Hulle’s zijn hier actief als boomkweker. Dat ik nog maar recent actief ben in de politiek komt doordat ik nog maar kort de mogelijkheid heb gevonden om dit met mijn beroep te combineren. Ik ben dus nog niet zolang bekend met de hogere regionen in de politiek.’

Toch is het voor Van Hulle duidelijk welke strekking binnen Open Vld zijn voorkeur wegdraagt. Dat illustreert hij aan de hand van de laatste voorzittersverkiezingen. ‘Toen op een bepaald moment het verhaal van Tommelein tegenover dat van Lachaert kwam te staan, was het voor mij klaar dat ik volop de kaart Lachaert trok. Ik vind in Egbert Lachaert een persoon die staat waar ik voor sta. Daarmee bedoel ik het pure, echte liberalisme, het recht door zee zijn en ook wel wat wit-zwart denken. Bij het ideeëngoed van Tommelein voel ik me minder thuis. Het is me te wollig, niet liberaal genoeg.

Team Lachaert

‘Ik heb Lachaert dus volop gesteund en kom daar ook voor uit. Ik ben zeer tevreden dat hij voorzitter geworden is. Vol liberaal en recht door zee, zo sta ik ook in het leven. Let op, als burgemeester moet je ook klantvriendelijk zijn. Je moet kunnen vasthouden aan je principes, maar niet ten allen prijze. Je moet luisteren naar de mensen, maar uiteindelijk moet je ook durven beslissen, ook in moeilijke omstandigheden. Ik denk dat dat durven beslissen ook iets is dat past bij Egbert Lachaert.’

‘In Maldegem regeren wij samen met de N-VA en een afscheurlijst van de CD&V (De Merlaan van oud-burgemeester Marleen Van Den Bussche) die dicht bij het liberale gedachtengoed aanleunt. Wij werken goed samen en dat loopt goed. Ik ben zeer tevreden over de keuzes die gemaakt zijn bij de coalitievorming.’

Geen geloof in Vivaldi, wel in Lachaert

Dat brengt ons naadloos bij de huidige regeringsvorming. Hoe staat van Hulle als pure liberaal tegenover de plannen van Lachaert om een Vivaldicoalitie, zonder N-VA, op poten te zetten?

Van Hulle: ‘Mijn voorkeur gaat uit naar een formule waarbij rood en geel wat water bij de wijn zouden doen om zo samen te gaan met blauw. Momenteel zit dat er niet in, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Lachaert in welke formule ook gaat vasthouden aan de liberale principes. Tot op vandaag heb ik een paar keer met Lachaert over en weer gemaild, maar een gesprek ten gronde hebben we nog niet gevoerd. Ik ken de beweegredenen niet die achter de huidige manoeuvres steken.’

‘Ten tweede is het nog helemaal niet duidelijk of deze poging om een Vivaldi- of paars-groene coalitie te vormen gaat lukken. Momenteel probeert hij dit pad te verkennen, maar de afloop is verre van zeker…’

Te verwachten: onverbloemde en ongezouten mening

Van Hulle besluit: ‘Het gaat uiteindelijk over welke liberale accenten we gaan kunnen leggen, hoeveel we van ons programma gaan kunnen doordrukken. Daar heb ik momenteel totaal geen zicht op. Het moge wel duidelijk zijn dat de standpunten van groen en rood niet direct de punten zijn waar de liberalen voorstander van zijn. Maar ik ben benieuwd óf de formatie er doorkomt en wat er dan in zo’n regeerakkoord gaat staan….’

‘Stel dat dit Vivaldi-regeerakkoord — wat ik niet denk, maar goed — een blauwere inslag zou hebben dan een akkoord met N-VA en de socialisten, dan kan Lachaert me overtuigen. Maar op dit moment ben ik niet op de hoogte van welke inhoud ook van een regeerakkoord. Ik wil dat eerst lezen. U mag me dan terugbellen: ik zal u onverbloemd en ongezouten mijn mening geven. Daar sta ik voor gekend en daar mag u op rekenen.’

[ARForms id=103]

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.