fbpx


Actualiteit

Blijft Dijsselbloem Eurogroep leiden?De Eurogroep is een informeel EU-orgaan. Zijn voornaamste taak bestaat erin te zorgen voor nauwe coördinatie van het economisch beleid van de landen van de Eurozone. De groep streeft er ook naar een sterkere economische groei te bevorderen. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bijeenkomsten van de eurotop en de follow-up daarvan.

De Eurogroep komt gewoonlijk eenmaal per maand bijeen op de avond voor de zitting van de Raad Economische en Financiële Zaken. Ook de EU-commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane en de president van de Europese Centrale Bank nemen aan de vergaderingen deel.

Al is de groep slechts een informeel EU-orgaan, zijn rol is van groot belang. Wie de groep voorzit is dat eveneens. De Eurogroep kiest zijn voorzitter voor een ambtstermijn van 2,5 jaar met gewone meerderheid van stemmen. De huidige voorzitter is de minister van Financiën van Nederland, Jeroen Dijsselbloem. Niettegenstaande enkele blunders kort na zijn ambtsaanvaarding, werd hij op 13 juli 2015 herverkozen voor een tweede termijn. Zowat iedereen oordeelt dat hij nu zijn functie prima uitvoert.

Jeroen Dijsselbloem

Bij de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer op woensdag 15 maart, kreeg de sociaaldemocratische Partij van de Arbeid waartoe Dijsselbloem behoort, een flinke opdoffer. Zij verloor 20 zetels (Van 9 naar 29).

De vorming van een nieuwe regering kan lang duren. Inmiddels blijft Dijsselbloem als waarnemend minister van Financiën aan. Het is evenwel lang niet zeker dat hij uiteindelijk in de nieuwe regering zal zitten. Hoe de coalitie er zal uitzien is nog onzeker. Bovendien kan de PvdA zelf verkiezen niet in een Mark Rutte III-regering te stappen. De gevolgen van de deelname aan Mark Rutte II zijn voor de partij immers traumatisch gebleken.

Het is niet uitgesloten dat tijdens de eerstkomende vergadering van de ministers van Financiën van de Eurozone op maandag 20 maart, de kwestie van zijn voorzitterschap aan bod komt. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat hij meteen zijn mandaat zal moeten neerleggen. Stabiliteit is immers de hoofdbekommernis van de Eurogroep in een jaar waarin niet alleen de financiële crisis in Griekenland zorgen baart maar er in Frankrijk en Duitsland, de twee grootste lidstaten van de Eurozone, verkiezingen aankomen waarvan de resultaten weinig voorspelbaar zijn.

Normaliter blijft Dijsselbloem nog aan tot eind februari 2018. Een eventuele tegenkandidaat moet volgens de regels van de Eurogroep minister van Financiën zijn. De Eurogroep is na de aanstelling van Antonio Tajani (EVP) als voorzitter van het Europees Parlement, nog het enige EU-orgaan waar een sociaaldemocraat aan het hoofd staat. De Slowaakse minister van Financiën, Peter Kazimir (PES) zou als sociaaldemocraat een ernstig te nemen pretendent zijn. Hij is een van de hevigste critici van de financiële chaos in Griekenland en schijnt daarom aanvaardbaar voor zijn meer rechtse ambtgenoten.

Uiteindelijk zal waarschijnlijk Dijsselbloem zelf moeten beslissen of hij als voorzitter van de Eurogroep opstapt en zo ja wanneer. Voor de verkiezingen zei Dijsselbloem volgens de VRT al dat er geen formele belemmering is om zijn termijn af te maken: “Er is geen enkele regel die zegt dat ik moet opstappen, ook al zorgen de verkiezingen in m’n eigen land ervoor dat ik eigenlijk geen rol meer kan spelen in de regering.”

 

Foto: (c) Reporters

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.