fbpx


Binnenland
Rob Van de Velde

De kromme feiten van Karel De Gucht
Ik heb lang nagedacht of ik me wel zou verlagen tot een reactie op het stuk van Karel De Gucht, waarin hij onze aanpak van onder andere het Sinksenfoordossier aanvalt. Hij is daarbij niet gehinderd door enige visie of kennis. Ik had liever gehad dat De Gucht mezelf of zijn partijgenoot Claude Marinower had gebeld om tenminste te weten waarover hij spreekt. Beleidsman De Gucht reageert echter als de eerste de beste populist, door drie vierde van het verhaal netjes te verzwijgen en enkele details voor te stellen als smeuïge intriges. Hij zou beter moeten weten.

De overeenkomst met de eisers in de gerechtszaken rond de Gedempte Zuiderdokken verengen tot de Sinksenfoor is een eerste gemene zet. Het algemeen belang was uiteraard breder dan het al dan niet kunnen organiseren van de Sinksenfoor op het plein. De bedreiging die uitging van de laatste gerechtelijke uitspraken was van die aard dat een potentiële economische ramp boven de stad hing, Sinksenfoor incluis. Wie Antwerpen een beetje kent en wie vooral zelf zijn wagen moet parkeren, beseft het huidige belang van de Zuiderdokken als evenementenplein en parkeerruimte. De handel en horeca van de stad zijn heel afhankelijk van dat plein. Een echte bestuurder zet dat niet op het spel en voorziet in een oplossing als die zich aandient. Een echte bestuurder neemt ook de handschoen op om op termijn een oplossing te vinden voor de inrichting van het plein en het herbergen van zijn functies. Dat is wat ik doe door in samenwerking met collega-schepen Koen Kennis (N-VA) in het planningsproces te voorzien rond parkeren en de invulling van het plein vanaf 2016.

Het is ook opvallend hoe gretig De Gucht de kritiek van PVDA+ overneemt als zouden lawaaieriger toestellen verhuisd zijn naar plekken waar minder gefortuneerden wonen. Ook hier weet wie de stad een beetje beter kent dat de sociale woningen zich op minstens 350 meter afstand van de uiterste rand van de foor bevinden. Dat is toch wezenlijk anders dan er met de neus op wonen – rijk of arm. Ik bied voor deze laaghartige uitval in de plaats van De Gucht mijn excuses aan alle bewoners van de sociale woningen in de Van der Sweepstraat. Bewoners voor wie ik momenteel in samenwerking met schepen Liesbeth Ho­mans (N-VA) aan de slag ben om hen aan een nieuwe woning te helpen in het park Nieuw Zuid. De Gucht mag dan samen met PVDA+ oordelen dat zij minderwaardig zijn, ik doe dat niet.

Tot slot de centen. Weggesmeten belastinggeld, noemt De Gucht de som die uitgetrokken werd om de Sinksenfoor te verplaatsen. Dit bestuur heeft inderdaad om verder onheil te voorkomen de gerechtskosten vergoed en had voorbereidingen getroffen voor een noodscenario voor de Sinksenfoor op de Scheldekaaien. Twee beslissingen die passen in een beleid dat wil voorkomen eerder dan te genezen. Het is absolute nonsens dat de stad daar financieel bij inschiet. De verdere gerechts- en advocatenkosten én de potentiële economische schade zouden de huidige inspanningen die de stad heeft gedaan zeer ver overtreffen. Daarenboven zijn het enkel SP.A’ers (Yasmine Kherbache tijdens de gemeenteraad) en sommige Open VLD’ers (De Gucht) die blijkbaar zeker zijn van de uitkomst van gerechtszaken en dus elke overeenkomst afzweren.

Dat tot mijn verdediging spreekt dat dit nieuwe bestuur (Open VLD incluis) werd geconfronteerd met een immens rot dossier, haal ik nog een laatste keer aan. Want al wie kritiek levert op de Sinksenfoor-overeenkomst, heeft tot vandaag geen enkel volwaardig alternatief voorgesteld. Straffer nog. Het voorontwerp voor hervorming van de Raad van State dat onlangs door de ministerraad (Open VLD incluis) werd goedgekeurd, geeft de Raad binnenkort de mogelijkheid om schadeloosstellingen te bepalen, om zo tijd te besparen in procedures. Tegen het licht van die aanstaande hervorming heeft de Stad op basis van veel nobeler intenties een beslissing genomen en een overeenkomst gesloten. Of De Gucht dat nu leuk vindt of niet.

<Een goed artikel? Misschien is het dan ook een goed idee om ons te steunen. Klik hier.>

post: 5334

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Rob Van de Velde