fbpx


Culturen die botsen – Bart De Wever en Khalid Benhaddou
Twintig jaar geleden werd de wereld opgeschrikt door terroristische aanslagen. ‘Nine eleven’ werd een omslagpunt: de wereld voor en de wereld erna. Reeds vijf jaar eerder zette Samuel P. Huntington zijn visie uiteen over De botsing der beschavingen, waarin hij stelde dat in de 21e eeuw de conflicten zich vooral tussen culturen in plaats van tussen ideologieën zouden afspelen.
(Een heruitgave vindt u nog in onze online boekhandel)

Botsende breuklijnen

Zijn stelling was dat niet langer ideologie, links of rechts de drijvende krachten zijn achter mondiale conflicten. Het zullen veel meer de breuklijnen tussen beschavingen zijn die de nieuwe actoren worden. En de factoren zijn dan van vooral van culturele, etnische, religieuze aard. Mensen identificeren en onderscheiden zich volgens Huntington door hun culturele identiteit.
Bart De Wever en imam Khalid Benhaddou  – coördinator van het netwerk van islamexperten dat in scholen de radicalisering van moslimjongeren wil aanpakken – gaan erop door in een gesprek met Liesbeth Imbo, in hun recent verschenen boek: Botsen de beschavingen? Want na 20 jaar is het Westen nog steeds het noorden kwijt.

Toekomstperspectief?

Twintig jaar na 9/11 staat dit boek stil bij de polarisatie die sindsdien escaleerde.
Die polarisatie tussen christendom en islam is een aanleiding en opstap om ook in andere domeinen te onderzoeken hoe gepolariseerd het publieke debat daar gevoerd wordt. De Wever en Benhaddou sparen geen heilige huisjes. Thema’s als integratie, identiteit, vrije meningsuiting en de wokecultuur, fake news en social media, klimaat, globalisering en migratie komen aan bod. Stuk voor stuk domeinen waarin de breuklijnen heel zichtbaar zijn en waarin bij heel wat mensen fundamentele onrust en onbehagen leeft.

Is onze identiteit nog krachtig genoeg om tot een oplossing te komen? En wat houdt zo’n oplossing dan in? Is het een pakket regels en wetten? Hoort een samenleving niet zelf een probleemoplossend vermogen te hebben? Waar liggen de antwoorden richting unificatie tussen verschillende mensen en verschillende groepen? Is er überhaupt nog een narratief en een basisverhaal? Of neemt fatalisme het helemaal over?

“De manier waarop sommigen bijvoorbeeld het huidige klimaatdebat voeren, is het ultieme bewijs van een gebroken vooruitgangsgeloof. Wat de klimaattransitie vandaag het meest in de weg staat is de dogmatische ecologische beweging zélf. Men wil terug naar een idyllisch verleden dat nooit bestond en dat geen platform biedt waarop we de vooruitgang van de mensheid nog kunnen stoelen”, gaf De Wever als voorproefje mee op zijn sociale media.

Stof tot nadenken
U vindt het boek samen met 88000 andere titels in onze online boekhandel boeken.doorbraak.be

Bestel hier uw exemplaar!

 

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Boekenteam

Wekelijks biedt het Boekenteam een exclusieve ‘lees’ aanbieding, terug te vinden in de Doorbraak boekenwinkel én in Boeken.cafe. Veel leesplezier!

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.