JavaScript is required for this website to work.

Boudewijn Bouckaert krijgt eindelijk de Prijs Voor De Vrijheid

NieuwsPieter Bauwens10/5/2022Leestijd 3 minuten
Pieter Bauwens, Boudewijn Bouckaert en Jurgen Ceder bij Doorbraak Radio.

Pieter Bauwens, Boudewijn Bouckaert en Jurgen Ceder bij Doorbraak Radio.

foto © Doorbraak

De ‘Prijs Voor De Vrijheid’ wordt in 2022 toegekend aan prof. em. Boudewijn Bouckaert. U ook bekend van zijn bijdragen bij Doorbraak.

De ‘Prijs Voor De Vrijheid’ wordt in 2022 toegekend aan prof. em. Boudewijn Bouckaert. De reden waarom hij die prijs niet eerder kreeg is omdat hij voorzitter was van de organiserende denktank Libera! Op 11 juni wordt de prijs uitgereikt met lovende woorden van Marc De Vos en Jean-Marie Dedecker.

Klassiek liberaal

‘Niemand heeft de voorbije vier decennia zoveel betekend voor het klassiek-liberalisme in Vlaanderen als de laureaat van dit jaar. Vriend en vijand zijn het er over eens dat Boudewijn Bouckaert in zijn leven en werk de waarden van de vrije samenleving consequent en consistent heeft uitgedragen.’ Zo vat Vincent De Roeck van denktank Libera! de motivatie voor het uitreiken van de prijs samen.

Daarbij wil de organiserende denkgroep Libera! de veelzijdigheid van het engagement van Bouckaert eren. ‘Zijn maatschappelijk engagement als “publiek intellectueel” werd zijn roeping. Hij was hoogleraar en decaan aan de UGent, bouwde de rechtseconomie uit als een volwaardige academische discipline, schreef talrijke boeken, doceerde in het buitenland, zetelde in partijbesturen en de Hoge Raad voor Justitie, was actief binnen een resem verenigingen en denkgroepen, was volksvertegenwoordiger en schreef een bibliotheek aan columns bij elkaar.’

Eeuwige student

‘Door voortdurend te hameren op de basisprincipes van de liberale ideologie kwam hij vaak in botsing met personen en organisaties voor wie het spel van het compromis, het eigenbelang en de politique politicienne belangrijker waren dan het algemeen belang of de ideeënstrijd.’ ‘Boudewijn Bouckaert is een professor die met hart en ziel eeuwige student gebleven is’, klinkt het bij Jean-Marie Dedecker.

Marc De Vos van zijn kant vat alles dan weer zo samen: ‘Boudewijn Bouckaert is een van de meest belezen en veelzijdige intellectuelen van Vlaanderen, die als docent generaties juristen heeft begeesterd. Als boetseerder van zijn tijd en van zijn tijdsgeest, heeft hij bovendien doorheen zijn loopbaan steeds een uitdrukkelijk maatschappelijk engagement getoond.’

Cassant liberaal

Boudewijn Bouckaert was professor in rechtsvakken aan de UGent tot 2012, toen hij op emeritaat ging. Maar hij neemt al vele jaren een rol op in het maatschappelijk debat. Hij was Vlaams Parlementslid voor Lijst Dedecker (LDD), maar is ook al vele jaren auteur bij Doorbraak.

Bouckaert is een volbloed liberaal, zoals er in de Vlaamse politieke vandaag nog weinigen zijn. Hij lag begin jaren ’90 mee aan de basis van de Vlaamse klassiek-liberale politieke club ‘Nova Civitas’, die zeer kritisch stond tegenover Open Vld. In die jaren was Bouckaert actief bij die partij. Hij was er onder andere lid van het partijbestuur.

In 2005 stapte Bouckaert uit het partijbestuur van Open Vld na een conflict met de partijleiding. Hem werd verweten dat hij het partijstandpunt openlijk bekritiseerde en het cordon tegen Vlaams Belang in vraag stelde. Kort daarop startte hij met Jean-Marie Dedecker een liberale groep waaruit dan LDD is gegroeid. Voor LDD was hij Vlaams Volksvertegenwoordiger van 2009 tot 2014. In die periode was hij voorzitter van de commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen.

Overlegcentrum Vlaams Verenigingen

Tussen die politieke en liberale engagementen in was Boudewijn Bouckaert tussen 2003 en 2006 voorzitter van het OVV, het Overlegcentrum Vlaams Verenigingen. Dat was in de tijd dat BHV vooraan kwam op de politieke agenda. Het Overlegcentrum speelde daar toen een belangrijke rol als verbinding tussen verschillende politieke en maatschappelijke spelers.

De denktank Libera! is de voortzetting van het oude Nova Civitas. Het is een partijonafhankelijke liberale Vlaamse denktank. De kernpunten zijn de inzet voor de waarden van een vrije samenleving, met de nadruk op de bescherming en de promotie van het private eigendomsrecht. Libera! publiceert academische studies, beleidspapers en artikels. Verder worden maandelijks activiteiten georganiseerd. Deze gaan van publieke debatten en gespreksavonden tot intieme werklunches en besloten diners voor opinie- en beleidsmakers.

De uitreiking van de Prijs voor de Vrijheid vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 juni 2022 in de Priorij van Corsendonk te Oud-Turnhout. Marc De Vos, oprichter van het Itinera Institute, en Jean-Marie Dedecker, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zullen dan elk een laudatio uitspreken.

Inschrijven kan via www.liberavzw.be.

Prijs voor de Vrijheid

De Prijs voor de Vrijheid is een politieke erkenning die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon, die in zijn leven en werk het klassiek-liberalisme en de waarden van een vrije samenleving uitgedragen heeft.

Tot hiertoe werd de Prijs voor de Vrijheid uitgereikt aan:

 • Luuk van Middelaar (2003), liberaal filosoof en publicist
 • Ayaan Hirsi Ali (2004), Lid van de Tweede Kamer voor de VVD
 • Matthias Storme (2005), conservatief denker en universiteitsprofessor
 • Alain Destexhe (2006), Franstalig Senator voor de MR
 • Derk Jan Eppink (2007), liberaal-conservatief journalist
 • Urbain Servranckx (2008), komiek en entertainer
 • Mark Grammens (2009), conservatief journalist
 • Frits Bolkestein (2010), gewezen EU-Commissaris voor de Interne Markt
 • Theodore Dalrymple (2011), conservatief columnist en sociaal criticus
 • Johan Van Overtveldt (2012), hoofdredacteur van Knack en Trends
 • Frank van Dun (2013), rechtsfilosoof en libertarisch denker
 • Peter De Keyzer (2014), hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis
 • Jean-Marie Dedecker (2015), eresenator en voorzitter-stichter van LDD
 • Fernand Huts (2016), voorzitter Katoen Natie
 • Hans Bourlon & Gert Verhulst (2017), oprichters Studio 100
 • Thierry Baudet (2018), oprichter Forum voor Democratie
 • Marc De Vos (2019), oprichter Itinera Institute
 • De Strangers (2020), muziekgroep uit Antwerpen
 • Lieven Annemans (2021), gezondheidseconoom

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak. Journalistiek heeft hij oog voor communautaire politiek, Vlaamse beweging, vervolgde christenen en religie.

Commentaren en reacties