fbpx


Economie
belastingparadijzen

De fiscale nuance was ook op wintersport

Geregistreerde betalingen aan belastingparadijzen – veel heisa om niets?172 miljard euro betalingen aan belastingparadijzen – diefstal van de samenleving! Sinds enige tijd zijn Belgische bedrijven verplicht om elke betaling van meer dan 100.000 euro die ze doen aan een bestemmeling in een land dat is opgenomen in een lijst van belastingparadijzen, te melden aan de FOD Financiën. Diezelfde FOD kan dan nagaan of de betaling een aanvaardbare verrichting uitmaakt, of dat er integendeel meer aan de hand is en ze bijkomend onderzoek moet instellen. Het is immers niet…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


172 miljard euro betalingen aan belastingparadijzen – diefstal van de samenleving!

Sinds enige tijd zijn Belgische bedrijven verplicht om elke betaling van meer dan 100.000 euro die ze doen aan een bestemmeling in een land dat is opgenomen in een lijst van belastingparadijzen, te melden aan de FOD Financiën. Diezelfde FOD kan dan nagaan of de betaling een aanvaardbare verrichting uitmaakt, of dat er integendeel meer aan de hand is en ze bijkomend onderzoek moet instellen. Het is immers niet per definitie zo dat geld overschrijven naar een bestemmeling in een belastingparadijs, betekent dat er sprake is van belastingontwijking, laat staan belastingfraude.

Overigens, tot nader order is belastingontwijking of belastingoptimalisatie nog steeds legaal. Zelfs overheden doen er aan mee. Hoeveel gemeentebesturen richten er niet een vennootschap op om de bouw en de exploitatie van een gemeentelijk zwembad mee te organiseren? Waarom ze dit doen? Heel eenvoudig: gemeenten zijn publieke overheden en publieke overheden hebben geen recht op aftrek van de btw op de goederen en de diensten die ze aankopen. 21% btw op een nieuwbouw, dat betekent in geval van een zwembad dat ettelijke miljoenen euro’s al snel een pak geld kost. En dus wordt er een vennootschap opgericht onder de vorm van een autonoom gemeentebedrijf. En is er wel aftrek van de btw op de nieuwbouw van het zwembad.

127 miljard euro… of mag het iets minder zijn?

Links loopt al een hele tijd storm tegen fake news. Terecht. Maar dat sommigen ter linkerzijde koudweg poneerden dat er 172 miljard euro van de samenleving gestolen was, zou evenveel verontwaardiging moeten opwekken want het is simpelweg niet waar. Vanuit moreel oogpunt valt er natuurlijk wel iets te zeggen over het gebruik van belastingparadijzen door multinationals. Maar met het echte verlies voor de samenleving zal het nog wel meevallen.

Dat een bedrijf een betaling doet aan een belastingparadijs wil niet per se zeggen dat er ook belastbare winst wegvloeit naar dat belastingparadijs. Het kan, maar het is geen vaststaand feit. Er kan dus nooit sprake zijn van 172 miljard euro ‘verlies’. Karel Anthonissen – toch niet de eerste de best – stelde op Twitter dat ‘Het nadeel ruwweg geschat kan worden op 10 miljard euro. En daarmee is al dat geld natuurlijk ook nog niet in kas. Met wat meer moeite (of minder onwil) kunnen daarmee toch wel onze te zware belastingen op lage inkomsten verlicht worden. Ik zie wel geen ruimte voor een globale verhoging.’ Wie niet meteen begrijpt wat Anthonissen bedoelt met ‘minder onwil’: de man heeft tijdens zijn lange loopbaan als fraudejager herhaaldelijk moeten vaststellen dat de top van Financiën niet altijd de hoogste versnelling inschakelde in de jacht op wie de schatkist wilde tillen. Dat hij daarbij met name Hans D’Hondt, de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën viseert, is een publiek geheim.

Private verhuurders als de andere dieven van de samenleving

In dezelfde week waarin het ‘bommetje’ over de betalingen aan belastingparadijzen viel, kwam de Europese Commissie met haar County Reports voor 2020. België kreeg er zoals gewoonlijk weer ferm van langs.

Zo herhaalde de Commissie de vaststelling dat het Belgisch fiscaal stelsel heel ingewikkeld is en de neiging heeft om bepaalde groepen te zware lasten op te leggen en andere groepen te weinig. Eén van de aanbevelingen die door de media werden opgepikt is de suggestie van de Commissie om de inkomsten uit de verhuur van een woning zwaarder te belasten. Dat zit namelijk zo. Op dit moment wordt een natuurlijke persoon die een woning verhuurt aan iemand die deze woning enkel gebruikt om in te wonen, op die huurinkomsten belastingen op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen van die woning. Dit komt ruwweg neer op één maand huur. Dit regime voor huurinkomsten wordt al langer beloerd en belaagd door de profeten van de ‘rechtvaardige fiscaliteit’. En ook hier ontbreekt vaak de nuance.

Ten eerste worden meer en meer woningen verhuurd door vennootschappen. Vennootschappen betalen altijd winstbelasting op het volledige bedrag van de huurinkomsten verminderd met de kosten die gemaakt worden.

Ten tweede zijn voor veel gepensioneerden – en zelfstandigen in het bijzonder – deze huurinkomsten een welgekomen aanvulling op hun bescheiden pensioenuitkering.

Ten derde is de fiscale behandeling van huurinkomsten een belangrijk element voor wie een woning koopt maar weet dat hij er niet zijn leven lang zal blijven. De huurinkomsten kunnen immers gebruikt worden om hypothecaire leningen verder af te betalen als men om welke reden dan ook de woning zou verlaten voor die afbetaald is. En we kunnen allemaal wel situaties bedenken waarin dit het geval is. Bijvoorbeeld een single die een woning koopt en later trouwt of gaat samenwonen en daarbij samen met de partner naar een andere woning verhuist. Of iemand die een andere baan neemt en daarvoor verhuist.

Friedrich Nietzsche zei ooit: ‘De waarde van iets ligt niet altijd in wat je ermee behaalt, maar in de prijs die je ervoor betaalt.’ Uiteraard kan er gesleuteld worden aan de fiscaliteit op huurinkomsten als dat gebeurt in het kader van een allesomvattende hervorming van onze fiscaliteit. Maar zij die er louter op uit zijn om nog wat meer inkomsten binnen te rijven voor de schatkist, doen er goed aan te beseffen dat de perverse effecten – bijvoorbeeld inzake het aanbod op de private huurmarkt en de arbeidsmobiliteit – groter kunnen zijn dan de baten. De files en het tekort aan sociale huurwoningen zullen er mogelijk niet wel bij varen…

Kristof Willekens

Kristof Willekens (1981) is freelance adviseur fiscaliteit en ondernemerszaken en corporate communications and affairs