fbpx


Binnenland, Politiek
Alexander De Croo

De leugens, intriges, manipulaties van Alexander De Croo
Deze Vivaldi-coalitie profileert zich niet zozeer door krachtdadig bestuur, maar eerder door bedrog, leugens en manipulaties. In het spuiten van mist bijt premier De Croo (Open Vld) de spits af. Onlangs circuleerde zijn naam nog als opvolger van Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO. Dat deed hij af als onzin. In verschillende kranten drukte hij expliciet zijn wil uit om ook na de verkiezingen van 2024 aan het roer van de regering te blijven. In het VTM-nieuws ontkende hij andermaal…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Deze Vivaldi-coalitie profileert zich niet zozeer door krachtdadig bestuur, maar eerder door bedrog, leugens en manipulaties. In het spuiten van mist bijt premier De Croo (Open Vld) de spits af. Onlangs circuleerde zijn naam nog als opvolger van Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO. Dat deed hij af als onzin. In verschillende kranten drukte hij expliciet zijn wil uit om ook na de verkiezingen van 2024 aan het roer van de regering te blijven. In het VTM-nieuws ontkende hij andermaal deze uitspraak. Voordien gooide De Croo ook al eens zijn geloofwaardigheid te grabbel toen hij tijdens de regeringsonderhandelingen een Italiaanse pornoster bijna binnen draaide. Daarmee bracht hij zijn partij in grote verlegenheid.

Systeemcrisis

De Croo is niet de enige die in een andere realiteit leeft. In De Morgen laat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zich positief uit over de Vivaldi-coalitie: ‘Zijn we slecht bezig? Neen. In een normale situatie zouden mensen oordelen dat deze regering nog niet zo slecht bezig is. Maar de beeldvorming is nu anders.’ Van Peteghem benadrukt dat de federale regering het defensiebudget heeft verhoogd en een aantal koopkrachtmaatregelen heeft genomen, maar is totaal blind voor de dramatische budgettaire situatie van de Belgische overheid en de pertinente systeemcrisis waar dit land zich in bevindt. Vorige week stelde hij een grote fiscale hervorming voor de galerij voor, want iedereen weet dat de CD&V in de regering overbodig is.

Manipulaties en falend beleid

Oud-minister van Justitie Koen Geens (CD&V) – die in tegenstelling tot Van Peteghem vaste grond onder de voeten heeft – beweerde het tegenovergestelde: ‘We kunnen federaal op dit ogenblik bijna geen enkele ernstige hervorming meer doorvoeren.’ Ook Geert Noels nam andermaal geen blad voor de mond: ‘Deze regering bedriegt de mensen… Haar enige grote ambitie was de werkzaamheidsgraad van 80 procent: door niks te doen om dat doel te bereiken, laat ze het los.’

Premier De Croo (Open Vld) bedient zich in De Standaard van leugens en manipulatie om zijn falend beleid goed te praten. Op de vraag waarom er in dit land geen hervormingen mogelijk zijn, antwoordt De Croo: ’Dat is elders niet anders… Bij de burgers in ons land is een groeiend zelfbesef en zelfvertrouwen aanwezig.’ Grotesk en leugenachtig. Denemarken is er in enkele jaren in geslaagd om financieel orde op zaken te stellen, een indrukwekkende tewerkstellingsgraad te realiseren en een doortastend integratie- en migratiebeleid op poten te zetten. Na een bezoek omschreef Theo Francken Denemarken als een ‘modelstaat’ waar België nog veel kan van leren. Denemarken heeft hoge belastingen, maar de inwoners krijgen daar ook enorm veel voor terug. In België gaat de helft van het inkomen voornamelijk naar de afbetaling van de torenhoge schulden en de veel te dure sociale zekerheid.

Dat bij de burgers van dit land een groeiend zelfvertrouwen heerst, is ronduit leugenachtig. Uit de Stemming, het jaarlijks ‘onderzoeksproject’ van De Standaard en VRT NWS, bleek duidelijk dat de grootste groep Vlamingen anno 2022 ontevreden is over het functioneren van de Belgische democratie. Bovendien wordt de democratie het meest bedreigd door onverdraagzaamheid t.o.v. mensen met een andere mening, oneerlijke berichtgeving door de massamedia, beperking van de vrije meningsuiting, politici die niet naar de stem van het volk luisteren… Dat is toch wel een totaal ander beeld dan wat premier De Croo in diverse media ophangt.

‘De politieke elite zorgt voor zichzelf’

Dit land wordt bestuurd ‘door een groep semipublieke managers die wordt beloond voor niet bewezen diensten’. ‘De politieke elite werd een kongsi die voor zichzelf zorgt’, schreef Paul Frentrop, hoogleraar corporate governance. Het is stuitend dat zowel De Croo als van Peteghem de bittere realiteit waar heel wat inwoners van dit land in leven, de vertrouwenscrisis van de overheid en de penibele situatie van dit land flagrant ontkennen. Het gaat zelfs nog veel verder. Er is de manifeste onwil om dit land dringend structureel te hervormen.

Deze reactionaire tendens wordt in de hand gewerkt door de media. Uit een recent onderzoek bleek dat de VRT opvallend veel zendtijd besteedt aan CD&V, terwijl VTM nadrukkelijk kiest voor Open Vld, met premier Alexander De Croo als belangrijkste schermgezicht. We hebben intussen gezien wat dit betekent. Het Vlaams Belang en de PVDA komen maar bitter weinig aan bod. ‘De spreektijd wordt, nog meer dan in de vorige periode, bijna volledig verdeeld over vier partijen, de drie traditionele partijen en de N-VA’, besluit het onderzoek. De media zijn heel mild voor de regeringspartijen, terwijl kritische partijen niet alleen worden geweerd, maar ook uiterst negatief worden bejegend. Terwijl PVDA en Vlaams Belang bij de verkiezingen in 2019 respectievelijk 5,3% en 18,5% haalden, konden ze in 2021 bij de VRT respectievelijk op een totale zendtijd van 0,4% en 0,9% rekenen. Stuitend!

De capriolen van De Croo

Ook binnen de Vivaldi-coalitie zijn de regeringspartijen de capriolen van premier De Croo meer dan moe. ‘Wat is, behalve zijn eigen internationale carrière, de agenda eigenlijk?’, liet een partijvoorzitter bij Wetstraat Insider optekenen. De vraag is of De Croo een andere agenda heeft dan de zijne. ‘Hij heeft ondertussen zowat iedereen in de kern al meerdere keren goed liggen gehad’, stelt een vicepremier vast. Bij de coalitiepartners is de goesting over om de aanpak van De Croo naar de buitenwereld te verdedigen. Zo blijkt het project België niet meer dan een opeenstapeling van persoonlijke interesses en partijbelangen. Het enige wat de regering nog bij elkaar houdt, is de schrik voor de confrontatie met de kiezer.

Hoe zit het aan Vlaamse kant met de voorbereiding van 2024? Bart De Wever liet verstaan dat hij niet thuis geeft als het na de volgende federale verkiezingen niet over confederalisme gaat. Maar wat heeft zijn partij gedaan om het ‘moment suprême’ voor te bereiden? ‘In 2024 zal de N-VA twintig jaar hebben deelgenomen aan de Vlaamse regering. Wat is in die tijd het grote communautaire project geweest? … Op die vragen is er helaas geen antwoord’, stelt Chris Janssens (Vlaams Belang) bij Palnws pijnlijk vast.

Vlaamse resoluties

In 1999 keurde het Vlaams Parlement onder leiding van de flamingant Luc Van den Brande vijf resoluties goed, waarin onomwonden werd gepleit voor meer Vlaamse autonomie. In tegenstelling tot de N-VA slaagde de CVP er in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw in om Vlaanderen notoir op de kaart te zetten. In vergelijking daarmee lijkt Jan Jambon wel een boodschappenjongen die zich gewillig schikt naar wat de federale overheid meedeelt. Hij slaagt er maar niet in om de zwakheden van de Vivaldi-coalitie uit te buiten.

Julien Borremans

Julien Borremans is leerkracht, columnist en werkt mee aan verschillende internetfora.