fbpx


Binnenland

De profeten van de valse hoop en de goede kant van de geschiedenishongerstakers

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken ondervroeg ik deze week staatssecretaris Mahdi over zijn aanpak van de hongerstakers. In tegenstelling tot de theatrale show die het vragenuurtje is, kwam het in de commissie wél tot een inhoudelijke discussie.

Wat moet u weten?

Er komt dus een ‘neutrale zone’ in een gebouw vlakbij de Begijnhofkerk. Daar kan het eigen dossier bekeken worden samen met ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken .Mahdi nodigt de mensen van ‘het middenveld’ uit om hier ook aanwezig te zijn. Voorlopig ging geen enkele ngo hier op in. Ik vind het zelf een slecht idee. Het is al zo vaak bewezen dat ngo’s allesbehalve neutraal zijn in zulke kwesties.

Er kan een (nieuwe) individuele regularisatie-aanvraag ingediend worden. Het referentieadres is Brussel-Stad (wat ik vreemd vind). De aanvraag loopt via het lokale stadsbestuur en men dient 350€ per persoon te betalen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Ik voerde dit in 2015 in. Groen vroeg hierop een uitzondering, maar Mahdi blokte dat gisteren duidelijk af. Betalen luidt het devies.

Voorlopig geen nieuwe instructies

Er kan geen werkvisum aangevraagd worden. Dat moet vanuit het buitenland én door de werkgever gebeuren volgens de wet. Dat principe handhaaft Mahdi. De PS ministers van werk dringen hierop aan, maar vangen dus bot. Voorlopig. De individuele regularisatie-aanvraag zal bekeken worden volgens de geldende instructies. Er komt géén nieuwe instructie vanuit de regering naar DVZ.

Dat betekent dat men minstens jarenlang in asielprocedure of eerste RVV-beroep moet zitten. Ik dacht minstens 3 jaar verblijf indien men kinderen heeft en 4 jaar indien men er geen heeft. Er kan ook een individuele regularisatie zijn na 10 jaar verblijf mits kinderen en blanco strafblad.

DVZ heeft geen zicht op de samenstelling van de groep. De hongerstakers weigeren immers hun namen te geven. Ze doen dat niet omdat ze vrezen dat DVZ die gegevens achter hun rug zal gebruiken om gedwongen terugkeer-documenten te verkrijgen.Er kwamen amper 5 hongerstakers langs in de neutrale zone op 24u tijd, dat liet Mahdi gisterenavond weten. Hij ziet dat als een hoopvol iets. Ik niet.

Mijn inschatting

Met 21 jaar Wetstraatervaring op de teller geef ik mijn inschatting van het dossier. Ten eerste komt het overgrote deel van deze 500 mensen absoluut niet in aanmerking voor papieren onder de bestaande regularisatiecriteria. Het zijn veelal Noord-Afrikanen die gewoon in korte asielprocedures zaten en al lang helemaal uitgeprocedeerd zijn. Ze maakten en maken geen schijn van kans op papieren. Die gaan echt geen 350 euro betalen om een zekere njet te krijgen. Vaak hebben ze al een of meer afgewezen regulariseringsaanvragen achter de rug.

Ten tweede: de neutrale zone zal niets opleveren. Het wantrouwen is te groot en met de huidige criteria kunnen ze niets. Er is gewoon geen uitzicht op papieren. Ten derde: PVDA, PS, cdH, Défi en Groen/ECOLO drijven deze mensen tot het uiterste door hen constant (valse?) hoop te geven. Ze zijn zo vals in hun communicatie dat ik me erover kan opwinden. Ze zeggen te pleiten voor heldere regularisatiecriteria, maar ze willen eigenlijk gewoon ándere criteria. Veel soepelere.

Regeringscrisis

Gisteren ging een deel van deze mensen ook in drinkstaking. Als dat echt zo is, krijgen we volgende week overlijdens. Als er hongerstakers sterven komt er een regeringscrisis. Als er een regeringscrisis komt zal CD&V snel geïsoleerd worden. Ook al omdat ze mathematisch overbodig zijn in deze regering terwijl PS en ECOLO/groen dat niet zijn. En met de desastreuze peilingen in het achterhoofd zal CD&V alles doen om verkiezingen te vermijden.

Mahdi zal gedwongen worden om zijn positie te wijzigen en een aangepaste instructie te maken. De profeten van de valse hoop zullen aan het langste eind trekken. Van gewetensproblemen omwille van één of meer honger-dode(n) heeft links geen last. Aan de goede kant van de geschiedenis gebeurt zoiets immers niet. De revolutie is wel een mensenleven waard.

De media zal zwijgen over dit schandaal en dito bochtenwerk. In de luwte van de zomer, het parlementaire reces en met de watersnoodramp als prioriteit zal ook dit voorbijgaan.

Un moment de honte est vite passé.

post: 165571

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Francken

Theo Francken (1978) is master in de pedagogische wetenschappen. Hij was staatssecretaris voor Asiel en Migratie en is momenteel Kamerlid voor N-VA en burgemeester van Lubbeek.