fbpx


Communautair
communautair

Communautair blijven de Vlaamse partijen braaf
Er is de communautaire koelkast. Maar dat betekent niet dat alles peis en vree is in het kleine koninkrijk. Wel integendeel. Een rondje communautaire dossiers waar we al zo weinig over horen.

Geluidsnormen

Terwijl u dit leest herinnert u zich alvast dat er nog altijd geen oplossing is voor strenge Brusselse geluidsnormen die dreigen een groot probleem te worden voor Zaventem. Een mens kan enkel hopen dat er in alle stilte aan een oplossing gewerkt wordt. Maar de situatie in de Brusselse gewestregering lijkt niet van die aard om veel compromissen mogelijk te maken. (U weet ongetwijfeld dat de cdH de PS uit die regering wou, maar geen andere meerderheid kan vormen, waardoor de regering wel moet voortregeren, ook al had de cdH die doen vallen… maar Gewest- en Gemeenschapsregeringen kunnen niet vallen.  En dus regeert de cdH maar voort in wantrouwen met de PS.… ja dat kan in België)

Gas

Omdat het gas uit Nederland binnenkort op geraakt zal België minder Nederlands gas kunnen invoeren. Geen nood, dan voeren we bijvoorbeeld Russisch gas in. Opgelost. Ware het niet dat Nederlands en Russisch gas een andere samenstelling hebben en alle toestellen manueel moeten worden aangepast. Een tijd- en geldrovend werkje. Naar schatting kost de hele omschakeling zo’n 500 miljoen euro. Geen nood in het Federale regeerakkoord staat (5.1.3, p98: ‘Er wordt een nationaal fonds gecreëerd dat voorziet in de financiering van de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas. De regering zal een optimale financiering en kalender vaststellen.’)

De bevoegde minister die dat moet uitvoeren, Marie-Christine Marghem (MR) heeft dat op de Griekse kalender gezet. Volgens de minister zijn er ‘wettelijke bezwaren’. Maar gevreesd wordt dat ze de Waalse consument niet wil doen betalen voor een Vlaams-Brussels probleem. Die gasomschakelingen moeten namelijk vooral in Vlaanderen (62%) en Brussel (30%) gebeuren. De Vlaamse regering brengt het dossier deze maand op het overlegcomité tussen de Federale- en de gewest- en Gemeenschapsregeringen in dit land. De Vlaamse regering die aan de Federale regering vraagt om hun Federale regeerakkoord uit te voeren… Ook dat kan in België.

Rijbewijs

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de rijopleiding. Bevoegd Vlaams Minister Ben Weyts heeft die dan ook prompt hervormd. Zo moeten ouders die hun kinderen leren rijden vanaf 1 oktober 2017 een korte rijopleiding volgen. Dat moeten ze bewijzen op het moment dat de leerling chauffeur het voorlopig rijbewijs afhaalt bij de gemeentediensten.

Maar… Federaal minister van mobiliteit Bellot stapt naar de Raad Van State tegen de nieuwe Vlaamse regels. De redenering van Bellot: de nieuwe Vlaamse regels stellen nieuwe voorwaarden aan de aflevering van het voorlopig rijbewijs en dát is een exclusieve Federale bevoegdheid. Goed geregeld alweer, rijopleiding splitsen en rijbewijzen federaal.

Weyts reageerde al heel kwaad in de media ‘Wat heeft de bevolking hier aan? Waarom heeft de partij van minister Bellot de zesde staatshervorming goedgekeurd, als ze nu telkens naar de Raad van State stapt als ik gebruik maak van bevoegdheden die mij zijn toegewezen?’ Tja, Ben Weyts weet het al lang, zeker sinds hij minister is, maar dat kan in België, neen, dat is België.

Eurostadion

Daarnaast is er nog altijd het stadion dat Brussel wil bouwen in Grimbergen. Stadion met daarnaast een groot kantorencomplex waarin Brussel een hele boel van haar administratie wil samenbrengen. Brusselaars die werken voor Brussel in Vlaanderen. Maar met dat stadion is heel wat aan de hand… de verkeersknoop op de Brusselse ring wordt er niet losser door. Dat dossier is in een nieuwe versnelling terechtgekomen. De bouwheer, Ghelamco, heeft het beroep ingetrokken dat ze hadden ingediend bij minister Schauvliege (CD&V) en tegen de weigering van de bouwvergunning bij deputatie Vlaams-Brabant. Beide beroepsprocedures bleken negatief te zullen eindigen en dan zou de juridische weg ophouden. Zo zegt Bart Laeremans die als Grimbergs gemeenteraadslid het dossier op de voet volgt.

Ghelamco wil nu de nodige vergunningen binnenhalen door beroep te doen op de nieuwe ‘omgevingsvergunning’ voor grote projecten, die sinds begin 2017 bestaat. Zo wordt het Brusselse prestigeproject een zaak voor de Vlaamse Regering en wordt het een politieke eerder dan een juridisch-technische beslissing. Bevoegd minister is Joke Schauvliege, maar minister Weyts (daar is hij weer) blijft verantwoordelijk voor het mobiliteitsaspect in het dossier. Zonder convenant tussen Ghelamco en minister Weyts (zelf afkomstig uit Vlaams-Brabant) kan de Vlaamse Regering geen positief antwoord geven. Maar eerst moet de hele aanvraagprocedure opnieuw doorlopen worden. Dat moet al in september gebeuren, want de tijd dringt…

N-VA-Brussel heeft zich altijd als een tegenstander van het nieuwe megalomane Eurostadion geprofileerd. Kunnen die Brusselse N-VA’ers de druk op de partij hoog genoeg houden

Tenslotte communautair

Ondertussen hoorden we niets meer over het communautaire aspect van de Brexit. Maar dat komt nog. Of de naleving van de Taalwetten in Brussel? Wie weet. De scheeftrekking van de taalkaders bij de Federale overheid?

Er is in de ‘communautaire stilte’ een constante: de Vlaamse regeringspartijen houden zich braaf aan de afgesproken communautaire stilstand. We kunnen enkel hopen dat die Vlaamse partijen hun rekeningen goed bijhouden om die na 2019 te vereffenen.

Wordt vervolgd.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak.