fbpx


Geschiedenis

Dankzij het Westen

Het Westen bracht vrijheid, welzijn en welvaart over de hele wereld


Westen

Het klopt, het Westen heeft bloed aan de handen, armen en voeten. Het Westen deed mee aan slavernij. Het heeft volkeren over de gehele wereld zwaar onderdrukt. Het heeft gemoord en verkracht. Maar ook de andere volkeren over de wereld hebben bloed aan de handen, deden aan slavernij, onderdrukten andere volkeren, moordden en verkrachtten. Bovendien heeft het Westen ook de slavernij over de hele wereld beëindigd. Het Westen bracht zelfs in grote gedeelten van de wereld een ongekende vrijheid, welvaart en welzijn. Het Westen klaagt onderdrukking, moord en verkrachting aan – ook bij andere volkeren. En dat deden geen andere volkeren het na.

Beeldenstorm tegen het Westen

Een heuse beeldenstorm. In België gaat het vooral om Leopold II waar vandaag niemand (ik ook niet) hoog mee oploopt. In andere landen gaat het om slavenhandelaars, maar daar stopt het niet mee. Met een beeldenstorm weten sommigen misschien waar het begint, maar niemand waar het zal eindigen. Eens de mens zich gedraagt als een meute en bloed ruikt, verwacht dan geen mooi einde. Ook niet als het begon met goede bedoelingen. Als het Westen een standbeeld was, zou het ondertussen zeker rode verf hebben gekregen, een tag van ‘Black Live Matters’ en nog veel erger.

Maar het Westen heeft niet één gezicht, net zoals het Oosten of het Zuiden meerdere gezichten heeft. Net zoals van elke persoon ook zowel goede als slechte dingen te zeggen zijn. Het is ontegensprekelijk dat heel de wereld vandaag geniet van Westelijke verwezenlijkingen, die we al te vaak als een vanzelfsprekendheid beschouwen. Terwijl die vaak bloed, tranen en zweet kostten – vooral aan onze voorouders – waaronder een aantal vandaag met rotte eieren en verf beklad worden. Of toch hun standbeeld.

Oikofobie

De haat tegen het Westen neemt vele vormen aan. Niet-westerlingen haten het Westen met lijf en leden. Maar ook de zelfhaat de – oikofobie – van veel westerlingen is niet van de poes. Vroeger al kwam dat tot uiting door zeer snel te wijzen op racisme en islamofobie bij de Westerling terwijl die er eigenlijk het slachtoffer was. De mainstream pers doet daaraan mee door bijvoorbeeld de nationaliteit van (vermeende) criminelen angstvallig geheim te houden.

Phara de Aguirre verdedigde dit nog onlangs in De Afspraak door die nationaliteit als irrelevante informatie te beschouwen. Ze reageerde hiermee op een kritische vraag van de overbekende Vlaamse komiek Urbanus. Dat zou heel wat bitsiger gebeuren indien een gewone man zo’n opmerking deed. Zo vervreemdt de oikofobe VRT zich nog verder van zijn volk (die de oikofobie zo beu is). Het is ondertussen zowat iedereen duidelijk dat het woord ‘jongeren’ die alweer iets mispeuterd hebben vaak codetaal is voor een heel specifieke groep jongeren. Zeker als ze uit Anderlecht of Sint-Jans-Molenbeek komen. Met al deze tentoonspreiding van deze wel zeer verregaande oikofobie in de mainstream media en de overheid mag het overigens een wonder heten dat de meeste burgers nog zo rustig blijven. Dat siert hen.

Het Westen bracht beweging en tegenbeweging

De invloed van het Westen is enorm groot. Ja, vroeger heeft het bijna alle landen van de wereld gekoloniseerd en daarmee zijn veel fouten begaan. Evengoed bracht het Westen ondertussen zowat overal ter wereld auto’s, treinen, fietsen, vliegtuigen, (stevige) gebouwen, kledij, maar ook universiteiten, ziekenhuizen, brandweer, democratie, mensenrechten, vrije pers.

Dankzij het Westen hebben grote gedeelten van de wereld vandaag elektriciteit en motorvoertuigen, voldoende voedsel en drinkbaar water. En dat allemaal is betaalbaar voor een nog altijd snel groeiende bevolking. Hieraan verbonden zijn er lasten, zoals milieuvervuiling, ongelukken, verlies aan wilde natuur en CO2-uitstoot. Maar niet enkel lasten, elektriciteit en motorvoertuigen bijvoorbeeld spelen een enorme rol in onze economie én in allerlei vormen van hulpverlening (ziekenhuizen, ambulances, …). Dankzij het Westen hebben we klimaatactivisten die de opinie de wereld inroepen dat deze CO2-uitstoot onze wereld binnen enkele decennia om zeep zal helpen.

Het kruis én het kruis door het kruis

Het Westen bracht echter ook twee wereldoorlogen, een koude oorlog, een mega-migratieproblematiek en als tegenreactie daarop kwam het islamterrorisme. Niet door het Westen, voor één keer. Het Westen bracht nazisme en fascisme waar amper nog voorstanders van bestaan, maar ook heel wat ‘ismes’ die wel nog steeds springlevend zijn, zoals radicaal feminisme en allerlei andere vormen van activisme (klimaatactivisme, genderactivisme en niet vergeten, communisme). Ook bij het kapitalisme zijn er zowel voor- als tegenstanders.
Het Westen verspreidde het Christendom over zowat de gehele wereld.  Het is vandaag zelfs de grootste bron voor het atheïsme dat evengoed over de gehele wereld groeit. Uiteraard kan je erover discussiëren welke van de twee de wereld ook werkelijk een betere plaats maakte, maar de meeste lezers zullen wel minstens één van de twee als een positieve zaak zien. Kortom, het Westen bracht zowel beweging als tegenbeweging. Doe dat maar eens na!

De vruchten van het Westen

Het Oosten bracht misschien Corona, het Westen vond vroeger al  beademingstoestellen uit. Die dienen nu om de ergste zieken te helpen overleven. Het vond ook laboratoria uit, waarin nu naarstig gezocht word naar een medicijn. Elk land ter wereld plukt vandaag de vruchten van het Westen, terwijl de haat tegen het Westen tegelijk over de hele aardbol woekert. Zelfs het Westen vertoont een hoge dosis zelfhaat, je kan zelfs zeggen dat deze zelfhaat dankzij het Westen zich over de hele wereld verspreidde. Het Westen verspreidde dus zowel de vruchten van het Westen als schimmel op diezelfde vruchten. Het Westen verdient dan ook wel een dankbetuiging. Het soort dank dat je betuigt voor de hulp van iemand die niet perfect is en ook fouten maakt.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Rob Lemeire

Rob Lemeire (1973) is vader van twee jonge kinderen. Hij maakt zich zorgen over het verlies aan steunpilaren in de wereld waarin de jeugd moet opgroeien.Hij schrijft over opvoeding, cultuur, klimaat, voeding en het sociale weefsel.