fbpx


Communautair
Tara Godts

De Vlaamse diplomatie heeft u nodig!Vlaanderen

Vlaamse onafhankelijkheid is volgens Jong N-VA geen utopie. Wel moeten we haar grondig voorbereiden, met een realistisch plan dat de Vlaamse welvaart niet op het spel zet. Cruciaal daarvoor is internationale steun. Zonder steun van onze Europese partners en het verdere buitenland is ons ideaal gedoemd te mislukken, zegt Tara Godts (Jong N-VA) in deze Vrije Tribune. 

Ons rivieren- en havenland zorgt voor bijna 82 procent van de export in dit land. België als geheel wordt dankzij Vlaanderen het vijfde grootste exportland van Europa. Onze Antwerpse haven wordt tot ver buiten Europa erkend, vandaar de 14de plaats op de ranking van grootste containerhavens. Hiermee plaatst Vlaanderen zich als kleine regio aan de top van Europa en de wereld. Onze economie is dus afhankelijk van  buitenlandse afzetmarkten, specifiek die van Europa. De Europese lidstaten zijn goed voor 65 procent van de Vlaamse export. Door dat argument hoeven we onze Vlaamse plannen niet meteen in de ijskast te  steken, integendeel. We moeten onze sterke handelspositie gebruiken om op het wereldtoneel deuren te openen.

Diplomatieke vertegenwoordiging

Het is cruciaal om in te zetten op een goede vertegenwoordiging van Vlaanderen in het buitenland. De Vlaamse overheid doet ontzettend veel moeite  om zich internationaal kenbaar te maken. Vlaanderen beschikt tegenwoordig over twaalf diplomatieke vertegenwoordigers, tachtig kantoren van Flanders Investment and Trade en vijftien buitenlandkantoren van toerisme Vlaanderen. Hiermee zet ons land zich stevig op de kaart.

We mogen echter niet vergeten met welk staatsapparaat we concurreren. België beschikt over een groot diplomatiek netwerk, dat komt mede door de aanwezigheid van de Europese instanties in Brussel. Ter referentie, België beschikt over maar liefst 84 ambassades, zeventien consulaten-generaal, acht permanente vertegenwoordigingen, vijf consulaten en drie diplomatieke bureaus. Dat is zelfs in vergelijking met andere landen veel. Ook de frequente bezoeken van het koningshuis aan het buitenland zijn allicht geen tripjes om te pleiten voor Vlaams zelfbestuur. Ondanks dat de meeste producten dus uit Vlaanderen komen, kent de wereld ons vooral als België. Het moet echter duidelijk zijn dat de meeste ‘Belgische’ producten eigenlijk de stempel Vlaams moeten krijgen.

Wees zelf een Vlaamse ambassadeur!

Ieder van ons kan een Vlaamse ambassadeur zijn. Als je naar het buitenland reist, wees dan trots op jouw afkomst. Zeg mensen niet dat je van België komt, maar spreek over Vlaanderen. Mensen gaan misschien niet onmiddellijk weten over welke regio je spreekt, maar leg onze situatie dan uit.

Er zijn genoeg Belgische  problemen waar iedere buitenlander van achterover zal vallen. Vertel bijvoorbeeld dat we het record om ter langste een regering vormen van Irak hebben afgesnoept. Zeg hen dat we zowel een Waals gewest als een Franstalige gemeenschap hebben of dat de stad Brussel bestuurd wordt door meer dan 900 politici. Geef toelichting over het feit dat we zoveel regeringen hebben, dat zelfs een regio met 78.000 inwoners een eigen parlement heeft. Misschien moeten we dan ook een parlement geven aan Aalst, dat met zijn 87.000 mensen zelfs groter is. Vertel over een minister die ontslagen werd omdat ze een correcte begroting opmaakte in plaats van de leugen van de premier vol te houden.

Je kan ze echter ook vertellen dat onze regeringen geleid worden door mensen waarvoor we nooit gestemd hebben. Terwijl Vlaanderen duidelijk rechts stemt, kiest Wallonië voor links en zelfs extreem-links. Ondanks dat Vlaanderen goed is voor bijna zeventig procent van de Belgische belastingopbrengsten in ons land werden we twaalf van de afgelopen zestien jaar zonder Vlaamse meerderheid bestuurd. Het Belgisch compromis is morsdood. Laat mensen zelf tot de conclusie komen dat onafhankelijkheid eigenlijk een logische stap is.

Deutschlandtag

Met Jong N-VA proberen we ook ons steentje in de rivier te verleggen. Afgelopen weekend trokken we naar de Deutschlandtag. Het congres van de CDU-CSU jongeren, de grootste jongerenpartij van Europa. Daar spraken we met jongerenpartijen uit heel de wereld over de politieke situatie in ons land. Voor een volle zaal van 1.500 man speechte onze voorzitter Jeroen Bergers over de noodzaak van Vlaams zelfbestuur. Sinds dat moment sprak iedereen ons op de conferentie enkel nog aan als ‘Flemish’. Internationale partners leren dus best snel, alleen moeten we er wel zelf over beginnen.

Verkondig de Vlaamse boodschap dus overal waar je gaat. Hou rekening met de context waarin je het verkondigt en toon begrip voor de anderen hun vragen. België is op zijn eindstation. Het is als exportnatie cruciaal voor ons om ook de rest van de wereld daarvan te overtuigen. Vrees nooit om het gesprek aan te gaan. De Vlaamse zaak verdient een eerlijke kans op diplomatie en daar staan wij allemaal garant voor. Vlaams ambassadeur? Dat zijn we allemaal.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Tara Godts

De auteur is voorzitter van Jong N-VA Voorkempen