fbpx


Binnenland
coronaspuwen

Coronaspuwen strenger bestraft
De laatste weken verschenen er met een zekere regelmaat berichten in de pers over spuw- en hoest incidenten, coronaspuwen. Bij interventies van de politie -maar ook van andere hulpdiensten- lijkt het steeds vaker voor te komen dat er op de agenten wordt gespuwd of in hun richting wordt gehoest, vaak met de vermelding van aanwezigheid van het gevreesde coronavirus. Het Vlaams Belang had al een wetsvoorstel klaar met zware bestraffingen. Maar Minister De Crem (CD&V) en de parketten zijn hen…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De laatste weken verschenen er met een zekere regelmaat berichten in de pers over spuw- en hoest incidenten, coronaspuwen. Bij interventies van de politie -maar ook van andere hulpdiensten- lijkt het steeds vaker voor te komen dat er op de agenten wordt gespuwd of in hun richting wordt gehoest, vaak met de vermelding van aanwezigheid van het gevreesde coronavirus. Het Vlaams Belang had al een wetsvoorstel klaar met zware bestraffingen. Maar Minister De Crem (CD&V) en de parketten zijn hen voor.

Spuwen

‘Man aangehouden omdat hij naar politie spuwt tijdens coronacrisis’ (HLN, 26 maart 2020), ‘Ninoofse jongeren spuwen en hoesten naar politie en blijven samenkomen: “Gedrag is echt onaanvaardbaar”‘ (HLN, 28 maart 2020), ‘Spuug is nieuw wapen tegen agenten’ (HLN, 30 maart 2020), ‘Opnieuw man aangehouden die naar politiemensen spuwde’ (GVA, 30 maart 2020), ‘Twintiger die naar politieagenten hoest en spuwt, belandt in de cel’ (Nieuwsblad, 31 maart 2020).

Het is slechts een greep uit artikelen van de laatste dagen. De politievakbonden reageren terecht verontwaardigd en zijn bijzonder ontstemd over het gebrek aan adequate beschermingsmiddelen voor de patrouilles.

Strengere straffen

Vlaams Belang stuurde daarover op 30 maart 2020 een persbericht. Daarin wordt een wetsvoorstel aangekondigd dat strengere straffen voorschrijft voor agressie tegen de hulpdiensten. De partij wil dat het opzettelijk besmetten van hulpverleners met een gevaarlijke ziekte, als een daad van geweld en agressie wordt geïnterpreteerd en wordt bestraft.

Maar Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft Vlaams Belang in snelheid gepakt. Hij stuurde een -overigens zeer omstreden- omzendbrief waarin hij oproept om de richtlijnen van de taskforce GPI (GeïntegreerdePolitie/Police Intégrée) dwingend op te volgen. Deze taskforce werd opgericht om ervoor te zorgen dat de politiediensten alle maatregelen in verband met het coronavirus op dezelfde manier toepassen. Hij trekt ook alle communicatie naar zich toe. Zo wil De Crem uniformiteit naar de buitenwereld creëren en de vrije interpretaties van de verschillende politiediensten indijken.

Vooral vanuit de coalitiepartner Open VLD werd fel gereageerd op, wat zij noemen, deze machtsgreep. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten had het over ‘de context’ die de politiezones beter konden interpreteren om aldus rigide toepassingen van richtlijnen te ondermijnen. Egbert Lachaert (Open Vld) waarschuwde voor een politiestaat.

De Crem doet zijn oude bijnaam ‘Crembo’ alle eer aan door drastisch te dicteren dat de noodmaatregelen rigide moeten worden toegepast. Hij wil ook inspelen op het veelvuldig in de pers aan bod gekomen fenomeen van het coronaspuwen.

Spuwen hoort erbij

Maar is dat spuwen echt een probleem, of wordt dat door de persberichten uitvergroot? Zowel Politie Antwerpen, Politie Gent als Politie Brugge zeggen dat er momenteel geen toename is van het aantal incidenten met agressie tegenover hun manschappen. De spuwincidenten werden bevestigd. Maar blijkbaar is spuwen naar de politie een veel voorkomend fenomeen dat geen plotse opstoot krijgt in deze coronatijden. Enkel de dreiging door het spuwen is toegenomen.

Moet daar dan krachtiger tegen opgetreden worden? Met die vraag verwijst de politie naar het parket. De politie doet vaststellingen, het parket neemt het daarna over. Zo werkt het in een rechtstaat. In Brugge werd er wel duidelijk gemaakt dat het parket de communicatie had overgenomen, omdat ‘ieder zijn stijl’ bleek te hebben. Waarmee ze bedoelen dat de verschillende politiezones de problematiek van het spuwen anders bekijken en er anders over communiceren.

Bedreiging met schijnbaar gevaarlijke stoffen

Op de website van het openbaar ministerie staan verschillende communiqués over coronaspuwen. Daaruit blijkt dat de parketten wel degelijk gevolg geven aan de opgestelde pv’s van spuwers naar de politie. De parketten gebruiken daarvoor de wettelijk bestaande mogelijkheden voor de tenlasteleggingen:

  • ‘bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen’
  • ‘bedreiging met een aanslag met een schijnbaar gevaarlijke substantie en ongewapende weerspannigheid’
  • ‘valse mondelinge berichten over gevaar voor aanslagen op personen of eigendommen waarop criminele straffen zijn gesteld’
  • ‘verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’
  • ‘bedreiging met een aanslag met gevaarlijke substanties en weerspannigheid’

Het Parket meldt in die communiqués ook elke keer dat het bijzonder zwaar tilt aan de feiten. In Antwerpen wordt daar nog consequent aan toegevoegd: ‘Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen of spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.’

Is het dan niet opvallend dat in de tenlastelegging naar algemene ietwat vreemde termen wordt teruggegrepen? Nergens wordt spuwen vermeld. Dat komt door een andere omzendbrief. Eentje die onder de persradar bleef, maar des te belangrijker is: de omzendbrief van het college van procureurs-generaal van 25 maart 2020. Hier wordt duidelijk gemaakt met welke artikelen van het strafwetboek coronaspuwen kan worden vervolgd. Meer bepaald artikel 328 en 328bis.

Het is wel duidelijk dat de parketten het coronaspuwen ernstig nemen en kordaat optreden.

Het gerecht in België

We leven nog steeds in België, het land waar het gerecht uitermate traag maalt. Gerechtelijke procedures worden uitgesponnen over járen. Feiten die nu worden gepleegd krijgen pas een uitspraak na één tot drie jaar. Misschien mogen we daar nog een corona-achterstand bijtellen. De rechtbanken zijn momenteel niet bepaald actief. En dan is het nog de vraag of een effectieve straf wordt uitgesproken.

Het zou nuttig zijn dit alles nader op te volgen, maar tegen dan is de coronastorm alweer gaan liggen en wie denkt dan nog aan de coronaspuwers?

De Crem is sneller

Vlaams Belang laat ondertussen weten haar wetsvoorstel niet in te dienen. Ortwin Depoortere (Vlaams Belang), voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer: ‘Ik ben verheugd dat zowel het college van procureurs-generaal als bevoegd minister De Crem eenzelfde zienswijze hebben als het Vlaams Belang. Het is immers van het grootste belang dat ordehandhavers maximaal worden beschermd. Personen die politie- en hulpdiensten bewust gevaar laten lopen (ook door het bespuwen) moeten een duidelijk signaal krijgen dat zij hun straf niet zullen ontlopen. Gezien de trage parlementaire weg die ons wetsvoorstel moet ondergaan (zelfs met een vraag tot urgentie kan een definitieve stemming tot vier weken aanslepen) lijkt de indiening momenteel niet efficiënt. Maar ik reken wel op de daadkracht van het college van procureurs-generaal en minister De Crem om “bespuwers” van politie- en hulpdiensten zwaar te bestraffen.’

 

[ARForms id=103]

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.