fbpx


Economie

Cijferfetisjisme en de verkiezingen
Een blijkbaar belangrijke vraag in de tot dusver vrij saaie verkiezingscampagne is of de economische cijfers die partijen naar voor schuiven om het succes van hun voorstellen te ondersteunen, moeten worden geverifieerd. Hierbij wordt impliciet een vergelijking gemaakt met de voedselkwaliteit en dus is de vraag veeleer welke overheidsdienst dergelijk werk zou moeten uitvoeren. De opportuniteit van dit onderzoek wordt weinig betwist. Ten onrechte.

Dat vele economieprofessoren voorstander zijn dergelijk verificatiewerk ligt voor de hand. Ze gaan er van hun dat dit hun maatschappelijk aanzien zal verhogen. Dit kan worden betwist want het werk zelf is niet vrij van onduidelijkheden en onzekerheden. Een waardenvrij instrumentarium opbouwen zal trouwens al een hele klus zijn. Bovendien is de vraag wat de cruciale variabelen zijn. Ter illustratie, het PS-voorstel betreffende een vermogensbelasting. Zal de correctheid van de opbrengst worden onderzocht, de impact op de tewerkstelling en de overheidsbegroting? Op kortere of op langere termijn? Enzovoort. Vele mogelijkheden die partijen met slechtere beoordelingen de kans geven om de resultaten te betwisten. Niets garandeert met andere woorden dat de evaluatie een einde maakt aan betwistingen. Bovendien is er geen criterium om de globaliteit van een programma te beoordelen.

Twee belangrijke aspecten van deze discussie worden trouwens nog over het hoofd gezien. Ten eerste is er de vraag of dergelijke evaluatie wel een overheidstaak is. Men zal argumenteren dat een onafhankelijke instelling dit werk moet verrichten, maar vermits in ons land, op enkele beperkte uitzonderingen na, alle benoemingen politiek van aard zijn, is onafhankelijkheid een onbereikbaar doel. Trouwens, waarom kan hier niet de concurrentie spelen? Waarom kunnen partijen niet zelf de becijferingen van de andere partijen verifiëren? Concurrentie speelt in de politiek. Programma’s van andere partijen en kandidaten evalueren is hier een aspect van. Zwijgen zou het voordeel bieden dat er geen ‘fouten’ ontdekt zijn. Kost voor de belastingbetaler: nul euro. Uiteindelijk gaat het immers over de geloofwaardigheid van de partijen zelf en die moeten daar zelf voor zorgen.

Ten tweede is er de relevantie van een cijfermatige evaluatie van de programma’s voor de kiezer. De argumentatie is dat de kiezer beter geïnformeerd zal zijn en dus een bewustere keuze zal maken. Maar is dat de kiezer toch niet voor een té rationeel individu nemen? Hij zal evident alle informatie gebruiken, maar of de evaluatie van de programma’s zo belangrijk is dat hiervoor zelfs een nieuwe overheidsinstelling moet worden opgericht, durven we te betwijfelen. Een degelijk beleid zorgt er trouwens voor dat de economische situatie de verkiezingen niet zal domineren waardoor evaluaties zeker van ondergeschikt belang zijn. Hiermee wil ik aangeven dat de keuze van de kiezer een uitermate complex proces is waar cijfers wellicht niet al te veel belang in hebben. Schaars belastinggeld verspillen aan onderzoek van de partijprogramma’s is dan ook een verspilling. Laat de partijen zelf zorgen voor hun geloofwaardig door een goed beleid.

 

Foto: (c) morgueFile

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Jef Vuchelen

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.