fbpx


Binnenland, Politiek
N-VA

Bart De Wever: ‘We hebben de les van 2015 nog steeds niet geleerd’
‘Sta me toe me te verontschuldigen voor alle Oekraïense moeders en kinderen die hier toekomen, die twee weken weg zijn uit een conflict waar bommen vallen en waar het eerste debat gaat over het leefloon van deze personen’, riep staatsecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi vorige week emotioneel in Terzake uit. ‘Je moet vooral jouw hoofd koel houden en goed nadenken over wat je zegt, anders creëer je chaos’, riposteerde Bart De Wever. Ook al staat burgemeester Bart De…

Niet ingelogd - Plus artikel - log in of neem een gratis maandabonnement

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U hebt reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnement

Was u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.
Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


‘Sta me toe me te verontschuldigen voor alle Oekraïense moeders en kinderen die hier toekomen, die twee weken weg zijn uit een conflict waar bommen vallen en waar het eerste debat gaat over het leefloon van deze personen’, riep staatsecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi vorige week emotioneel in Terzake uit.

‘Je moet vooral jouw hoofd koel houden en goed nadenken over wat je zegt, anders creëer je chaos’, riposteerde Bart De Wever. Ook al staat burgemeester Bart De Wever voor de volle 100% open voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, hij blijft met heel wat vragen en de nodige scepsis zitten. Hij waarschuwt voor een hals-over-kop-politiek.

Chaos vermijden

Terwijl Sammy Mahdi de Gesinnungsethik vertegenwoordigt – beslissingen nemen waarbij de eigen moraal en emoties de boventoon voeren – omarmt Bart De Wever meer de rationele Verantwortungsethik. Daarmee bedoel ik dat beslissingen worden genomen, waarbij vooral gelet wordt op de gevolgen en het eindresultaat.

Beide invalshoeken kunnen elkaar aanvullen, maar ook wel eens botsen, zoals in dit geval. ‘Dit is een emo-moment van Sammy Mahdi en ik ben dit beu’, jeremieert De Wever. ‘Als je jouw zaken kent en je had nagedacht vooraleer je jouw mond had opengedaan, dan had je deze chaos kunnen vermijden.’

‘U mag het Oekraïens gezin terug hebben.’

Instructies blijven uit

Wat betreft de instroom van de Oekraïense vluchtelingen, wacht Burgemeester De Wever nog steeds op de juiste instructies van het federale niveau. Intussen moet hij zich op het veld beredderen. ‘Ga ik tijdelijke noodwoningen opstarten? Welke financiële steun krijg ik?’

Tijdens de roes van de emoties neemt Sammy Mahdi beslissingen die nauw aansluiten bij zijn eigen moral high ground. Sammy Mahdi bedient zich dan ruim van de Gesinnungsethik, maar de overschakeling naar de Verantwortungsethik doet hij niet. ‘Wie enkel denkt vanuit de heldenrol zal gemakkelijk verleid worden tot standpunten die goed voelen, maar die gegarandeerd desastreus uitpakken’, vult Geert Mak aan.

Slechte intenties

‘Mijnheer Mahdi wiens asielopvang continu vol zit, kan eigenlijk niets doen. Hij neemt dan maar de vlucht vooruit door de opvang van de Oekraïense vluchtelingen naar de burger door te schuiven’, aldus De Wever. ‘Die mensen komen toe en krijgen onmiddellijk een statuut. Ze zijn medisch niet gescreend, terwijl er in Oekraïne nog tbc is.’

Daarenboven moeten deze duizenden vluchtelingen ook gescreend worden op hun bedoelingen. ‘Daar kunnen mensen tussen zitten met bijzonder slechte intenties.’ Er is nooit een financieel kader afgesproken. ‘Ik heb al de eerste zeven gezinnen die zeggen: burgemeester, het is toch niet wat ik ervan had verwacht. U mag het Oekraïens gezin terug hebben.’

Voor #PlekVrij vraagt men om Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen, terwijl dit voordien zelf strafbaar was. Men riskeerde bij wijze van spreken een veroordeling. Welke signalen geeft men dat dit nu wel mag als het om Oekraïense vluchtelingen gaat?

De les van 2015

De lokale overheden zitten nog met bijzonder veel vragen hoe ze de opvang moeten bolwerken. Sommige lokale overheden geven aan nu reeds op hun tandvlees te zitten, terwijl de vluchtelingenstroom richting Vlaanderen nog op gang moet komen. ‘Moest men zo’n campagne voeren door dieren uit een asiel te halen, onmiddellijk zou GAIA zeggen: bent u gek? Je weet niet waar die dieren terecht komen, hoe je er moet voor zorgen. Die beesten kunnen getraumatiseerd zijn, maar voor mensen geldt dit niet’, aldus de N-VA-voorzitter.

De Wever doet er bovendien nog een schepje bovenop: ‘Wat het leefloon betreft, dat is wat Mahdi zelf heeft georganiseerd door in Europa te gaan zeggen dat hij het statuut tijdelijk ontheemden heeft bekomen. Concreet betekent dit in België: ziekteverzekering, kinderbijslag, groeipakket en leefloon’. Volgens De Wever ontvangt een Oekraïens vluchtelingengezin minstens €2500 netto, terwijl het gemiddeld inkomen in Oekraïne €377 bedraagt.

De les van 2015 hebben we volgens De Wever nog steeds niet geleerd. ‘Nu weet iedereen dat het leefloon in België bestaat.’ In 2015 gingen de grote vluchtelingenstromen naar de Benelux, Duitsland en de Scandinavische landen omwille van de sociale zekerheid. ‘Dat is de les van 2015. Zo zal het nu ook zijn.’

‘Totale chaos’

De N-VA pleit voor collectieve opvang van vluchtelingen. ‘Probeer de Oekraïners in een gemeenschap samen te houden’, aldus De Wever. ‘Je kan dan onderwijs, psychosociale en medische begeleiding organiseren.’ Naar integratie van Oekraïense nieuwkomers zal het wel wat moeilijker lopen. De Wever pleit hier voor segregatie, wat hij in andere omstandigheden en met andere bevolkingsgroepen zo verfoeit. Vreemd. De Wever wil ze in woondorpen samenbrengen om hen niet op de huurmarkt los te laten en hen zo tegen de huisjesmelkers te beschermen. ‘We kunnen nog steeds afzakken naar negentiende-eeuwse toestanden’, aldus De Wever. Mits een goed uitgewerkt controlemechanisme kan dat worden tegengegaan.

Waar De Wever zeker een punt heeft is dat dergelijke aanpak leidt tot ‘de totale chaos’, afgunst, nijd en negatieve reacties bij andere sociaal zwakkeren die niet over dezelfde faciliteiten beschikken. ‘Daardoor wordt het draagvlak van de solidariteit weggeslagen.’ Deze boemerang dreigt andermaal in ons gezicht terecht te komen, aldus de N-VA-voorzitter.

Terwijl Sammy Mahdi de Gesinnungsethik vertegenwoordigt – en daarmee het totale plaatje uit het oog verliest – bedient Bart De wever zich van de Verantwortungsethik. Geert Mak waarschuwt tevens voor het gevaar om al te grote nadruk op de Verantwortungsethik te leggen: ‘Wie, aan de andere kant, enkel denkt vanuit de Verantwortungsethik zal nooit iets begrijpen van de ontembare moed waarmee het Oekraïense volk vecht voor zijn en onze vrijheid’.

Wat meer Oekraïne aan de Noordzee

Oekraïne heeft zich de laatste maanden tot één natie ontwikkeld. De militaire agressie heeft het Oekraïens samenhorigheidsgevoel gevormd, terwijl de Vlaamse gemeenschapsvorming nog tot volle wasdom moet komen. De dialectiek tussen de Gesinnungsethik en de Verantwortungsethik kan daar verandering in brengen.

Oekraïne toont ons hoe het moet. ‘De confrontatie met beschavingen die zelfbewust anders willen zijn, is een uitnodiging om bewust te worden van onze eigenheid’, schrijft Mark Elchardus in Reset. Vlaanderen mag best wat meer Oekraïne aan de Noordzee worden.

Julien Borremans

Julien Borremans is leerkracht, columnist en werkt mee aan verschillende internetfora.