fbpx


Multicultuur & samenleven

Brand asielcentrum Bilzen blijft onopgelost

Rechtse zondebok of verzekeringsfraude?Er is nog altijd geen dader gevonden van de brand in in het toekomstig asielcentrum in Bilzen. Op elf november bracht Faroek het onderwerp nog eens onder de aandacht. Ook uit de reportage blijkt dat het gerecht op dit moment, een jaar na datum, nog steeds in het duister tast over de identificatie van de dader(s). Nog steeds geen antwoorden van parket Eén jaar na de feiten is het onduidelijk waar het onderzoek staat. Direct na de feiten werden voornamelijk…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Er is nog altijd geen dader gevonden van de brand in in het toekomstig asielcentrum in Bilzen. Op elf november bracht Faroek het onderwerp nog eens onder de aandacht. Ook uit de reportage blijkt dat het gerecht op dit moment, een jaar na datum, nog steeds in het duister tast over de identificatie van de dader(s).

Nog steeds geen antwoorden van parket

Eén jaar na de feiten is het onduidelijk waar het onderzoek staat. Direct na de feiten werden voornamelijk twee pistes onderzocht: een actie van extreemrechtse fanatici of een simpele ziel die zich liet opjutten? De objectieve mogelijkheid dat de eigenaars bij de brandstichting betrokken zijn, werd destijds van tafel geveegd. Het parket weigert te communiceren over welke pistes momenteel worden gevolgd.

Dat het over een simpele ziel zou gaan, kunnen we ondertussen wel uitsluiten. Uit de reportage van Faroek blijkt dat de dader(s) het gebouw wel erg goed kenden. Zo werd het pand betreden via een raam dat volledig aan het zicht onttrokken was. Verder namen de dader(s) ruim hun tijd om de branddetectoren onklaar te maken, wat een grondige kennis van het branddetectiesysteem vereist. Ook de plaatsen waar brand gesticht werd, onder het dak, wijzen op dader(s) die goed wisten wat ze deden. Die drie feiten doen vermoeden dat het om professionelen gaat.

Extreemrechts en vreemdelingenhaat

Burgemeester Johan Sauwens (CD&V) liet de stad Bilzen zich burgerlijke partij stellen, om zo inzage te krijgen in het onderzoeksdossier. Tot op vandaag weigert de onderzoeksrechter echter inzage te verschaffen. ‘We hebben tot nu geen antwoorden gekregen. Sauwens: ‘Er is nog steeds geen inzage verschaft in het onderzoek. We hebben laatst op het schepencollege beslist om naar aanleiding van de verjaardag van de feiten een brief te sturen naar de minister van Justitie, de procureur en de onderzoeksrechter om beweging te krijgen in het dossier. De maatschappelijke beroering was toch enorm. Wij zijn zeer verwonderd over het feit dat een aantal getuigen nog steeds niet werd verhoord.’

Over de vingers die in de richting wijzen van vreemdelingenhaat en extreemrechts is Sauwens duidelijk. ‘Na de aankondiging van het Rode Kruis en (toenmalig minister – red.) Maggie De Block (Open Vld) dat er een asielcentrum zou komen waren er een hele reeks acties waarbij zelfs mensen van buiten de provincie zijn komen betogen. Dat is crescendo gegaan, met onder meer manifestaties van politieke partijen. Dit alles is dan gecumuleerd in de brandstichting. Dat de feiten met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanuit een stuk vreemdelingenhaat zijn opgebouwd, lijkt me duidelijk.’

Een groot vraagteken

Wouter Raskin, volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter van de N-VA in de Bilzense gemeenteraad, hekelt het gebrek aan informatie dat tekenend is voor het hele dossier. ‘Vanaf de eerste dag hebben wij dit aangeklaagd. Gebrek aan informatie, mensen in de steek laten door hen aan hun lot over te laten met hun onbeantwoorde vragen en frustraties hebben voor een opbouw gezorgd van ongenoegen. Tot op de dag van vandaag is het dossier van de komst van een asielcentrum nog steeds één groot vraagteken.’

‘Ook het onderzoek naar de brand is één groot vraagteken. Daar hebben we geen informatie over en dan krijg je natuurlijk de wildste geruchten die de ronde doen. Dat is het gevolg van de onduidelijkheid die veel te lang duurt. Ik heb de uitzending van Faroek ook bekeken en ik kon enkel concluderen dat daar toch wel mensen aan de slag zijn geweest die wisten wat ze deden, die het gebouw ook heel goed kenden.

Mensen blijven met vragen zitten

‘Ze wisten uit het zicht binnen te dringen en schakelden de brandmelders uit zodat ze rustig hun gang konden gaan. Het lijkt toch het werk geweest van óf iemand die de site heel goed kende, óf professionals.’

‘Dat het zou gaan om een of andere zot die dit in een vlaag van woede en frustratie heeft gedaan, lijkt me een eerder onwaarschijnlijke piste,’ zegt Raskin. ‘Het hele verhaal hangt aaneen met onduidelijkheden. Er wordt vooral mist gespoten. Je kan je duizend en één vragen stellen. Er zijn een hoop conclusies die je zou kunnen trekken. Dat is het kwalijke aan heel het verhaal. We zijn nu een jaar verder en de mensen zitten nog altijd met veel vragen. Niet enkel over de brand, maar ook over de komst van het asielcentrum. Ook daar bestaat nog steeds geen duidelijkheid over. Dat is de kroniek van dit verhaal.’

Rechts blijft schuldig, ook zonder bewijs

Ondertussen gebruiken politici de brand in Bilzen nog steeds als een politiek wapen om de rechterzijde te bekampen. Minister Bart Somers liet in niet mis te verstane bewoordingen weten dat de schuld bij het politiek discours van het Vlaams Belang ligt. Huidig staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) begon zijn beleidsverklaring in het parlement met een filmpje waarin de brand duidelijk in beeld werd gebracht. Hij wil de piste van een asielcentrum in Bilzen niet verlaten omdat hij de brandstichters niet in het gelijk wil stellen.

Ondanks het feit dat het gerechtelijk onderzoek nog geen enkel resultaat heeft opgeleverd en het parket de lippen stijf op elkaar houdt, blijft het dus bon ton om de schuld bij extreemrechts te leggen. Dat daar tot op vandaag geen enkel bewijs voor werd geleverd, houdt hen blijkbaar niet tegen.

Niemand noemt het fake news, het zou nochtans zomaar kunnen.

Bestemmingswijziging brengt mogelijk oplossing

Ondertussen blijft de denkpiste om op de locatie in Bilzen een asielcentrum te openen openstaan. Raskin had graag gezien dat er duidelijkheid komt en dat de plannen worden opgeborgen. ‘Dit dossier sleept nu al zo lang aan. Ik heb op de gemeenteraad voorgesteld om staatssecretaris Mahdi aan te schrijven om een streep onder de plannen te trekken. De onzekerheid duurt te lang. Dat voorstel werd niet weerhouden, maar je voelt toch dat ook het stadsbestuur de hoop stilaan  koestert dat het hele dossier een stille dood gaat sterven.’

‘De stad heeft contact met de eigenaars’ weet de N-VA-fractieleider. Wanneer zij straks kunnen faciliteren dat er ruimtelijk een andere invulling komt voor het terrein, zou dat een optie kunnen zijn. Het gaat om een mooie locatie. Het is te gek om dit terrein zo maar te laten verkommeren en er niets mee te doen. Misschien kan een bestemmingswijziging een win-win opleveren. Zo kan de piste van een asielcentrum op deze locatie verlaten worden. De inplanting van een asielcentrum voor 140 mensen op een plek met slechts 400 inwoners is gewoon geen goede zaak.’

De vraag wie verantwoordelijk is voor de brandstichting, blijft open. Dat komt niet voor iedereen slecht uit. Ook politiek niet.

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.