fbpx


Binnenland

Burgemeester Brusselse Rand: ‘Enkel roep om snelle verstrenging was unaniem’

Communicatiestrategie vanuit de overheden blijft problematischDe gemeenten in de Vlaamse Rand zagen na de verstrengde maatregelen in Brussel een toestroom van Brusselaars, onder andere in de fitnesscentra. Brusselse fitnesscentra met filialen in de Rand gaven hun klanten de raad hun activiteiten naar die Rand te verplaatsen. Hans Bonte (sp.a), burgemeester van Vilvoorde, riep op om strengere maatregelen te nemen voor de Brusselse randgemeenten. In dat kader werd er maandag een overleg georganiseerd. Willy Segers (N-VA), burgemeester van Dilbeek, was daar bij. In de schoot van…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De gemeenten in de Vlaamse Rand zagen na de verstrengde maatregelen in Brussel een toestroom van Brusselaars, onder andere in de fitnesscentra. Brusselse fitnesscentra met filialen in de Rand gaven hun klanten de raad hun activiteiten naar die Rand te verplaatsen. Hans Bonte (sp.a), burgemeester van Vilvoorde, riep op om strengere maatregelen te nemen voor de Brusselse randgemeenten. In dat kader werd er maandag een overleg georganiseerd. Willy Segers (N-VA), burgemeester van Dilbeek, was daar bij.

In de schoot van het Toekomstforum

‘Normaal vergaderen we vanuit het Toekomstforum, waarin alle gemeenten van Halle-Vilvoorde vertegenwoordigd zijn. Nu was het een initiatief van Hans Bonte, enkel gericht op de negentien randgemeenten. Dat zorgde al voor verwarring, want ik had tijdens het weekend al vragen gekregen van gemeenten die aan Dilbeek grenzen, zoals Ternat, Roosdaal en Lennik. Die waren niet op de hoogte van de vergadering waarop dit besproken ging worden en daar rees dan begrijpelijkerwijs de vraag waarom ze er niet bij betrokken werden… Geen goede start, dus.’

Hans Bonte wou meegaan in het Brusselse verhaal, uitgebreide avondklok inbegrepen. De meningen daarover waren echter verdeeld. Ik heb gepleit om, rekening houdend met wat dit weekend al bekend was geraakt rond de verlenging van het Allerheiligenverlof, voor diezelfde periode een stop in te voeren voor de domeinen Jeugd, Cultuur en Sport. Daar waren een aantal voorstanders voor te vinden, anderen zagen dat niet direct zitten.’

‘Je had dan de door Hans Bonte gesignaleerde problematiek van een aantal fitnessketens uit het Brusselse die filialen hebben in de Rand en die hun abonnees aanraadden om daar te gaan fitnessen. Hij had daar duidelijk zicht op. Daar was iedereen het over eens: wanneer die zaken in Brussel toegaan, moeten wij in de Rand daarin volgen. Dat standpunt werd algemeen aanvaard.’

Verwarrende vergadering

‘Al bij al was het een eerder verwarrende vergadering. Er werd niet per onderdeel gekeken wie nu voor of tegen was, er was ook geen stemming. Vandaar dat er ook na de vergadering een aantal vreemde berichten zijn verschenen. De perskanalen bellen dan verschillende burgemeesters op en naargelang van de standpunten die zij individueel hadden ingenomen, kwam die info dan naar buiten als een standpunt van de voltallige vergadering. Wat dat betreft is er verwarring ontstaan, terwijl er geen eensgezinde standpunten waren ingenomen op de vergadering. Dat is achteraf ook gebleken uit de feiten.’

‘De vergadering was het uiteindelijk maar over één zaak unaniem eens: we moesten een signaal sturen met de vraag naar de gouverneur en de Vlaamse overheid om strengere maatregelen te nemen, en liefst snel. Over welke maatregelen het dan ging, of wat “snel” juist betekende, daar had je uiteenlopende standpunten over… De gouverneur heeft daar kennis van genomen. Hij had ondertussen ook al samen gezeten met de andere gouverneurs en hij wist ook welke richting het ging uitgaan. Dinsdag heeft de Vlaamse regering dan haar beslissingen genomen en gecommuniceerd.’

Communicatiestrategie is drama voor gemeenten

Die communicatie is al vanaf het begin van de crisis problematisch voor de lokale besturen. Segers legt uit waarom. ‘Dit probleem stelt zich al sinds de eerste lockdown onder Wilmès: op het moment dat er een persconferentie wordt gegeven, wordt die massaal gevolgd. Als burgemeester krijg je dan quasi onmiddellijk vragen, al vanaf het eerste uur. Maar eer wij officieel op de hoogte zijn, gaan er enkele dagen overheen.

Het is dan steeds wachten op een ministerieel besluit en daaruit afgeleid een handleiding met FAQ’s (veel gestelde vragen, WM) die de gouverneurs sturen naar de lokale besturen. Dat duurt gemiddeld vier à vijf dagen, soms zelfs zes. Dat tijdsinterval is eigenlijk een drama voor de lokale besturen.

Handhaving is knelpunt

‘Het belangrijkste knelpunt is de handhaving. De politie moet kunnen optreden en dat kan enkel op basis van een ministerieel besluit vanuit binnenlandse zaken op het federale niveau. Zolang dat er niet is, kan de politie niet sanctionerend optreden. Die periode van minstens drie dagen was er altijd, omdat men er steeds voor gekozen heeft de maatregelen aan te kondigen en de omkaderende teksten pas daarna op te maken. Dat was in het verleden ook steeds zo voor de federale maatregelen.

Het is niet zo dat Vlaanderen daar nu plots mee afkomt, zoals de kritiek nu laat uitschijnen. Bij de vorige maatregelen werd die termijn tussen afkondiging en ingang ervan ook steeds gehanteerd, ook bij de maatregelen van de federale overheid. Kijk maar naar de aankondigingen van het laatste federale overlegcomité: die gingen ook pas drie dagen later in.’

Keer het systeem om!

Van in het begin van de crisis geldt de regel van eerst te communiceren en dan pas aan de uitvoering te werken. In de wandelgangen valt te horen dat die strategie te maken heeft met het voorkomen van gebeurlijke lekken. Voor Segers doet dit niet ter zake. ‘Wij hebben vanuit de lokale besturen steeds de vraag gesteld om dat systeem om te keren, net omdat het ons in een lastig parket brengt.

Wij hebben herhaaldelijk gesuggereerd om in de overlegcomités de maatregelen vast te leggen, dan alle teksten en besluiten klaar te maken en daarna pas te communiceren zodat de beslissingen ogenblikkelijk kunnen ingaan. Dan is het voor iedereen duidelijk en zo zou het moeten gaan. Waarom die oproep tot nu toe in dovemansoren viel, is mij niet duidelijk.

Knap werk van de gouverneurs

‘De ministeriële besluiten verschijnen in het Staatsblad, maar niemand leest dat’, stelt Segers. ‘De gouverneurs vertalen dat in een bundel van dertig à veertig pagina’s naar begrijpelijke taal. Ik moet zeggen dat ze daar knap werk leveren. Die bundel geldt dan voor de lokale besturen als bijbel, want daar staat mooi per rubriek en thema uitgelegd en gestipuleerd wat er aan de hand is. Pas wanneer we die in handen hebben, kunnen we duidelijkheid verschaffen en degelijke antwoorden geven op de vragen van de bevolking, de handelaars en alle betrokkenen.’

Segers is tevreden dat de maatregelen nu toch sneller zijn kunnen ingaan, maar heeft begrip voor de Vlaamse regering. ‘Bij de afkondiging van de maatregelen van de Vlaamse regering op dinsdag is men er waarschijnlijk vanuit gegaan dat het ministerieel besluit voor de handhaving  — zoals tot nu toe gebruikelijk was — eveneens drie dagen op zich zou laten wachten. Blijkbaar is dat nu sneller kunnen gebeuren. Des te beter, maar dat was dinsdag niet geweten.’

[ARForms id=103]

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.