Brief aan Jan Cornillie (s.pa): deel 3

Het gaat in de kern niet om ‘etnische homogenie’ versus sociaaldemocratie, maar om integratie, veiligheid, cohesie en betaalbaarheid.