Actualiteit, Vlaamse Beweging
Sprekershoek
Sprekershoek

Zolang er een neoliberale wereldorde bestaat, zal Vlaamse autonomie een schijnoverwinning worden

Ludo Abicht reageert op de vrije tribune (‘Catalonië voert legitieme strijd maar hoe‘) van Baert Haers. 

Zoals Haers schrijft, klopt het dat sociaaldemocratische en radicaal linkse partijen, bewegingen en individuen aan de basis liggen van de beweging voor onafhankelijkheid.  En we moeten de term ‘basis’ deze keer wel letterlijk nemen, wanneer we zien wie er aan de betogingen en protesten deelneemt.

Maar naast het woord ‘basis’, dat toch een significant percentage van de bevolking aanduidt, moeten we ook de term ‘links’ definiëren, omdat het vandaag de dag bon chic bon ton geworden is zonder serieuze argumenten te blijven beweren dat ‘begrippen als links en rechts voorbijgestreefd zijn’.  Quod non:  links betekent nog altijd een kritische houding tegenover de dominante kapitalistische economische orde, of het nu om een staat gaat of wereldwijd. Wie het fundamentele verschil tussen links en rechts ontkent of minimaliseert speelt uiteraard in de kaart van het bestaande onrechtvaardige en ethisch onverdedigbare establishment.

Thatcher

Deze aanvaarding van een realiteit, waarvoor er volgens Margaret Thatcher ‘geen alternatief’ bestaat (TINA) is ook diep doorgedrongen in de mainstream van de Vlaamse beweging.  In een democratie, waar we allen op zijn minst in principe het recht op vrije meningsuiting verdedigen, is daar niets mis mee, behalve het feit dat de Vlamingen die achter Maggie Thatcher en haar opvolger Tony Blair aanlopen, zich vergissen.  Zolang er een neoliberale wereldorde bestaat, iets wat niemand kan ontkennen, zal de Vlaamse autonomie, onder welke vorm ook, een schijnoverwinning worden. Want voor alle zaken die echt tellen zal boven ons hoofd beslist worden.

Neoliberale status quo staat haaks op autonomie

Als sociaal-flaminganten voeren we al jaren een strijd om, ten eerste, te bewijzen dat de Vlaamse beweging niet per se conservatief of uiterst rechts moet zijn, en ten tweede, dat een linkse, antikapitalistische alternatieve visie op termijn  een betere kans op sociaal-economische, politieke en zelfs culturele bevrijding voor de gewone mensen betekent.  Daarom steunen wij bewegingen voor autonomie in onder meer Schotland, Baskenland en Catalonië, omdat daar het verlangen naar autonomie helemaal niet met de verdediging van de neoliberale status quo verbonden is.

Lakmoesproef

U heeft dus gelijk: het is een bevrijdingsbeweging die (voor ons) jammer genoeg niet met de traditionele Vlaamse beweging kan vergeleken worden, maar die tegelijkertijd ingezien heeft dat de strijd om meer zelfbestuur ook de strijd tegen het geglobaliseerde neoliberalisme omvat.  Ik volg de Catalaanse beweging ook al jaren, en begrijp dus niet waarom Bart Haers plotseling, ook zonder argumenten, kan beweren dat het hier om een xenofobe, bekrompen, identitaire, exclusieve beweging gaat.  (Mijn woorden, zijn intimaties). Dat zijn typisch belgicistische argumenten die geen rekening houden met de feiten.  En wat het democratische gehalte van de onafhankelijkheidsbeweging betreft, zal de lakmoesproef niet in de eerste plaats bestaan uit de nieuwe relatie met Madrid, maar uit de manier waarop een autonoom Catalonië kan omgaan met de helft van de burgers die ‘neen’ zullen gestemd hebben en nog meer de wijze waarop de talrijke niet-Catalanen daar als volwaardige medeburgers zullen worden opgevangen.

 

Ludo Abicht

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Ludo Abicht?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbaak.

Ik help Doorbraak groeien.

Dit artikel delen of afdrukken
Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier

Voeg een reactie toe

https-doorbraak-be

Lees ook

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans