fbpx


Buitenland

De Obama’s doen het weer
Het echt nieuwe element in de huidige opwindende race naar het Witte Huis is dat de zittende president en nu ook zijn vrouw zich openlijk partijdig opstellen. Tot het einde van zijn ambtstermijn dient een president de zorgzame vader voor alle staatsburgers te zijn ongeacht de partij waartoe zij behoren. Geen van zijn voorgangers heeft het hem in die mate voorgedaan. Zijn vrouw hoort al helemaal geen politieke rol te spelen. Zij is niet verkozen, tenzij dan door haar man.

De Amerikaanse media die meetellen zitten vrijwel geheel in de handen van de Joodse en dus prodemocratische lobby. De Europese, ook hier te lande, nemen hun berichtgeving meestal klakkeloos over. In tegenstelling tot wat zij ons willen doen geloven, is de huidige ongezouten en vaak gemene campagne van zowel Clinton als Trump helemaal niet uitzonderlijk. Al tientallen jaren waren de meeste presidentsverkiezingen gekenmerkt door moddergooien en stoten onder de gordel. Het enige verschil is dat Trump het op zijn manier doet en er ook voor uit komt en dat Clinton het leper en geslepener doet.

Op 12 oktober riep Barack Obama de toplui van de Republikeinse partij op om Donald Trump niet langer te steunen. Zijn seksistische uitspraken maken hem ongeschikt voor eender welke baan, zo zei hij. Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, verklaarde daarop dat hij de campagne van Trump niet langer zal steunen. Hij ging echter niet zo ver zijn steun ook officieel op te zeggen en de Republikeinse presidentskandidaat volledig te dumpen. Trump van zijn kant bestempelde Ryan als zwak en onbekwaam en verweet zijn partij een gebrek aan loyaliteit, daar waar de Democraten als puntje bij paaltje komt veel meer aan een zeel trekken. Dat klopt ook.

Op 13 oktober ging Michelle Obama nog een stap verder. Emotioneel en met trillende stem beschreef zij Trump als een seksueel roofdier met een taalgebruik zo obsceen dat we niet willen dat onze kinderen het horen. Dit gebeurde in New Hampshire waar zij optrad als spreker in de kiescampagne van Hillary Clinton – Rodham. Als “First Lady” had zij daar al helemaal niets te zoeken.

Michelle Obama ziet geen “seksistisch roofdier” als president van de VS. Zij dient te weten en weet het beslist ook dat er al een paar zijn geweest en toevallig twee Democraten. De seksavonturen van John F. Kennedy voor en na zijn huwelijk en tijdens zijn presidentschap zijn berucht. Hij was overigens niet de enige mannelijke Kennedy. Zelf heb ik het destijds als diplomaat meegemaakt dat tot slot van een opwindende partij in een van de Kennedy-huizen in Georgetown (Washington DC), haast iedereen in smoking of half naakt in het zwembad lag.

Het is genoegzaam bekend dat de voorganger van haar man, Bill Clinton, ook een seksmaniak is en dat zijn vrouw uit eigenbelang hem steeds de hand boven het hoofd is blijven houden, de vrouwelijke slachtoffers heeft afgesnauwd, gekleineerd en zelfs afgedreigd.

De huidige “First Lady” is zich daar goed van bewust. Toen Hillary Clinton en Barack Obama in 2008 tegenkandidaten waren voor het presidentschap zei ze over hun nu boezemvriendin: “if you can’t run your home, you certainly can’t run the White House”.

Meer daarover valt te leren in het in juni 2014 verschenen boek: Blood Feud: The Clintons vs. the Obamas waarin auteur Edward Klein dieper ingaat op de op zijn zachtst gezegd wisselvallige verhouding tussen de twee clans.

Wat die twee gemeen hebben is dat ze allebei van een betrekkelijk bescheiden afkomst het op korte tijd tot de politieke top hebben gebracht dankzij de steun van de Joodse prodemocratische lobby. In tegenstelling tot de Kennedy’s en Trump beschikken zij echter, nog niet over voldoende fortuin om zich over de toekomst geen zorgen te maken. Wat men ook moge beweren, geen van de twee clans kan echter bogen op grote verwezenlijkingen qua binnenlandse en/of buitenlandse politiek. Dat is evenwel een verhaal op zichzelf.

Als Hillary het ditmaal niet haalt, dreigen zij echter alle vier zonder pardon de laan te worden uitgestuurd. Het gaat dus vooral om centen en niet zozeer om overtuiging. Dochter Chelsea Clinton heeft alvast het zekere voor het onzekere genomen door te trouwen met een zeer kapitaalkrachtig Joods bankier.


Foto: © Reporters

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Lansloot

Theo Lansloot (1931-2020) was ambassadeur op rust.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.