fbpx


Geopolitiek

Britse troepen zijn terug in Duitsland

VK, VS, Navo en 'Het land zonder dewelke wij niet kunnen'Toen Theo Francken, Hendrik Bogaert en Peter Buysrogge een tiental dagen geleden hun boek over de Navo voorstelden in het nieuwe Navo-hoofdkwartier in Evere, filmde Doorbraak het evenement. Je kan het zien op Facebook. Het had stijl en het was sympathiek. En er was daar een heel bijzonder iemand die het woord nam: Jamie Shea.

Jamie Shea was de woordvoerder van de Navo toen die in 1999 Servië bombardeerde, opdat dat land de repressie in Kosovo zou stopzetten. Hij was tijdens het offensief zowat elke dag op televisie, expressief en energiek, verdedigde met verve elke aanval van de Navo, en reed zonder scrupules verbaal in op de Servische leiders. Toen burgerslachtoffers vielen, zei hij dat het de prijs was die betaald moest worden om het Kwaad te stoppen. Jamie Shea was Mr Nato. Shea was de Navo.

Europacollege in Brugge

Twintig jaar later lijkt hij dezelfde gebleven te zijn. Hij blijkt wat Nederlands te spreken en bij ons les te geven, onder meer in Brugge, aan het Europacollege. Hij neemt het woord. Hij betoogt dat de wereld gevaarlijk wordt – ‘We have a real prospect of war, today’ – en dat de Navo nodig is, misschien nog meer dan in de Koude Oorlog. Zijn pleidooi is meeslepend, en overtuigend, en grappig. En tussen twee gedachten door zegt hij ‘By the way, my own country, the UK, a week ago, quite rightly decided to recreate in a small form the Army of the Rhine.’ ‘The Army of the Rhine’? Dat waren de Britse troepen die na 1945 in het noorden van West-Duitsland gelegerd waren.

En inderdaad. Het staat in de Britse pers: Ben Wallace is de Britse Defensieminister. Voor hij in de politiek stapte, was hij trouwens officier en diende hij onder meer in Duitsland. Twee weken geleden staat Ben Wallace in het parlement in Westminster en doet hij zijn hervormingsplan van het Britse leger uit de doeken: ‘Future Soldier’, heet het. En wat blijkt? Zowat een jaar nadat de laatste Britse soldaat Duits grondgebied verliet, keert het Britse leger naar Duitsland terug.

Londen stuurt het materieel van een tankbrigade: een 250 tanks en gepantserde voertuigen. De basis wordt Sennelager in Noordrijn-Westfalen, een 300 kilometer van bij ons. ‘One of the big questions now is who provides the armour.’, waarschuwt Shea. ‘The problem with Russia and China and others is that, yes they do the new technologies, they do the cyber warfare, the electronic warfare, but they also do the tanks, and the aircraft, and the ships, and the multiple rocket launcher’.

Smeltende ijskappen

We moeten ons geen illusies maken. Het verleden keert niet weer. In 2025 zal het totale Britse leger in de hele wereld niet meer dan 73.000 mensen meer tellen – zowat evenveel als in Waterloo in 1815. Honderd jaar geleden, in 1918, was dat 3.820.000 man. Whatever. The British are back.

‘Dear Jamie’, lacht Theo Francken wat verbluft, ‘It was … wow! I knew I had to give you the floor. It was really impressive. I thank you.’

Het boek ‘Navo – hersendood of klaar voor de toekomst?’ is overtuigend. Vooral de beschrijving van de mogelijkheden die het smelten van de ijskappen rond de Noordpool vrijmaakt voor Rusland doet nadenken.

Een politieke boodschap

Soms blijf je weliswaar wat op je honger. Theo Francken waarschuwt voor Franse geopolitieke ambities? Dat lijkt interessant … Maar dan hadden we graag vernomen welke die zijn. Ook over wat de NAVO doet in de Middellandse Zee lees je weinig. Hetzelfde geldt voor Irak. En over dat mooie maar dure hoofdkwartier in Evere hadden we misschien meer willen weten. Het waren ten andere academici, verkozenen en ambtenaren die de pen vasthielden, en geen militairen. Hoe voelt het om als sergeant uit Turnhout of Evergem ’s winters in de wouden van Litouwen te trainen? En wat deden we daar precies?

Maar veel meer dan een boek is het een politieke boodschap.

Madeleine Allbright

Het is een boodschap aan ons hier, dat de wereld gevaarlijker wordt en dat we wakker moeten schieten. Plato zei dat alleen de doden het einde van de oorlog hebben gezien. En het is een boodschap aan de buitenwereld. ‘We know who our friends are’.

Amerikaans Buitenlandminister Madeleine Allbright beschreef haar land als ‘The indispensable Nation’. Het land zonder hetwelk we niet kunnen. Sommigen vonden dat arrogant. Misschien zijn er momenteel mensen in Oekraïne die menen dat ze gelijk had.

Het boek Navo, hersendood of klaar voor de toekomst? is te koop bij Doorbraak Boeken.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Damien Angelet

De auteur is federaal ambtenaar en schrijft deze tekst in eigen naam.