Actualiteit

Bestel vandaag nog ‘De maat van de monarchie’

Waarom werd België in 1830 een monarchie? Hoe werkt het koningschap? Wat is het statuut van de koninklijke familie? Wat is de kostprijs van de monarchie? Betaalt de koninklijke familie belastingen zoals alle staatsburgers? Welke bevoegdheden oefen de koning uit? Zijn die bevoegdheden geëvolueerd? Wat is de rol van de koning bij de regeringsvorming? Hoever reikt de macht van de koning? Slaagt koning Filip erin de monarchie naar de 21e eeuw te vertalen? En is er nog een rol weggelegd voor een koning in een bijna confederaal België waar de nadruk steeds meer komt te liggen op de deelstaten?
Deze – en zoveel meer – vragen krijgen in dit boek een antwoord. In De maat van de monarchie onderzoeken Hendrik Vuye en Veerle Wouters, beide Kamerleden voor N-VA, de macht en de middelen van het Belgische vorstenhuis. Politici die in het (recente) verleden beloofden de monarchie te moderniseren, duwden nooit door. Vuye en Wouters geven concrete aanbevelingen voor een modern koningschap. Om monarchie toch enigszins te doen rijmen op democratie.

Geprikkeld om De maat van de monarchie te lezen? Bestel dan uw exemplaar via Doorbraak.be. U krijgt er niet alleen het boek voor in de bus, maar u steunt er ook Doorbraak mee, want Doorbraak krijgt een percentje op verkoop.

Surf naar de webwinkel van Uitgeverij Vrijdag, bestel daar uw exempla(a)r(en) en vergeet vooral niet onderaan in het opmerkingveld ‘Doorbraak‘ in te vullen.

*

* *

Misschien wil u Doorbraak wel een extra steuntje in de rug geven? We organiseren op 25 april een sponsordiner met Hendrik Vuye en Veerle Wouters. Meer info vindt u hier.

Reacties

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans