fbpx


Media
Vrolijke, vrolijke vrienden

CaféPraet
Ik heb ooit het grote genoegen mogen smaken invité te zijn van Ce n’est pas tous les jours dimanche, een zondagse RTL-praatshow die tot voor heel kort zowat volledig onbekend was in Vlaanderen. Ik was er te gast om te praten over een boek dat ik over Brussel geschreven had. Christophe Deborsu was zijn eigen vlotte zelf, maar ik schrok toch even op van het olijke trio polemisten rond hem, die duidelijk als taak hadden een beetje pigment te geven aan het programma. Ik  had snel door dat die Drievuldigheid  gekozen was als vertegenwoordigers van links, centrum en rechts. Twee mannen en een vrouw. De heren hadden een politiek verleden, de ene bij de PS en de andere bij CDH. En dan was er mevrouw Praet, blond haar, grote mond, bon chic bon genre, die blijkbaar het rechtse, populistische deel van Franstalig België moest verdedigen.

Nu kent heel Vlaanderen Emmanuelle Praet, omdat ze ontslagen werd door RTL na een paar sterke uitspraken waarin ze haar politieke voorkeur teveel had laten uitschijnen. Dat is een bijzonder verbazende beslissing van de directie, want het is net om wat leven in de zondagse televisiebrouwerij te brengen dat zij was aangetrokken. Dat deden haar twee mannelijke opponenten met evenveel decibels als zij. Mij gaf Michel Henrion, de PS-ers, er toen van langs. Hij verweet ‘de Vlamingen’ een obsessie met de man die toen nog burgemeester van Brussel was, Yvan Mayeur. Ik had gewoon gezegd dat ik het ontoelaatbaar had gevonden dat Mayeur betogende hooligans met Vlamingen had geassocieerd.  Maar nuance was aan Henrion niet besteed, dat was duidelijk niet de rol die hij met zijn twee collega’s moest spelen.

Sympathie voor Modrikamen?

De Franstalige pers schrijft nu dat het allang fout ging met Emmanuelle Praet. Ze zou al eerder onheuse dingen gezegd hebben en er werd haar, horresco referens,  sympathie verweten voor de rechtse Parti Populaire  van de Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen. Maar niemand begrijpt de ongehoord snelle en harde reactie op wat nu haar laatste uitspraken voor RTL zullen geweest zijn. De zender had gewoon niets kunnen doen en zich terecht verschuilen achter de vrijheid van een polemist. Want Praet trad op in die rol, niet als journaliste in dienst van een redactie die er een professionele  code op nahoudt. Haar uitspraken waren dus per definitie heel kort door de bocht, voorwaar populistisch: hogere belastingen zijn de schuld van Ecolo! Dat is niet meer dan café-Praet, want Ecolo heeft sinds het begin van deze eeuw niet meer aan enige federale knop mogen draaien. Maar ze zei wat bij de barricaden van de gele hesjesbeweging wordt verteld. Geheel onterecht, fout, zelfs fake-news zoals de voorzitster van Ecolo twitterde. Maar waarom werd zij niet terecht gewezen door presentator Deborsu of de twee andere “grandes gueules“? Dat had het debat alleen maar boeiender gemaakt.

De directie van RTL is wel erg hypocriet door een polemiste te ontslaan wier opdracht in het programma   juist was te… polemiseren. Praet was uit die rol gevallen, verdedigde RTL zich in een hoogst merkwaardig communiqué,  omdat ze haar partijdige voorkeur liet blijken en zo het “electorale gedrag van het publiek” had proberen te beïnvloeden. Alsof de andere leden van de Drievuldigheid van de uitzending van Deborsu dat niet deden! Als RTL niet van haar directe stijl hield, wat ik volkomen kan begrijpen, had de zender zonder problemen in alle discretie en onderling overleg een eind kunnen maken aan haar contract, zonder haar als een op heterdaad betrapte misdadiger aan de deur en voor schut te zetten. Nu heeft RTL ervoor gezorgd dat Praet  martelaar en schutsheilige kan worden van alle mis begrepen gele hesjes van dit land.

Het gevaar bestaat bovendien dat journalisten bij RTL zich begrijpelijkerwijs bedreigd kunnen voelen in hun onafhankelijkheid, met een directie die niet aarzelt een vrouw met een mening opzij te zetten. Dat men die mening betwistbaar kan vinden is het goede recht van iedereen die het niet eens is met haar.

Maar iemand ontslaan omwille van dit soort uitspraken? Ochgottekes toch! Waarin een klein land nog kleiner kan zijn! Ik zou de directie van RTL aanraden naar een paar buitenlandse politieke talkshows te kijken of eens Engelse kranten te lezen. Daar worden editorialisten en columnisten net geacht een op zijn zachts gezegd uitgesproken mening te hebben over alles en nog wat, en vooral: allesbehalve een blad voor de mond te nemen. Het publiek  verwacht niets anders dan dat ze vaak extreem geformuleerde standpunten innemen, links of  rechts, politiek correct of gewoon helemaal incorrect. Jammer dat dit in België nog altijd heel moeilijk blijft. Waardoor onze politieke talkshows aan een voorspelbare saaiheid dreigen ten onder te gaan.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Luckas Vander Taelen

Luckas Vander Taelen (1958) werkte als tv-regisseur, en was voor Groen schepen, Vlaams en Europees Parlementslid en senator.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.