fbpx


Buitenland, Economie
migratie

De elitetop in Davos & massamigratie als winstbron

Migratie beheren via artificiële intelligentie?Voor de economische elite die deze maand weer in Davos op het World Economic Forum vergadert, is massamigratie vooral een economische opportuniteit. Maar voor de samenlevingen in het Zuiden en het Noorden zou het beter zijn dat zij investeren in manieren om migratie te beheren. Dat kan onder meer via artificiële intelligentie.

De investeringselite spreekt in dollars

Het liberale kapitalisme is het belangrijkste operating system van de ganse wereld geworden. Het zorgde voor groeiende welvaart. De doctrine houdt van ongelimiteerde groei en van open grenzen. Die laatste twee zorgen voor aanvoer van goedkope menselijke werkkracht grondstoffen, via migraties. Deze doctrine wordt aangestuurd door een bankenelite zoals de topmensen van de World Bank en het IMF.

Een gesloten kastensysteem dat sub-elites geldelijk ondersteunt, waaronder vele politici, academici, EU- en mediawerknemers. Hun blik is gericht op globalisering. De meeste liberaal-kapitalisten zijn er rotsvast van overtuigd dat er een compromis met een ‘liberaal-kapitalistische Islam’ doctrine zal groeien. Maar het Midden-oosten heeft een ‘moslim-Europa’ en een ‘moslim-wereld’ voor ogen. En de Afrikanen ontvluchten hun continent. Willen we dat? Willen we ook een overbevolkte regio worden die zijn ecosystemen, klimaat, biodiversiteit en menselijke relaties vernietigt?

De bovenvermelde investeringselite spreekt in dollars, niet in CO2-uitstoot of gorillapopulaties. Alles is oké, zolang er investeringsopportuniteiten aan vastzitten. Ze vergaderen op 21 januari in Davos. Dixit Boris Johnson: ‘Ik ga er niet naartoe, ik luister naar het volk, niet naar de elite’. Een populistische uitspraak dus, die enige ongerustheid zaait in Davos. Stel je voor dat hij het echt meent… De investeringselite ziet vluchtelingenkampen als een voorraad werkkrachten die vroeg of laat economisch van pas komt. Syrië, Afghanistan, of Irak, en Nigeria en Senegal. Hun populatiepiramides kan je bijna perfect over mekaar leggen: een overvloed aan jeugd: 50% is jonger dan 19 jaar; zonder materiële middelen of toekomst perspectieven: een heel laag inkomen als je dit vergelijkt met het gemiddelde inkomen in België.

Vluchtelingenkampen als werkreserve

Een belangrijk initiatief van de investeringselite, de World Bank, is de Informatie en Communicatie-Technologie (ICT) opleiding van vooral Afrikaanse, en ook jongeren uit het Midden-Oosten. De World Bank gelooft in toekomstige jonge Afrikaanse ICT’er, en investeert in hun opleiding en nodige infrastructuur. Een goed initiatief, dat Afrika ongetwijfeld baat brengt. De investering zelf is uiteraard niet onbaatzuchtig. Het Westen kan niet alleen goede Afrikaanse voetballers en priesters gebruiken, maar heeft een enorm tekort aan getalenteerde ICT’ers. De Belgische economie heeft er 16.000 nodig, zo publiceerde De Tijd. Een degelijk opgeleide derde wereldburger migreert veel sneller dan een niet opgeleide. Binnen enkele jaren zullen vele nieuwe migranten dus werkzoekers zijn met goed profiel. ICT-taken zijn dan nog enigszins in Afrika zelf uit te voeren. Andere jobs niet.

Migratie wordt onder meer door de Verenigde Naties (VN) sterk gekoppeld aan klimaatopwarming. Dit is gedeeltelijk terecht, maar een minstens even belangrijke driver van migratie is de uitputting van natuurlijke systemen, tekort aan landbouwgrond, verschraling van de biodiversiteit; dat alles te wijten aan overbevolking. Deze analyse past echter niet in de liberaal-kapitalistische denkwijze en wordt dus onder het tapijt geschoven. De migrant krijgt al gauw een ‘klimaatvluchteling’-statuut.

Mensenrechten als motor van migratie

Na het lezen van bovenstaande reflecties, begrijpt men dat een ‘migratiepact’ een heel strategisch liberaal-kapitalistisch document is. Het opent deuren, zelfs grenzen. Daarboven slagen VN-hulporganisaties er niet in om de bevolkingsexplosies in hun vluchtelingenkampen onder controle te krijgen. Familie planning staat dan ook niet in de zeventien sustainable development goals. Godsdiensten doen er over geboortebeperking erg moeilijk. Kerken lopen bij ons leeg, terwijl er in Afrika kerken staan met een oppervlakte van voetbalvelden. De paus, en kardinaal De Kesel, pleiten voluit voor open grenzen.

De helft van alle aardbewoners bezit anno 2020 een smartphone. Het is het contactmiddel én werkpaard bij uitstek voor migranten. Op een goedkope manier kunnen daardoor wel hun communicaties en hun routes in real time gevolgd worden. Naast het traceren van migraties, is het mogelijk internetgegevens te verzamelen die aanduiden dat een bepaalde regio binnen enkele decennia met emigratie gaat geconfronteerd worden. Deze manier van werken wordt aangeduid als artificiële intelligentie (AI). AI biedt (theoretisch) de mogelijkheid om vluchtelingenstromen te vermijden door internetgegevens te verzamelen lang vóór die stromen zich manifesteren. Het imminente probleem moet dan na ‘herkenning’ wel aangepakt worden. Deze heel interessante idee van het gebruik van AI om migratiestromen te voorspellen, komt van Afrikanen zelf, zoals de dertigjarige Afrikaanse ondernemer Babusi Nyon.

Prioriteiten voor Davos?

De AI-benadering van migratie doet denken aan de Chinese manier van werken: het doen en denken van haar burgers via nieuwe technologie volgen en daaraan beleidsmaatregelen koppelen. Privacy is voor die Chinese overheid van geen tel en dient dus zeker in dergelijke benaderingen te worden ingebouwd te worden. Maar, stel dat je hiermee decennia op voorhand een Rwandese genocide kan vermijden. Of dat je ruim op tijd in Syrië etnische groepen en regeringsleiders had kunnen overtuigen dat hun situatie in de richting van een burgeroorlog evolueert? Op die manier stimuleert men die landen om zelf een oplossing te zoeken. Indien Europa de deuren open blijft houden, dan komen de probleemregio’s nooit zelf tot een oplossing. Dát zou in Davos moeten op het programma van het World Economic Forum moeten staan, in de plaats van de eenzijdige benadering van migratie als winstmogelijkheid voor de elite.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Luc Nagels

Luc Nagels is emeritus prof Chemie aan de Universiteit Antwerpen en lid van de Raad van Bestuur van de UA Emeriti denktank EFUA.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.