fbpx


Rebels in het parlement – in promotie
In mei 2019 nam Eric Van Rompuy – broer van Herman, Tine en Anita – afscheid van 40 jaar actieve politiek. Enkele dagen geleden verschenen zijn mémoires: zijn politieke herinneringen geboekstaafd onder de titel ‘Rebel met een missie’. Wat die missie was, wordt duidelijk bij het lezen van het boek.

De James Dean van de CVP

Sinds 1977 behoorde hij tot de radicalere Vlaamsgezinde CVP-vleugel. Als nationaal jongerenvoorzitter – als een rebel in jeans en leren jekker – verzette hij zich tegen het Egmontpact. André Cools noemde hem ooit ‘Le flamand arrogant’. ‘Faites-le taire’, smeekte Antoinette Spaak.
Nooit was er een invloedrijker Jongerenvoorzitter.

Van Rompuy werd zowat de dwarsligger in het parlement, als een luis in de pels behaaglijk warm in de moederschoot van de rechts conservatieve vleugel van de toenmalige CVP. Een kritische backbencher noemen ze dat – al was die term toen nog niet ingeburgerd. Van Rompuy hield van parlementaire debatten en schuwde het scherpe woord niet. ‘Das Kampfschwein van de CD&V’  beschouwde hij altijd al een eretitel, een geuzennaam.
‘Als hij sprak, haalde hij de pers’, schreef Herman in een brief bij het politiek afscheid van zijn broer.

Eric Van Rompuy bracht twee regeringen ten val en werd toen door een goed deel van het partijestablishment uitgespuwd. Steun van Leo Tindemans zorgde ervoor dat hij steeds op post kon blijven.
In 1995 werd hij als econoom minister voor Economie, KMO, Landbouw en Media: in die hoedanigheid hervormde hij o.a. de verouderde en gepolitiseerde BRTN tot de huidige VRT en streefde hij naar de ombouw van verouderde industriële sectoren in Vlaanderen tot nieuwe, innovatieve bedrijven. Flanders Technology was toen de veel in de mond genomen slogan.
Drie jaar geleden werd hij nog voorzitter van de prestigieuze commissie Financiën. Hij was niet alleen de beroemdste voorzitter, volgens Kamervoorzitter Siegfried Bracke, maar ook de meest gevreesde.

De ontdekking van internet
Met zijn politiek internetdagboek ‘Be free’ bleef hij ook de laatste jaren vaak geciteerd worden in de pers, onder andere in De Standaard rubriek ‘Kreten en gefluister, waar hij er niet om maalde om nietsontziende, bijtende kritiek te geven op politieke tegenstanders en breed zijn maatschappijvisie etaleerde. Zijn blog haalde met 211000 bezoekers een record, wat hem opnieuw een stem in het politiek gebeuren gaf.

Promotie
Vier jaar minister en negen jaar fractieleider maakten Eric Van Rompuy een van de invloedrijkste Vlaamse parlementsleden van de CVP-CD&V.
Rebel met een missie geeft als dusdanig een kijk van achter de schermen, die ‘de politiek’ nogal eens vaak optrekt. In zijn Liber Amicorum, schrijft VRT journalist Linda De Win (Villa politica) over Eric Van Rompuy: ‘Een parlementariër moet kritisch zijn, combattief, temperamentvol en moet soms buiten de schreef lopen.’ En politique, il faut être dangeureux. Dat was zijn stijl.’

Deze week in promotie als ons Boek van de Week tegen een tijdelijke voordeelprijs van €22,00

Bestel hier uw voordeel-exemplaar

Alvast veel leesplezier!

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Herre Daelemans