fbpx


Binnenland, Klimaat
100TWh

De Duitse energietransitie: een monumentale mislukking

Hogere energieprijzen én hogere CO2-stoot


energie

De Duitse federale rekenkamer heeft in een recent rapport ernstige kritiek op de energietransitie, de ‘Energiewende’, geleverd. ‘De Duitse elektriciteit is te duur, er is geen energietransitie doorgevoerd en de elektriciteitsvoorziening is niet meer verzekerd’. Dit werd herhaald in het ‘Handelsblatt’ van 30 maart 2021. Dit is een zeer duidelijke oproep om van koers te veranderen.

Fukushima

In Duitsland, en ook in ons land, worden de kernreactoren zorgvuldig getest. Dat toont aan dat Europese reactoren op volkomen veilige wijze zouden reageren op een incident. Er is geen verband tussen onze reactoren en de reactoren van Fukushima. Dat is uit deze tests gebleken. En aangezien wij in Europa geen tsunami hebben, kan hetzelfde scenario hier dus niet voorkomen. Ook zijn de Europese PWR’s (drukwaterreactoren) uitgerust met waterstofrecombinatoren. Hier wordt waterstof samen met zuurstof opnieuw omgezet in waterdamp.

Na het ongeluk in Three Mile Island werd besloten te voorkomen dat er radioactiviteit zou kunnen vrijkomen door het smelten van de splijtstof. Indien de temperatuur in de reactor zeer hoog oploopt, komt door het smelten van de behuizing van de brandstofstaven waterstof vrij. Waterstof is zeer explosief en het is precies deze waterstof die in de Fukushima-reactoren de grote ontploffingen heeft veroorzaakt die dagenlang op TV werden getoond.

De ommekeer van Angela Merkel

We herinneren ons dat in 2011, vlak na het door een tsunami veroorzaakte ongeval in Fukushima, kanselier Angela Merkel terugkwam op haar besluit van zes maanden eerder. Eerst wilde ze het aantal kerncentrales in Duitsland uitbreiden. Na Fukushima keerde ze haar beslissing om en besloot ze verschillende kernreactoren te sluiten en deze te vervangen door kolengestookte centrales. Zij vreesde antinucleaire demonstraties van de Grünen en wilde hen de wind uit de zeilen nemen.

Maar door haar beslissing te wijzigen bewees ze hun gelijk! Sindsdien zijn de stemmen voor de Grünen blijven stijgen. Terwijl die voor CDU sterk zijn gedaald. Dit was niet alleen een politieke blunder. Het was vooral een enorme hypocrisie om te blijven zeggen dat dit was om de opwarming van de aarde tegen te gaan… door nog veel meer broeikasgassen uit te stoten!

Het resultaat

Sindsdien heeft Duitsland op dit gebied onder de Europese landen op twee manieren de leiding genomen. De prijs van elektriciteit is er het hoogst. Jammer voor de Duitse burgers. En de productie van CO2 en andere broeikasgassen is ook het hoogst!

Duitsland heeft dus precies laten zien wat niet te doen. De geplande vervanging van kolengestookte elektriciteitscentrales door gasgestookte centrales zal aan geen van beide posities iets veranderen. En het grote aantal windturbines veroorzaakt bij stabiele wind een overschot aan elektriciteit (die wordt verspild), en bij windstilte een tekort. Dit tekort kan alleen aangevuld worden door elektriciteit in te voeren uit de buurlanden, waaronder Frankrijk met zijn vele kernreactoren.

En in België?

Wat zegt de verklaring van onze regering? Alle kernreactoren sluiten en vervangen door gasgestookte centrales. Om deze gascentrales te bouwen zijn er echter nog geen kandidaten. Niet voordat de regering met een vetpot aan subsidies over de brug komt om deze te financieren. Het systeem dat de regering hiervoor voorziet is het ‘capaciteitsvergoedingsmechanisme’.

Elektriciteitsproducenten, lees gascentrales, zullen een speciale vergoeding krijgen als ze hun centrales op ieder moment beschikbaar kunnen stellen om elektriciteit te leveren wanneer dit nodig zou zijn. Men pretendeert echter dat de gascentrales ‘waakvlamcentrales’ zullen zijn. Die zouden enkel draaien als er weinig wind of zon is. Maar deze gascentrales moeten de kerncentrales vervangen die 24u/24u elektriciteit produceren. Dit is de base load, of de hoeveelheid elektriciteit die altijd verbruikt wordt, dag of nacht. De gascentrales zullen dus ook dag en nacht elektriciteit moeten produceren.

Als we overschakelen van nucleair (12g CO2/kWh) naar gas (480g CO2/kWh) zullen onze centrales per jaar 15 miljoen ton CO2 meer uitstoten. Terwijl het de bedoeling is dat iedereen tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% vermindert. Speciaal hiervoor heeft de regering een klimaatminister aangesteld. Nota bene uit de zusterpartij van de minister van Energie die bovenstaande beslissing moet doorvoeren. Die minister van Energie was in een vorig leven trouwens de medeoprichtster van een advocatenkantoor dat uitsluitend de belangen van de grote spelers op de elektriciteitsmarkt verdedigde, zoals gascentrales en zonne- en windturbineparken.

R.I.P. kerncentrales

Als Doel 3 en Tihange 2 zullen stilgelegd zijn, is het waarschijnlijk dat we al in 2022 bij momenten zonder elektriciteit zullen komen te zitten. Enkele weken geleden viel onverwacht Tihange 2 (1005 MW ) uit en prompt moest elektriciteit ingekocht worden. Reden hiervoor was een windstille en bewolkte periode in ons land. Daardoor stond onze hernieuwbare capaciteit buitenspel. Er werden piekprijzen van €2300,00/MWh betaald ( ja, u leest het goed ) terwijl de normale marktprijs ongeveer €40,00/MWh is. En het is nog zekerder dat vanaf 2025, wanneer alle kerncentrales afgeschakeld zullen zijn, dit zeker het geval zal zijn!

We betalen nu al (te) veel voor wind- en zonne-energie, intermitterende energiebronnen, vanwege de subsidies die ‘groenestroomcertificaten’ worden genoemd. In de toekomst zullen we nog veel meer betalen voor elektriciteit. En dit zonder enige hoop op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De prijs zal verdubbelen en vervolgens verdrievoudigen (naar verwachting zal de behoefte aan elektriciteit fors toenemen), vooral om elektrische auto’s op te laden, die vanaf 2030 verplicht zullen worden.

Dit is niets minder dan misbruik! Laten we dus Duitsland niet imiteren! De Belgische burgers moeten in opstand komen tegen deze maatregelen die vooral hun portemonnee zullen raken. Zonder meerwaarde, want de energietransitie zoals die er nu voorstaat, zal zeker mislukken. En alle vroegere inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen zullen hierdoor volledig teniet gedaan worden.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

100TWh

100TWh is een burgervereniging die zich inzet voor een milieuvriendelijke elektriciteitsmix en het behoud van onze kerncentrales