fbpx


Binnenland, Politiek
taalregisters

Daar zijn de faciliteiten weer!

Taalregisters spelen Franstaligen (opnieuw) in de kaartDe Raad van State (RvS) keurt in haar arrest van 22 september 2021 het opstellen van taalregisters goed in de faciliteitengemeenten. Door het besluit van voormalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) tegen het aanleggen van die taalregisters te schrappen, kiest de RvS voor het standpunt van de Franstaligen om door middel van die taalregisters de omzendbrief Peeters te omzeilen. Deze bepaalt dat een Franstalige in de faciliteitengemeenten telkens opnieuw een verzoek om anderstalige dienstverlening moet indienen. In 2014 trachtte…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


De Raad van State (RvS) keurt in haar arrest van 22 september 2021 het opstellen van taalregisters goed in de faciliteitengemeenten. Door het besluit van voormalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) tegen het aanleggen van die taalregisters te schrappen, kiest de RvS voor het standpunt van de Franstaligen om door middel van die taalregisters de omzendbrief Peeters te omzeilen. Deze bepaalt dat een Franstalige in de faciliteitengemeenten telkens opnieuw een verzoek om anderstalige dienstverlening moet indienen.

In 2014 trachtte de RvS het Vlaamse beleid ter vrijwaring van het Nederlands als primaire taal in de faciliteitengemeenten reeds te ondermijnen door ‘een redelijke termijn’ voor te stellen voor de geldigheid van zo’n verzoek. Dit zorgde ervoor dat vijf van de zes faciliteitengemeenten uit de Vlaamse Rand taalregisters aanlegden. ‘Met dit arrest gedraagt de RvS zich als de handpop van DéFi en Olivier Maingain’, zegt Klaas Slootmans, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang en inwoner van de Rand. ‘Ze degraderen de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand tot Brussels buitengebied waar de facto de tweetaligheid geldt. Ik vrees dat dit een gevaarlijk precedent is dat de Franstaligen bij een volgende staatshervorming gaan gebruiken om de aanhechting bij Brussel te eisen.’

Vlaamse Regering blijft bij handhaving omzendbrief Peeters

Huidig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) neemt akte van het arrest maar houdt vast aan de omzendbrief Peeters en de aanvulling en bevestiging daarvan door de omzendbrieven Martens en Keulen. Die drie omzendbrieven werden door het arrest — voor alle duidelijkheid — níet vernietigd en blijven dus van kracht. ‘Het is niet de eerste keer dat de RvS een uitspraak doet over de interpretatie van de taalwetgeving in de omzendbrief Peeters’, stelt Somers, verwijzend naar het arrest uit 2014. ‘Onze juristen bekijken momenteel de recente arresten van de RvS, want de faciliteiten in de faciliteitengemeenten worden best zo restrictief mogelijk ingevuld om het gebruik van het Nederlands in die gemeenten te beschermen. We blijven momenteel vasthouden aan de omzendbrieven en de interpretatie die de Vlaamse Regering geeft aan de taalwetgeving.’

Hiermee kiest Somers duidelijk voor de afspraak die in het regeerakkoord werd opgenomen. Daar staat het volgende te lezen: ‘De interpretatie van de omzendbrieven Peeters en Martens blijft aangehouden. We nemen een assertieve houding aan bij schendingen van de taalwetgeving. We verzetten ons maximaal tegen pogingen om de Vlaamse interpretatie uit te hollen.’

Michaël Devoldere, woordvoerder van Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA), benadrukt de collegialiteit die hierover heerst binnen de Vlaamse regering. ‘Het regeerakkoord laat hierover aan duidelijkheid niets te wensen over. Minister Somers heeft dit ook bevestigd en we hebben er alle vertrouwen in dat hij gepast zal reageren om de afspraak uit het regeerakkoord te honoreren. De hele regering staat achter dit standpunt.’

Somers vernietigt oprichting taalregisters vooralsnog niet

Klaas Slootmans deelt dit vertrouwen niet. ‘Ik neem akte van het standpunt van minister Somers, maar heb mijn twijfels bij de oprechtheid van zijn intenties. Wanneer hij vandaag stelt dat hij de omzendbrief Peeters blijft handhaven, impliceert dat dat hij vernietigingsbesluiten opstelt voor de taalregisters die momenteel in vijf faciliteitengemeenten bestaan. Zijn voorgangster heeft dat gedaan, maar hij doet dit tot nader order niet. Somers maakt er zich wat makkelijk van af door te stellen dat hij hieromtrent een prejudiciële vraag heeft gesteld aan het Grondwettelijk Hof, maar een antwoord daarop blijft uit. Ondertussen zou het van daadkracht en goede wil getuigen om in afwachting die vernietigingsbesluiten op te stellen.’

‘Somers beweert wel dat hij de omzendbrief Peeters wil blijven handhaven, maar weigert dus het logische gevolg daarvan ten uitvoer te brengen: het vernietigen van de bestaande taalregisters. Zijn excuus daarvoor is eerder aan de flauwe kant. Hij beweert dat hij geen besluiten terugvindt rond de oprichting van die taalregisters en dat een vernietiging daardoor zonder voorwerp is. Nochtans bestaan die taalregisters in vijf faciliteitengemeenten, hetgeen betekent dat er ook collegebesluiten moeten bestaan over het aanleggen ervan. Het kan niet zo moeilijk zijn die terug te vinden… Ik weet dus niet wat minister Somers motiveert om deze lakse houding aan te nemen.’

Ook Franstalige kamers RvS bevoegd voor faciliteitengeschillen

Dat de RvS nu voor de tweede maal de kant van de Franstaligen kiest, mag volgens Slootmans niet verbazen. ‘Vroeger heeft de RvS steeds een zeer strikte interpretatie gehanteerd van de faciliteiten. Dat kwam omdat geschillen rond de faciliteitengemeenten in Vlaanderen exclusief behandeld werden door de Nederlandstalige kamers. Sinds de zesde staatshervorming komen deze geschillen voor de Algemene Vergadering, met inbegrip van de Franstalige kamers. Daardoor zien we sinds 2012 dat de RvS standpunten inneemt die meer tegemoet komen aan de Franstalige eisen en interpretatie van de taalwetgeving.’

‘Die hervorming werd destijds door CD&V en Open Vld mee goedgekeurd. Wij hebben toen als Vlaams Belang gewezen op het gevaar dat hierin school en voorspeld dat dit soort arresten daar het gevolg van zou zijn. We dienden destijds in het Vlaams parlement een voorstel in dat tegen deze hervorming inging, maar dat heeft het nooit gehaald. Ook N-VA, die niet betrokken was bij het Vlinderakkoord (zesde staatshervorming, WM) stemde dit mee weg. We werden weggelachen alsof we spoken zagen, maar de realiteit van vandaag bewijst ons gelijk. Mochten de geschillen rond de faciliteitengemeenten nog steeds enkel door de Nederlandstalige kamers van de RvS behandeld worden, zou dit arrest er nooit gekomen zijn.’

Dit toont eens te meer aan dat Vlaamse politici zich tijdens onderhandelingen steeds door de Franstaligen in de doeken laten doen. De gevolgen van het gebrek aan inzicht tijdens onderhandelingen en de systematische onderschatting van de geslepenheid van de Franstalige onderhandelaars breekt de Vlamingen steeds zuur op. Het wordt hoog tijd dat onze politici lessen trekken uit het verleden en gebruik maken van de hefbomen die Vlaanderen in handen heeft. Misschien moeten ze voor een volgende onderhandelingsronde eens te rade gaan bij Luckas Vander Taelen.

Winny Matheeussen

Enige tijd geleden geboren, in de herfst. Momenteel levend.