fbpx


Niet gecategoriseerd
godsdienstoorlog

Coronacrisis, de nieuwste godsdienstoorlog

Socrates et cetera 58De idee dat de coronacrisis uit China afkomstig is, kan naar de prullenmand worden verwezen.

Biologische oorlog

Heel wat wetenschappers zijn de mening toegedaan dat Covid-19 een virus is dat ontwikkeld werd in een Chinees labo in de stad Wuhan. Met de bedoeling een biologische oorlog te voeren. Helaas is het in een onvolmaakt stadium, alvorens er greep op was, ontsnapt. Het is dan tegen de sterren op gaan neuken en baren en heeft een legermacht ter grootte van die van Hannibal Barkas zich over de eerste hoofdstad van de republiek China verspreid. Nog steeds volgens dezelfde wetenschappers ontsnapten toeristen en Westerse zakenlui niet aan de terreur van Covid-19.

Vanuit de Oude Wereld

Na hun terugkeer in Europa gaven deze Chinabezoekers het door aan de plaatselijke inboorlingen, pardon, bewoners. Vanuit de Oude Wereld verbreidde het virus, intussen flink in aantal toegenomen, zich over de rest van de wereld. Staten met dagelijkse luchtverbindingen werden het zwaarst getroffen. Met als resultaat dat de Chinese overheid ongewild een derde Wereldoorlog heeft ontketend. Het wil Amerika, Azië, Europa en Afrika veroveren via commerciële routes, maar het schiet niet op. Of het lukt slechts ten dele. Een biologische oorlog was en is nog steeds de bedoeling van het huidige Chinese bewind.

Geen gevaar meer

Helaas, zoals eerder gezegd is de boel uit de hand gelopen vóór het strategische plan en de middelen op punt stonden. Gelukkig maar. De reeds aangehaalde wetenschappers, naar wij uit goede bron vernamen, verzekerden de wereldleiders, op flapuit Donald Trump na, dat er geen gevaar meer is op een biologische aanval vanuit China. Stel dat het toch zou gebeuren, zou meteen met beide wijsvingers naar Peking gewezen worden. Dat wil de overheid van het Tienanmenplein, het Plein van de Hemelse Vrede, niet riskeren. Misschien in de verre toekomst wel, als het kan vanuit een regio in een of ander Zuid-Amerikaans land, maar zo ver is men nog lang niet. De nieuwste generatie en haar kinderen kunnen op beide oren slapen.

Een geheel andere hoek

Heel deze theorie mag, zoals bij aanvang gezegd, in de prullenmand worden gekiept, of nog beter, door de papierversnipperaar worden gehaald. De coronacrisis komt uit een geheel andere hoek. Steller dezes is de waarheid en de werkelijkheid ter ore gekomen na een lang gesprek met een wereldberoemde Belgische wetenschapper. De man werd in 1990 door koning Boudewijn in de adelstand verheven en kreeg de titel van baron. Van beuzelarij kan hij daarom niet verdacht worden. Bovendien heeft hij zes eredoctoraten, zo iemand gaat niet zomaar wat uit zijn botten slaan.

Spreekplicht

Volgens deze wetenschapper, die liever niet bij naam genoemd wil worden, en zo iemand van de media toch zijn naam achterhaalt — een kleine kans want onze mediamensen graven nooit diep, gezien de snelheid waarmee ze de concurrentie willen verslaan — zal hij alles ontkennen wat volgt.

Wat ik hem niet kwalijk neem. Maar in de goede journalistiek — een zeldzaam geworden fenomeen in onze contreien — bestaat er geen deadline of off the record. Net zoals een priester het biechtgeheim heeft, heeft een journalist een spreekplicht. En daarom volgt nu de werkelijke waarheid over hoe de coronacrisis zich heeft ontwikkeld en wie er verantwoordelijk voor is.

Een doorn in het oog

De decadentie van de Westerse wereld ligt aan de oorsprong van de huidige crisis. De levenswijze, met haar seksuele uitwassen en zondig gedrag, van de Westerlingen is een doorn in het oog van orthodoxe christenen. Met het boek der boeken, hun Rode Boekje, de Bijbel, in de hand. De invloed van de orthodoxen is zeer sterk, onder meer via connecties met Opus Dei. Het eigen purisme heeft geleid tot een samenzwering. Het is ontaard in een nieuw gereformeerd protestantisme. Dit om het uit de hand gelopen Karneval der Kulturen te bestrijden. Daar dit echter niet meer lukt vanop de kansel of met stoottroepen, moest een ander middel worden bedacht.

In de val getrapt

Dat middel is intussen gevonden. Het is een virus, een virtueel virus. Daar echter de bevolking om de oren geslagen wordt met biologische theorieën en ecologische intenties — daarbij flink geholpen door de massa groene jongens en meisjes — gelooft de bevolking in een kwaad virus. Het is in de val getrapt van het orthodoxe christendom. De coronacrisis is zo bekeken niets anders dan een godsdienstoorlog.

Wat niet eens zo ongeloofwaardig is. Overschouwen we de geschiedenis, dan zien we dat de godsdienstoorlog altijd het ultieme middel is geweest om de bevolking te bekeren. Met als bekendste de Romeinse Inquisitie en als laatste de Holocaust, die in zijn diepste wezen ook een godsdienstoorlog was.

Een verzinsel

De orthodoxen hebben de politici aller landen aan hun kant gekregen. Dat was ook niet zo moeilijk. De sociale uitwassen wat betreft vervoer, verblijf en vermaak, zijn niet meer te beteugelen. Het beste voorbeeld zijn de files op onze autowegen. Wat men ook doet aan werken, het wegennet slipt altijd dicht. Spitsuren bestaan niet meer. De spitsen op de weg én in de lucht zijn er van het moment dat de werkers — nemers en gevers — de deur van hun kot dichttrekken tot ze die ’s avonds weer opentrappen.

De coronacrisis is daarom een verzinsel, een manier ter beknotting van de bevolking. Om Anders te Gaan Leven. Maar niet vegetarisch, maar godsgelovig. Zo is het en niet anders. Gaat de mallemolen vanaf 4 mei weer draaien, zal het een test zijn om te kijken of dit virtuele virus zich in het hoofd en het lichaam van de burger heeft genesteld.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Guido Lauwaert

Guido Lauwaert is regisseur, acteur, auteur, columnist en recensent voor o.a. Het Laatste Nieuws, NRC Handelsblad, Knack en Doorbraak.