fbpx


Binnenland

Blauwe Romeo en rode Julia
Neen hoor, we gaan het niet hebben over toenmalig Open VLD-fractievoorzitter Rik Daems die het hart veroverde van PS-politica Sophie Pécriaux. Brandende liefde in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers! Over de partijgrenzen heen! Over de taalgroepen heen! Over de taalgrens heen! Van paarse liefde kwamen paarse kindjes. Deze liefde koste Rik Daems zijn fractieleiderschap in 2006. Op heden zijn de trotelduifjes gelukkig getrouwd, maar parlementair gescheiden: Sophie is Waals Parlementslid en Rik senator.

Waar gaan we het wel over hebben? Over de brandende liefde tussen Open VLD en PS, al sedert 1999. Bijna 15 jaar paarse liefde. Een kristallen huwelijk in de coulissen van de Wetstraat. Liefde, brandende liefde, paarse liefde!

Over gebakken lucht en losse eindjes: ‘sorry voor alles’

‘Ik begrijp niet waar de liberalen mee bezig zijn. Open VLD wil ook de “pestbelastingen” terugdraaien, die ze zelf gestemd hebben. Tja, ik zie de strategie niet hoor’, verklaart PS-voorzitter Paul Magnette in de weekendpers. En Philippe Moureaux vergelijkt Vlaanderen nog maar eens met ‘de jaren dertig’. En toch, deze PS is de vaste partner van Open VLD in de regeringsdans sedert 1999.

Open VLD Keizer Karel De Gucht noemt de zesde staatshervorming ‘gebakken lucht’. Enkele dagen tevoren was dit, volgens de liberalen, nog de grootste staatshervorming ooit. Voortschrijdend inzicht? Open VLD voorzitter Gwendolyn Rutten verklaart over het Vlinderakkoord: ‘er zijn nog wat losse eindjes aan het akkoord, maar we zien wel’. ‘We zien wel’, wat een toekomstvisie! Staatsmanschap?

Dezelfde Rutten verontschuldigt zich voor de ‘pestbelastingen’ van de regering Di Rupo. Open VLD verontschuldigt zich voor het beleid van Open VLD! Of maakt Open VLD niet langer deel uit van de wonderploeg Elio Di Rupo?

‘Sorry voor alles’, wordt dat de slogan van Open VLD op weg naar 25 mei? Deze slogan zou alvast getuigen van een verpletterende eerlijkheid. Open VLD zit federaal immers aan het roer sedert 1999. Open VLD is dan ook meer dan wie ook verantwoordelijk voor de stand van het land.

En toen kwam Johnny Poen

Klap op de nieuwjaarsvuurpijl op 30 december! Open VLD is het niet eens met het beleid gevoerd door minister Labille (PS) in de soap rond CEO Johnny Thijs van Bpost. Thijs vertrok en het aandeel Bpost kwam onder druk te staan. CEO, zou de ‘C’ verwijzen naar de schatrijke koning Croeses die zijn eigen rijk deed ten onder gaan?

Open VLD zweeg, zweeg en bleef maar zwijgen. Meer dan een week lang. En dat voor de partij van de tweet, de politieke boodschap van maximaal 140 tekens. De reactie van Open VLD heeft zelfs zo lang op zich laten wachten, dat men kan vermoeden dat deze niet via Bpost, maar via de NMBS werd verstuurd. Er was een beetje vertraging. Er lag ergens een herfstblaadje op het spoor.

Beter laat dan nooit verklaart Gwendolyn Rutten stoer dat Labille ‘iets heeft uit te leggen’. Maar Open VLD zit toch ook in de regering Di Rupo? Kan PS dan zomaar beslissingen nemen waar Open VLD geen weet van heeft? Is VLD dan zo machteloos in de Vlinderregering? Zijn die ‘rode duivels’ zo almachtig in Di Rupo I?

‘Labille is een socialist, en dan nog een van de oude stempel’, verklaart Rutten bovendien. Wat een ontdekking! Er zitten inderdaad socialisten in de Vlinderregering, zelfs socialisten van de ‘oude stempel’. Wat had Rutten dan wel gedacht? Dacht ze echt dat er in de PS socialisten zitten van dezelfde stempel als Gerhard Schröder? Of dacht ze er Tony Blair van New Labor te ontmoeten?

Vastgeklonken aan de Parti socialiste, als Romeo aan Julia

En toch, het is grote liefde tussen de ‘socialisten van de oude stempel’ en ‘Open VLD van de fantastische tijden’. Sedert 1999 zit deze Open VLD onafgebroken in de federale regering met PS. Dit is bijna 15 jaar!

Geen enkele andere partij is zo vastgeklonken aan de PS. Zelfs niet het cdH van Joëlle Milquet – nochtans vaak in Vlaanderen gepercipieerd als een satellietpartij van de PS -, want cdH maakte geen deel uit van de regeringen Verhofstadt (1999-2007). Zelfs Sp.a is minder vergroeid met de PS dan Open VLD, want Sp.a zat federaal in de oppositie tussen 2007 en 2011.

Enkel Open VLD en PS regeren federaal onafgebroken sedert 12 juli 1999. Wie draagt er dan de grootste verantwoordelijkheid voor de stand van het land? Wie is er verantwoordelijk voor ‘deze geweldige tijd’ met ‘losse eindjes’, ‘pestbelastingen’ en ‘gebakken lucht’?

En indien het aan Open VLD ligt, dan gaan ze door tot 2019 met die socialisten van de ‘oude stempel’. Liefde, brandende liefde, paarse liefde! Op weg naar 20 jaar beleid van PS en Open VLD, met ‘losse eindjes’, ‘gebakken lucht’ en ‘pestbelastingen’.

Open Calimero: ‘anderen’ gaan het land blokkeren, wij zijn ‘(wel-)doeners’

De boodschap van Open VLD is van een ongekend Calimero-gehalte: stem voor ons, want N-VA gaat het land blokkeren. Open VLD’ers verwijzen dan graag naar artikel 1 van de statuten van N-VA. Patrick Dewael en Bart Somers herhalen dit tot in den treure, zelfs tot in den treure en terug.

Maar wie blokkeert het land eigenlijk door het goedkeuren van ‘gebakken lucht’? Wie bakte het ooit zo blauw dat hij als minister-president aankondigde dat Vlaanderen in 2016 de Olympische spelen gaat organiseren? Wie is verantwoordelijk voor de ‘losse eindjes’? Wie stemt er ‘pestbelastingen’? En vooral, wie zit er blijkbaar maar al te graag met PS in de regering?

Soms is het zelfs niet langer een stoeipartij tussen Open VLD en PS, maar een regelrechte basic instinct vrijpartij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 was er te Evere zelfs een kartel tussen PS en Open VLD. Guy Vanhengel (Open VLD) stond liever op de lijst van Rudy Vervoort (PS) dan op de MR-lijst. Romeo en Julia, niet te Firenze, maar te Evere. Grote ideologische tegenstellingen zijn er niet op lokaal vlak, verklaarden de excellenties Vervoort-Vanhengel. Blauwe Romeo en rode Julia, samen sterk.

Samen sterk, ook op federaal niveau. Al 15 jaar. Maar ook op Europees niveau zijn er geen grote ideologische tegenstellingen. De ooit donkerblauwe Verhofstadt schrijft nu een boek samen et de ooit donkerrode Daniel Cohn-Bendit. ‘Baby Tatcher’ uit de jaren 80 en ‘Danny le Rouge’ van mei 68 die samen een boek schrijven. Hoe ‘liberaal’ kan een mens zijn? Donkerrood en Belgisch blauw, nu ook samen voor Europa. Liefde, brandende liefde, paarse liefde!

Rode VLD, partij van de klassenstrijd ?

Het zou goed zijn mochten de Open Vld’ers in plaats van lucht te tweeten over de N-VA-statuten, eens de statuten lezen van hun bevoorrechte regeringspartner de PS.

Deze statuten werden nog ‘gemoderniseerd’ (sic) op een congres op 20 oktober 2013 te Charleroi. Artikel 1 van de PS-statuten luidt:

‘De Parti Socialiste – afgekort PS – stelt zich tot doel, op het terrein van de klassenstrijd, alle socialistische krachten van Wallonië en Brussel te verenigen, zonder onderscheid van ras, geslacht, taal, nationaliteit, geloof of filosofische overtuiging, met als doel de macht te veroveren en de volledige emancipatie van de arbeiders te realiseren’.

(Origineel: ‘Le Parti Socialiste – en abrégé PS – a pour but d’organiser, sur le terrain de la lutte des classes, toutes les forces socialistes de Wallonie et de Bruxelles, sans distinction de prétendue race, de sexe, de langue, de nationalité, de croyance religieuse ou philosophique, afin de conquérir le pouvoir pour réaliser l’émancipation intégrale des travailleurs’).

Is Open VLD is nu al sedert 12 juli 1999 de trouwe deelgenoot aan deze klassenstrijd die moet leiden tot de emancipatie van de arbeiders? Klassenstrijd die in De Tijd van dit weekend nog maar eens op de spits wordt gedreven door PS-coryfee Philippe Moureaux, waar hij de politieke keuzes van Vlaamse ondernemers vergelijk met … ja, inderdaad: ‘de jaren dertig’.

Ja, er zijn naast Jean-Pascal Labille ook nog andere  socialisten van de ‘oude stempel’. En de jaren dertig-vergelijking. Hoe vaak gaan we die nog moeten horen? Donkerrode Philippe heeft nog maar eens een kans gemist om te zwijgen. En toch, Philippe Moureaux weet waar hij over spreekt. Hij is één van de weinige nog actieve politici geboren in ‘de jaren dertig’. Ervaringsdeskundigheid heet zoiets of kortweg ‘de oude stempel’.

De PS, dat is alvast geen partij van de jaren dertig. Wie artikel 1 van de PS-statuten leest en luistert naar Philippe Moureaux weet het: de PS is een partij van de jaren negentig. Neen hoor, niet 1990, maar wel 1894 toen het socialistische charter van Quaregnon werd opgesteld. Het ‘oude charter’, de bijbel van de socialisten van de ‘oude stempel’ die ondernemers situeren in ‘het Duitsland van de jaren dertig’.

En toch, met die PS zit de ondernemerspartij Open VLD al sedert 1999 in de federale regering. Liefde, brandende liefde, paarse liefde!

*

* *

Misschien moeten we ook de slotpassage uit dat andere oude stempel-manifest, geschreven door Karl Marx en Friedrich Engels in 1847, als volgt moderniseren:

Proletariërs aller landen, verenigt U met de liberalen aller landen! Proletariërs en liberalen hebben daarbij niets te verliezen dan hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen. We zijn op weg naar een fantastische wereld. Misschien zeggen we het niet genoeg’.

Sedert 1999 zitten Open VLD en PS aan het stuur van de NV België, maar PS en Open VLD zijn hoegenaamd niet verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Zelfs helemaal niet! Het is allemaal de fout van ‘N-VA die het land gaat blokkeren’ en van ‘ondernemers uit de jaren dertig’. Open Calimero.

Eén ding staat wel vast. Wenst U dat de Parti socialiste na 25 mei aan de macht blijft? Stem dan Open VLD. Blokkering verzekerd. Gebakken lucht al evenzeer. Hofleveranciers in stilstand, al meerdere generaties sedert 1999. Liefde, brandende liefde, paarse liefde!

<Vindt u dit artikel informatief? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Hendrik Vuye

Hendrik Vuye is hoogleraar aan de Universiteit Namen en V-Kamerlid voor de V&W-fractie