fbpx


Politiek

De verloren jaren
Wat een pijnlijke taferelen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken eerder deze week.

De ‘lijn’ van Mahdi

Bij de bespreking van de migratiewetgeving ging CD&V drie keer de mist in. Het Brugse Kamerlid Franky Demon nam deze legislatuur het migratiedossier over van de te links bevonden Nahima Lanjri. Hij moet de ‘lijn’ van het kabinet Mahdi verdedigen, maar dat lukt – vriendelijk verwoord – niet altijd even goed.

Een eerste wetsvoorstel aan de dagorde afgelopen dinsdag, was van zijn eigen hand en ging over de strafbaarstelling van illegale binnenkomst en illegaal verblijf. Dat is momenteel strafbaar in de Vreemdelingenwet. Door een arrest van het Europees Hof van Justitie moet er echter een aanpassing gebeuren. Zo mag illegaliteit enkel tot een effectieve gevangenisstraf leiden als dit samen wordt vastgesteld met een ander feit (bvb inklimming van het havengebied, vandalisme, diefstal, inbraak, drugsbezit…). Het is een copy paste van mijn eerder wetsontwerp dat nooit gestemd geraakte omdat het in de vorige legislatuur in het beruchte pakket ‘Woonstbetreding’ zat. CD&V doet nu een nieuwe poging. Antwoord PS: Njet.

Afgang 2

De tweede afgang kwam er bij de bespreking van het voorstel van resolutie van cdH’ster Vanessa Matz over de zogenaamde ‘alternatieven voor detentie van illegalen’. Links wil eigenlijk af van elke vorm van opsluiting van illegalen. Demon liet verstaan dat opsluiting van illegale gezinnen met kinderen met het oog op repatriëring, in laatste instantie en voor een zo kort mogelijke periode moet kunnen.

Groot gelijk natuurlijk, ware het niet dat het volledig ingaat tegen het paarsgroene regeerakkoord. Paarsgroen verbiedt in elke situatie de opsluiting van minderjarigen. Demon werd hierover dan ook direct aangesproken door zijn groene en rode regeringspartners en draaide publiek zijn oranje karretje. Een echte tsjeef, quoi.

Drie maal is scheepsrecht

Drie maal is scheepsrecht, moet onze man van de zee gedacht hebben. En zo geschiedde. Franky Demon stemde tegen mijn voorstel om, net als in Nederland, Duitsland en Frankrijk, de inburgering in het land van herkomst van volgmigranten al verplicht op te starten en ze zo een integratievoorsprong te geven. De CD&V in de Vlaamse regering pleit hier al jaren actief voor, maar de CD&V in de federale regering is felle tegenstander. Twee gezichten.

Vijfde wiel

Wat de christendemocratische parlementair Demon deze week meemaakte is symptomatisch voor de positie van CD&V als vijfde wiel aan de paarsgroene wagen.

CD&V op asiel en migratie is een jaar fel getoeter en nog meer sneren naar mijn beleid en vooral mijn persoon, maar zelf zero resultaat. Mahdi beet keer op keer in het zand. Een overzichtje:

  • Paarsgroen pakt bij de start uit met ‘twee nieuwe gesloten terugkeercentra voor illegalen’. Ik ondervroeg onmiddellijk de nieuwe staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Michel, wat bleek: realisatie na deze legislatuur. Staatssecretaris Mahdi beloofde wel eens te zullen overleggen met Michel. Sindsdien ligt heel het Masterplan Gesloten Centra op zijn gat. Geblokkeerd binnen de regering.
  • Mahdi pleit voor verplichte vaccinatie in de asielcentra en gesloten illegalencentra. Nul op het rekest.
  • Mahdi komt met een woonstbetreding ‘light’ naar de kern. Nota lekt op voorhand, Ecolo tweet ‘No pasaran’ en Mahdi met zijn staart tussen de benen terug naar zijn kabinet op de Lambermont. Nul op het rekest.
  • Mahdi pleit voor het verplicht laten afnemen van coronatesten voor illegalen die weigeren mee te werken en zo hun repatriëring blokkeren. Nul op het rekest.
  • Mahdi houdt een internationaal pleidooi tegen de terugkeerstop naar Afghanistan. Drie dagen en veel miserie binnen de regering later, nul op het rekest.
  • Mahdi wil de EU-Turkijedeal uitbreiden met Afghanen. De Groenen zeggen njet. Nul op het rekest.
  • Mahdi speelt de stoere op het dossier van de hongerstakers. PS en Ecolo dreigen met regeringsval. Mahdi plooit en organiseert dan toch een voorrangssysteem voor hongerstakers en opent een ‘neutrale zone’ die hij in complete chaos terug moet sluiten omwile van het immense aanzuigeffect.
  • Mahdi houdt een passioneel pleidooi om het Europees Migratiepact uit te voeren. Hij legt met alle dwarsliggers contact. Nul op het rekest.
  • Mahdi stelt fors dat er in het kader van het terugkeerbeleid uiterlijk tegen de zomer Europese visumsancties zullen komen voor onwillige landen van herkomst. Het is intussen herfst en we wachten er nog altijd op. Nul op het rekest.
  • Mahdi schrijft met wat collega’s een boze brief aan Griekenland dat ze de Dublinprocedure correct moeten toepassen. Valt op koude steen in Athene. Nul op het rekest.

Intussen zitten we vol in een asielopvangcrisis, ligt de terugkeer op zijn gat en beleven de mensensmokkelaars hoogdagen. Paarsgroen op migratie geeft niet enkel verloren jaren, het zijn negatieve jaren in de balans.

En de Vlaming, die ploegde voort.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Theo Francken

Theo Francken (1978) is master in de pedagogische wetenschappen. Hij was staatssecretaris voor Asiel en Migratie en is momenteel Kamerlid voor N-VA en burgemeester van Lubbeek.