JavaScript is required for this website to work.

De fake Engie-deal

Vrije TribuneGuido Camps13/1/2023Leestijd 3 minuten

foto © Unsplash

Er is geen akkoord tussen de overheid en Engie, alleen toelichting bij de bedoeling van de partijen die later eventueel een akkoord sluiten.

Er is geen akkoord tussen de overheid en Engie. De titel van het document luidt ‘Heads of Terms’. Dat betekent dat er geen bindend akkoord is, alleen wat toelichting bij de bedoeling van de partijen die later eventueel een akkoord zullen sluiten.

Bovendien blijkt uit een tweet van Joannes Laveyne dat zelfs  over de toekomstige prijsmechanisme nog geen akkoord bestaat, want ten minste twee opties liggen nog op tafel. Daarna moeten de parameters van het prijsmechanisme nog ingevuld worden en de kosten van het nucleaire afval bepaald. Maar had Tinne Van der Straeten al niet enkele maanden geleden bij Terzake gezegd dat het over 41 miljard euro ging, of was dat om te lachen?? Blijkbaar wel.

Alle kernuitstap-gezinde media en experten beginnen zich eindelijk te realiseren wat de nadelige gevolgen van de kernuitstap zijn, en schuiven daarvoor eensgezind de verantwoordelijkheid af naar het vorige, 20 jaar durende, falende energiebeleid.

Grootste blunder

Zou het kunnen dat de grootste blunder eind 2020 was, toen de huidige Premier en Minister van Energie de top van Engie hooghartig de deur wees toen zij kwamen vragen op de 16 – Engie onderhandelt immers altijd met de Eerste Minister en niet met de vakminister – naar de verdere regeringsplannen inzake de kernuitstap? Kernenergie was niet meer nodig in België…

Een gelijkaardig gezinde professor emeritus postte zelfs een filmpje op Facebook waarvan de eerste zin luidt: ‘België kan perfect zonder kernenergie, want we gaan alle elektriciteit die we nodig hebben importeren’. Je kan tot op de dag van vandaag die onzin nog nakijken. Deze professor – zegt hij zelf op Twitter – had geen rekening gehouden met de oorlog in Oekraïne. Maar met de nodige grondige onderhoudsbeurten van het nucleaire park in Frankrijk had hij ook geen rekening gehouden, hoewel we ‘alle nodige ontbrekende elektriciteit zouden importeren’. Het is een indicatie van de grondigheid waarmee studies van Elia worden opgemaakt en daarna blindelings gevolgd door hun Ere-Voorzitter.

De grote fout in de onderhandelingen met Engie is bijgevolg gemaakt eind 2020 toen Engie nog vragende partij was om haar volledig kernenergie park verder uit te baten, en waarom niet, eigenlijk? Altijd op voorwaarde van een veilige uitbating onder toezicht van het FANC.

Grondig onderhoud

De kost van een megawattuur (MWh) kernenergie situeert zich momenteel rond de 33€/MWh versus 133€/Mwh voor off-shore windenergie op onze nabije Noordzee De bron van onze toekomstige energie bevindt zich aan de  Noorse en Britse kusten, alleen al de som van de transportkosten en de transportverliezen doen ons huiveren. (althans volgens de Elia studie: Roadmap to net zero)

Maar toch is nog niet alles verloren. Zoals bepleit door vooraanstaande professoren van de UGent en bevestigd door vooraanstaande economen, wordt best de hele wetgeving aangaande de levensduur van kerncentrales in de vuilnisbak gekieperd om daarna verder te onderhandelen, bij voorkeur met Engie of desgevallend met andere gegadigden – om de 7 kernreactoren een grondige onderhoudsbeurt te geven en daarna een vergunning voor verdere exploitatie te geven, zolang ze veilig – onder toezicht van het FANC – verder kunnen functioneren.

We genieten dan van de voordelen : geen CO2 uitstoot, relatief goedkope energie en bevoorrading van de brandstof op lange termijn, weinig beslag op de publieke ruimte in vergelijking met de windmolens, geen behoefte aan zeldzame aardmetalen, geen bijdrage aan de toename van astma patiënten, bestaande verbinding met het hoogspanningsnet enzovoort. Indien Engie toch het hoofdstuk kernenergie zou willen afsluiten, mogen we veronderstellen dat men de bestaande kerncentrales aan een matige prijs kan overnemen.

We voeren het opgelegde MER onderzoek en rapportage uit, maar we weten dat de concrete impact ervan zeer beperkt is. Veel geblaat voor weinig wol, een groen afschrik middel.

Nieuw Elia rapport

Het wordt nu reikhalzend uitkijken naar het nieuwe Elia rapport over de bevoorradingszekerheid. Stel je voor dat we- volgens Elia – beter alle kernreactoren verder open houden en niet zomaar vertrouwen op een import van gemiddeld 30% per jaar (wat in winterperiodes nog tot een veel hogere percentage van import zal leiden). Paniekerig pleiten voor bijkomende veilingen voor gascentrales die misschien geen vergunning krijgen, zou weleens veel duurder kunnen uitdraaien dan gewoon bestaande kerncentrales een grondige onderhoudsbeurt te geven. Trouwens om die gascentrales nog klaar te krijgen voor de winter van 2025 wordt ook al heel erg krap.

Om af te sluiten nog een waar gebeurd verhaaltje : ‘wie blijft er nog doordrammen over die 3.2% (kern)energie’, vroeg diezelfde professor zich af op Twitter, alsof een baseload stabiele elektriciteitsproductie van een kerncentrale in te ruilen is voor een vrachtwagen olie of een potje gas. We hebben nog niet alles meegemaakt in energieland Belgiê, en de schuld daarvan ligt heus niet alleen bij de politici. Ook zogenaamde experten moeten dringend eens in de spiegel kijken. De sluiting van de kerncentrales zou een kost van 3€/per gezin en per jaar betekenen, zeiden die ooit…

De auteur is ex voorzitter van de CREG.

Commentaren en reacties