fbpx


Buitenland
Forum

De strapatsen van saletjonker Baudet

Ter verdediging van Paul CliteurAl weken woedt in Nederland een teringherrie rond Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet. Die komt erop neer dat zowel Baudet als een pak jongeren van zijn partij antisemitisch zouden zijn, of op zijn minst antisemitische uitspraken zouden hebben gedaan. Annabel Nanninga Een en ander werd getriggerd door een van de sterkhouders van de partij, Annabel Nanninga, gemeenteraadslid voor FvD in Amsterdam, senator, statenlid in Noord-Holland en ‘uitvinder’ van het woord ‘dobberneger’. De maalstroom van geruchten (want geruchten…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Al weken woedt in Nederland een teringherrie rond Forum voor Democratie, de partij van Thierry Baudet. Die komt erop neer dat zowel Baudet als een pak jongeren van zijn partij antisemitisch zouden zijn, of op zijn minst antisemitische uitspraken zouden hebben gedaan.

Annabel Nanninga

Een en ander werd getriggerd door een van de sterkhouders van de partij, Annabel Nanninga, gemeenteraadslid voor FvD in Amsterdam, senator, statenlid in Noord-Holland en ‘uitvinder’ van het woord ‘dobberneger’. De maalstroom van geruchten (want geruchten zijn het door de bank genomen) werden direct na Nanninga’s uitspraken con gusto ‘uitgelebberd’ door de taalkunstenaars van het vaak onbetrouwbare GeenStijl. Daarbij kwam de universiteit van Leiden in last omdat mensen als Baudet er hadden gestudeerd en er waren gepromoveerd bij prof. Paul Cliteur, die er al vele jaren internationaal gewaardeerd hoogleraar Encyclopedie van het Recht is, naast onder anderen Afshin Ellian.

Het is precies door die universiteit dat vandaag een laffe aanval wordt gedaan op Cliteurs bestuurlijke en persoonlijke integriteit. De Staffel van GeenStijl vond vier Leidse oud-promovendi immers bereid als een soort informanten gesprekken, die aan een of andere FvD-tafeldis rond gezoemd hadden, vilein-achterbaks in verband te brengen met antisemitische innuendo’s, gebaseerd op geruchten, vermomd als roddels.

Dat gezoem had dan betrekking op Baudet en zijn vaak niet serieus te nemen uitingen, maar ze zetten wel een dynamiek in gang die niet meer te stoppen viel. Cliteur zette één van deze informanten aan met zijn beschuldigingen naar buiten te treden, maar die deed dat niet — allicht bij gebrek aan serieus bewijs. Dat laffe amalgaam van anonieme informatie en taai geroddel pleurde men in het mediatieke zwerk dat de toegeworpen kluif met gretigheid in zijn fake universum opnam. Tot het hele ratjetoe verwerd tot een afzichtelijk imbroglio waarin tot vandaag alleen nog maar gekletst wordt.

Wie vertrouwd is met de politieke underground van Nederland weet ook dat het niet echt aangenaam is door de grote jongens van GeenStijl gefileerd te worden. In hun altijd narrige diatribes vol taalkundig vitriool worden ze vaak meegesleept door de eigen stijlpirouettes, net zoals het Baudet overkomt. Maar men kan niet ontkennen dat hun vileine vorm van populisme meestal naar het hart van de multiculturalistische problematiek en zijn dogmatische anti-Verlichtingsbobo’s gaat.

Baudet behoeft context

Baudets vermeende antisemitisme is inderdaad hoogt onwaarschijnlijk, zeker gezien zijn joodse afkomst en zijn joodse vriendin. Het werd echter een media-item van jewelste, opgeklopt door de geruchtenmolen van de postmoderne tamtams. Die draaiden als een tierelier maar wilden niet inzien hoe een narcistische Baudet vaak door het eigen retorisch-babbelzuchtige discours vol boreale rimram en uilen van Minerva meegezogen wordt in een zwart gat (waarbij dat boreale naar poëzie verwijst, en dus niet schatplichtig is aan extreemrechtse denkers als Evola of Doegin).

Ik ken Thierry Baudet. Zijn provocatieve taalgebruik leidt buiten zijn wil als het ware een eigen leven dat vaak niets met de intenties van de persoon zelf te maken heeft. Baudet is een vat vol naïviteit die met sprezzatura intellectuele balletjes in de hoogte houdt zonder zich al te zeer te bekommeren om de betekenis van wat hij zegt. Baudet bedrijft politiek als een intellectueel kind dat stoute dingen doet en zich daarvan niet bewust is. Het is ingewikkeld, maar het is niet anders. Ik ken hem lang genoeg om te weten dat hij géén antisemiet is. Bij Thierry Baudet echter is context nodig, anders begrijpt men hem upside down. Op den duur echter zag men daardoor en in alle commotie de bomen noch het bos. En de speculaties namen groteske vormen aan.

Het wreedste in heel deze tragedie is de aanval op rechtsfilosoof Paul Cliteur die en passant mee in het bad getrokken werd en in zekere zin ook van antisemitisme beschuldigd wordt. Dat is bijzonder vreemd omdat deze denker eerder filosemiet is. Om wat voor de hand ligt, namelijk het droge feit dat Paul Cliteur beslist géén antisemiet is, nodeloos en pervers te compliceren richtte de Leidse universiteit een kleine inquisitie op ten opzichte van een rechtschapen man van wie niemand, maar dan ook niemand, gelooft dat hij anti-Joodse gevoelens zou kunnen koesteren. Dat hij achter Baudets ideologie staat, is nogal wiedes: voor diens partij zit hij immers in de Eerste Kamer, maar dat betekent uiteraard niet dat hij instemt met diens wilde denkbeelden. Wél dus met de ideologie van Forum voor Democratie zoals die in het partijprogramma en allerlei documenten is neergelegd.

Onderzoekscommissie

Er is de persoon Baudet en er is de ideologie. Wie dat onderscheid niet wil maken, heeft niet goed opgelet, want Cliteur heeft zich daar meermaals in publieke verklaringen over uitgesproken. Ik noem dat kwade trouw. Die heeft de reputatie van deze eminente denker en filosofisch jurist zwaar geschaad. De frenetiek twitterende rector van de Leidse universiteit, die vroeger al vrij gedachteloos (zoals Baudet soms) een soort impliciete censuur wilde uitoefenen, speelde daarbij een kwalijke rol. En we mogen vrezen dat zijn voorgewende liefde voor de academische vrijheid in het verlengde ligt van het eendimensionale politiek correcte denken en zijn irrationele dogma’s.

Wederhoor in verband met de lasterlijke aantijgingen aan zijn adres kreeg Cliteur niet en een heus maatschappelijk debat is ook al niet aan de orde. De rector en de kongsi van ‘welwillenden’ willen het liever onder eigen controle houden, gedekt door de pensée unique en de media, die in Nederland haast dezelfde kenmerken vertonen als bij ons. Men verwijst ook wat valselijk naar de maatschappelijke onrust die bij zulke gevoelige thema’s ontstaat. In feite echter komt het neer op het weigeren van een maatschappelijk debat. Want onrust noodt daartoe, maar het open en vrijuit spreken over fundamentele maatschappelijke kwesties is er niet, net zoals bij ons.

Er werd aan de Leidse universiteit een onderzoekscommissie opgericht om na te gaan of de aantijgingen van antisemitisme grond hebben in de faculteit der rechtsgeleerdheid en of Cliteur wel de nodige reprimandes heeft uitgedeeld aan Thierry Baudet en zijn kongsi (wat Cliteur met hard bewijs kan aantonen). Diens jongerenafdeling (een van de grootste politieke jongerenbewegingen in Nederland) laboreerde in nauwelijks controleerbare whatsapp-groepjes aan, naar ik vermoed, dronkemans-antisemitisme. Verwerpelijk, absoluut, maar dat Cliteur die erop werd aangesproken niet reageerde op dit soort indianenverhalen, is hem niet kwalijk te nemen: hoe kun je al die whatsapp-groepjes die over elkaar tuimelen de wacht aanzeggen in een wereld die bestaat uit kopieergedrag en het heruitvinden van nieuws? Baudrillard schreef er indringende boeken over.

Het app-universum

Cliteur komt ook niet uit de generatie van de hyperkinetische ‘app-mentaliteit’. De ernst van deze geleerde man, het efemere karakter van het appjes-circus en de overload  aan werk, hebben er vermoedelijk toe geleid dat hij niet alert was bij de vele loze en – misschien – authentieke signalen van antisemitisme. Daarbij en ten overvloede: zowel Baudet als Cliteur hebben zo’n judeofiele pedigree dat ik me goed kan voorstellen dat ze zich écht antisemitische appjes binnen hun partij en wereldbeeld nauwelijks kunnen voorstellen. Maar natuurlijk: in de gevoelige context van vandaag en met islamitisch antisemitisme intra portas is het bepaald niet slim, to say the least. Baudets partij zelf telt zowat 50 000 leden, wat ontzagwekkend is voor een partij die nog maar een paar jaar geleden het levenslicht zag en waarvan de leden hem pas weer hebben geplebisciteerd, ondanks de rumor in casa.

De liberaal-conservatieve humanist Paul Cliteur

Wie de toespraak las die Cliteur onlangs tijdens Bevrijdingsdag hield over ‘vrijheid’ en zijn expliciete verdediging van het joodse volksdeel tegen degenen die zo sluw, onoprecht en opportunistisch zijn de situatie van de hedendaagse westerse moslims gelijk te stellen met die van de opgejaagde Joden in de jaren dertig en veertig (en eigenlijk ver daarna), wie zijn pro-Israël visie kent, wie zijn boeken en essays gelezen heeft, wéét dat hij een van die denkers is die rationaliteit en integriteit combineren met een zeer humane en geduldige visie op de mens. Mocht Cliteur werkelijk kennis hebben genomen van uitermate kwalijke feiten, dan zal hij zich duidelijk uitspreken. Daar ben ik van overtuigd, precies omdat hij het al een aantal maal deed.

Cliteur schreef het woord vooraf in mijn laatste boek, een werk dat de islam verkettert en het jodendom vanuit zijn historische Sitz im Leben wil begrijpen, een studie met onder meer als uitgangspunt de afkeer van het ordinaire of latente antisemitisme. Moet er nog zand zijn?

Een toemaatje: Paul Cliteur verwonderde zich erover dat ik in 2019 niet door het Nederlandse CIDI (Centrum voor Informatie en Documentatie Israël) was uitgenodigd op de jaarlijkse Israël-reis, georganiseerd voor mensen uit cultuur en journalistiek. Ik had — voor zover ik erin slaag het allemaal te begrijpen — het stigma van islam-basher en dat werd door het CIDI blijkbaar niet op prijs gesteld. Op Cliteurs aandringen ging deze joodse organisatie ertoe over me toch uit te nodigen, maar ik moest, in tegenstelling tot de andere deelnemers, mijn reis zélf betalen! Paul Cliteur sprong voor mij genereus in de bres en betaalde de hele reis, voor mij en voor Sam (van Rooy). Als zogenaamde antisemiet kan dat tellen!

Een aangejaagde zaak

Heel deze affaire is een opgeklopte zaak van details, vermoedens, geruchten, gedachtelezingen en halve waarheden. Ik ken zowel Thierry Baudet als Paul Cliteur als liberale humanisten. Ik kan hun gedachten alsnog niet lezen, maar ik ben er klaar mee: ik hou niet van informanten en hun disgesprekken, en al zeker niet van de onbetrouwbaarheid van deze in de media opgerakelde, erg controversiële ‘Tischgespräche’.  En ook niet van linkse volkstribunalen die dagelijks heksenjachten organiseren op conservatief-liberale blanke mannen.

[ARForms id=103]

Wim Van Rooy

Wim van Rooy (1947) is publicist en essayist. Hij is auteur van o.a. 'Waarover men niet spreekt'.