fbpx


Geen categorie
papierberg

De hoogste berg ter wereld

Socrates et ceteraToen Eva in de appel beet, wist ze dat ze een overtreding beging. Wat ze niet wist, en nooit te weten zou komen, daar ze stierf op… Halt! Wacht even! Waar is ze gestorven? Is ze jong of oud gestorven? Heeft ze haar man overleefd? Het doodslaan van Abel door zijn broer Kaïn, heeft ze dat meegemaakt? Zo ja, waarom heeft ze dan toegestaan dat Kaïn met zijn zuster trouwde?

Volgens Petrus Canisius, de eerste Nederlandse jezuïet, veroorloofde God incest gedurende honderdtwintig jaar, om de voortplanting van het menselijk geslacht mogelijk te maken. Dat Adam achthonderd jaar werd staat in de Bijbel, maar over Eva… geen woord meer, niet eens een voetnoot, eenmaal hij een van zijn kleindochters van haar bad naar zijn bed had gesleurd. Deze korte focus op Eva om aan te tonen dat de Bijbel een slordig geschreven geschiedenisboek is. Onbetrouwbaar voor wie wil achterhalen wat de details achter de feiten zijn. Maar terug naar wat we eigenlijk willen vertellen.

De erfzonde van papier

Wat Eva niet wist, toen ze in de appel beet, is dat die beet het begin betekende van de grootste ramp die de mensheid ooit is overkomen, namelijk, de papierberg. Aanvankelijk bezorgde hij geen last, wegens zijn bescheidenheid. Daarom dat hij pas na de uitvinding van het schrift en de boekdrukkunst, en later de laptop, bij de ene mens irritatie en bij de andere genot verwekte.

Of de papierberg genot dan wel irritatie bezorgt, is onbelangrijk. Waar het om gaat is dat iedereen die met briefwisseling te maken heeft niet zozeer óp een papierberg zit, maar er als het ware door opgeslokt wordt. Sommigen denken te kunnen ontsnappen. Goedgelovigen! Wie zijn papierberg opstookt, wordt binnen de kortste keren door meerdere papierbergen aangevallen. Ze lijken samen te spannen. Eén tegen allen. Er valt niet aan te ontkomen, al vlucht je, ga je samenwonen met iemand die je ontlast en alle papierwerk op zich neemt.

Sinds de komst van het virtuele tijdperk is van de daken geschreeuwd dat de papierberg drastisch zou vermageren. Heeft u daarvan al iets gemerkt? Het meest markante bewijs van het tegendeel manifesteert zich in de junimaand. Afzwaaiende studenten fabriceren een thesis op hun ‘peecee’, maar mogen die niet via de digitale spoorweg aan hun patron bezorgen. Op dus naar het kopieercentrum om drie exemplaren! Als proffen printen willen, waarom studenten ermee opgezadeld? Hun ouders draaien voor de kost op, terwijl proffen de rekening kunnen doorschuiven naar hun faculteitsbudgetten.

Brievenbusbombardement

Merkwaardig is dat nutsbedrijven hun rekeningen zowel langs de virtuele als de postale weg bezorgen. Het verstand van zelfs de domste Belg gaat er van knisperen. Een al even opvallende affaire in die branche: allerlei instanties, inclusief de groenen, voederen de brievenbussen met drukwerk tégen het reclamedrukwerk. In tijden van verkiezingen stikken de brievenbussen er haast van. Terwijl ik dit typ, dropt Freddy de facteur de post in mijn bus. Naast het Knack-pakket vind ik een factuur van het UZGent. Ik open de envelop en zoek naar het verschuldigde bedrag voor een onlangs uitgevoerde ingreep om mij langer in leven te houden. Vier A-4tjes. Het onderste gedeelte van de eerste pagina is een betalingsformulier. De in te vullen vakjes zijn blanco. Midden op het formulier, drie woorden: ‘GEEN BETALING VEREIST’.

Voor de zoveelste maal op rij tonen de CIM-cijfers aan dat de oplage van de printversies van kranten schrikbarend daalt. Nog even en de mediabonzen trekken de stekker uit de printpers. Goed om de groei van de papierberg af te remmen, inderdaad, maar als de dagbladen verdwijnen, waarop gaan we dan onze aardappelen schillen? Of onze spullen mee verpakken bij een verhuis? De Vlaamse kranten, op De Tijd na, koopt men niet om te lezen. Men leest ze diagonaal, ja goed, maar feit blijft dat een krant het goedkoopste huishoudpapier is. Vaak volkomen gratis, wanneer men kiest voor de krant die voor het graaien ligt in de stations en bij de bakker. Naar verluidt blijkt keukenafval de ideale mestvoer te zijn voor de groentetuin wanneer die verpakt is in Het Laatste Nieuws (HLN). Minder vruchtbaar is De Morgen, en daar die op hetzelfde papier als HLN gedrukt wordt, kan het niet anders dan dat de inhoud verantwoordelijk is voor de  vruchtbaarheid.

Schrijf en vermenigvuldig u

Tussen twee alinea’s door ga ik koffiedrinken in mijn favoriete opiumkit. Een vriend zit er, lezer van Doorbraak, een zakenman die op hoog niveau heeft gewerkt. Ik vertel hem dat ik de papierberg te lijf ga, op mijn manier. Plots barst hij los: ´Luister! Na mijn pensionering heb ik een aanslagbiljet gekregen, heb die keurig ingevuld en teruggestuurd. Daarna hoefde het niet meer. Tot vorig jaar. Een aanslagbiljet bleek opnieuw nodig. Een dikke envelop met zestien bladzijden. Luister goed! Om één stippellijn in te vullen. Eén! Weet je wat het aan uren en papierwerk kost om dat te verwerken? En ik zal niet de enige zijn! Bon, ik heb die keurig teruggestuurd en dacht dat ik er van verlost was. Krijg ik gisteren toch wel opnieuw een aanslagbiljet met de vraag om één regel in te vullen… Een bedrijf dat zo te werk gaat, is binnen een paar jaar failliet.´

Keren we terug naar waar het allemaal om te doen is. Wist u dat de papierberg de hoogste berg ter wereld is? Hij mag dan met het blote oog niet te zien zijn, toch bestaat hij. Wetenschappelijke stemmen rijzen hier en daar op om de bevoegde instanties te wijzen op het gevaar voor de menselijke gezondheid. Niet zozeer door de groei van de virtuele papierberg, maar wegens de vermenigvuldiging ervan. Naar onlangs werd ontdekt, maar stil werd gehouden om paniek te vermijden, zouden er niet één maar meerdere papierbergen zijn. Ze bevruchten elkaar waardoor kleine papierbergen ontstaan. En zoals iedereen weet, wat klein is wordt groot.

Besluit: een overbevolking aan papierbergen dreigt. Het wordt tijd om opnieuw lucifers in te slaan. Uit zelfverdediging. Ik heb al een grote voorraad aangelegd. Staat u voor lege rekken, ben ik bereid u te helpen. Na het invullen van enkele door de wet opgelegde formulieren.

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Guido Lauwaert

Guido Lauwaert is regisseur, acteur, auteur, columnist en recensent voor o.a. Het Laatste Nieuws, NRC Handelsblad, Knack en Doorbraak.