fbpx


Niet gecategoriseerd

De Chauffagist van Laken
De koude winterdagen maken dat in menig Vlaams gezin de vraag weerklinkt: is er nog voldoende mazout in de tank? Maar onze ministers waken, want het is net deze vraag die vandaag op de agenda staat van de ministerraad. Is er nog voldoende mazout in de tank van het kasteel van Laken?

De nota-Jambon op de ministerraad

La libre Belgique van woensdag onthult een nota van minister Jan Jambon (N-VA). Deze wordt vandaag besproken op de ministerraad. Jambon is namelijk ook bevoegd voor de Regie der gebouwen. En in een van die gebouwen woont onze koning.

Onze koning woont niet echt klein. Volgens de nota-Jambon stookt het domein van Laken ongeveer een miljoen liter stookolie per jaar. U hebt goed gelezen: 1 miljoen liter.

Uit de nota blijkt ook dat de verwarmingskosten van het domein te Laken aan de hoge kant zijn: 203.000 euro in 2013, 156.000 euro in 2014 en 117.000 euro in 2015. Bekijkt men deze cijfers, dan krijgt men de indruk dat de koning de thermostaat een graadje lager heeft gezet. Volgens de nota is daar niets van aan. De verschillen hebben gewoon te maken met de prijsschommelingen op de markt van de fossiele brandstoffen.

Jambon speelt nu met het idee om het domein van Laken aan te sluiten op het netwerk van stadsverwarming. De warmte in dit systeem is afkomstig van de verbrandingsoven van Neder-Over-Heembeek. Het is natuurlijk een beetje stout van Jambon om de koning te verwarmen met afval, maar dit zou de energiefactuur alvast doen dalen. Ook de koninklijke CO2-uitstoot vermindert drastisch. Het vergt wel een investering van 200.000 euro om de verwarmingsinstallatie van Laken aan te passen.

Wie betaalt de energiefactuur van Laken?

Bekijkt men de begroting, dan wordt 70 procent van de verwarmingskosten van het domein van Laken gedragen door de federale overheid. Dat Jambon hierop wil besparen, kunnen we alleen maar toejuichen.

De vraag is echter of de federale overheid deze kosten moet dragen. De koning ontvangt immers een civiele lijst van 11,8 miljoen euro. Dit bedrag moet hem toelaten zijn koninklijke functie uit te oefenen. En hier knelt het schoentje. De wet van november 2013 op de civiele lijst stelt uitdrukkelijk dat de federale overheid de verwarmingskosten draagt van het paleis te Brussel. De wet bepaalt niets over het domein van Laken. Dus vallen deze verwarmingskosten ten laste van de civiele lijst en niet van de federale overheid. Jambon hoeft de verwarmingsfactuur van Laken niet te betalen, de koning krijgt daar al geld voor.

We kijken het voor alle zekerheid nog eens na in de parlementaire debatten over de wet van 2013. Wat lezen we daar? In de Kamer bevestigt minister van Financiën Koen Geens (CD&V): ‘Aangezien het wetsontwerp bepaalt dat de verwarmingskosten van het Paleis te Brussel ten laste zouden zijn van de Staat, is het logisch dat de verwarmingskosten van het Kasteel te Laken ten laste zouden zijn van de Civiele Lijst’. En in de Senaat stelt staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen Servais Verherstraeten (CD&V): ‘… dat aangezien het wetsontwerp bepaalt dat de verwarmingskosten van het Paleis te Brussel ten laste zouden zijn van de Staat, is het logisch dat de verwarmingskosten van het Kasteel van Laken ten laste zouden zijn van de Civiele Lijst’.

Rest dan nog één vraag. Waarom draagt de federale schatkist toch deze kosten? En de federale schatkist, dat zijn wij allen, de belastingbetalers. Dit is kennelijk in strijd met de wet op de civiele lijst. We hebben het al eerder gesteld: de regering-Michel, dat is de beste regering die koning Filip zich kan indenken. Zeg maar, de lakeien van Laken. Of nu zelfs, de chauffagisten van de koning.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Veerle Wouters en Hendrik Vuye

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.