fbpx


Binnenland
Jules Gheude

De aanvullende medische kosten in een eenpersoonskamer
Extra medische kosten voor wie bij hospitalisatie een eenpersoonskamer verkiest, ondervraag hierover maar eens een geneesheer-specialist of de directeur van een openbaar ziekenhuis en u merkt meteen hun terughoudendheid en gêne om  op uw vraag te antwoorden.
Deze supplementen zijn niet langer alleen die van de specialisten, maar ook het ziekenhuis zelf, aangezien op het einde van een overeenkomst beide partijen  er baat bij te hebben.
Het is een praktijk die een reëel moreel en ethisch probleem vormt.

Wijziging wet ziekteverzekering

In het geval van een patiënt die een hospitalisatieverzekering heeft, worden deze kosten volledig vergoed (een deel door de mutualiteit, de rest door de verzekeraar). Het komt er dus op neer dat zij bijdragen aan de financiering van het openbare ziekenhuis. De minister van Volksgezondheid, Franck Vandenbroucke, probeert hier een einde aan te maken. Hij is tevreden met het in mei genomen besluit van de Joint National Doctors-Hospitals Commission om de maximumtarieven voor aanvullende honoraria voor ten minste een jaar te bevriezen.

Volgens het kabinet van de minister ‘is dit een belangrijke eerste stap. We willen een mentaliteitsverandering in de ziekenhuizen tot stand brengen om de ereloonsupplementen in een volgende fase geleidelijk en effectief af te bouwen en de patiënt zo te beschermen tegen te hoge rekeningen.’

Bovendien werd eind mei een wijziging aangebracht aan artikel 53 van de wet op de ziekteverzekering: De Koning kan, na een besluit van de ministerraad, voor een aantal prestaties, bepalen dat het overzicht en de bestemming van de supplementen op de ereloonnota of een gelijkwaardige factuur worden vermeld.

Lange weg te gaan

Zolang dit koninklijk besluit er nog niet is, zal de facturatieafdeling van een openbaar ziekenhuis zich verschuilen achter het argument van het ‘bedrijfscontract’ (ook al is het, dat moet men zich herinneren, een overheidsinstantie, die dus geacht wordt volledig transparant te werken) om de verdeling van de geclaimde toeslagen bij de bezetting van een eenpersoonskamer niet mee te delen. Deze situatie is gewoon onaanvaardbaar.

We herinneren ons de tijd dat de specialist zijn honoraria naar believen kon verhogen. Sommigen weigerden zelfs om de patiënt te opereren als hij niet koos voor een eenpersoonskamer… Gelukkig is dat tijdperk voorbij. Maar er is nog een lange weg te gaan om de toeslagen geleidelijk en echt af te bouwen.

 

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Jules Gheude