fbpx


Actualiteit, Communautair

Demandeur de tout

Kleine partij, grote honger


Sportief gedrag
Het volledige partijbestuur van N-VA moet minstens één keer per week in tricolore tenue de Belgische voetbal-, hockey-, basket-, pingpong- en synchroonzwemploeg aanmoedigen.

Partijstatuten voor de 21ste eeuw
Er wordt een kleine wijziging in de N-VA-partijstatuten doorgevoerd. De zin “In haar streven naar beter bestuur en meer democratie, kiest de N-VA voor een onafhankelijk Vlaanderen” wordt veranderd naar “In haar streven naar beter bestuur en meer democratie, organiseert de N-VA op het terrein de klassenstrijd“.

Federaal loyale nummerborden
De nieuwe Belgische nummerborden zullen zwarte letters en cijfers plaatsen op een rode achtergrond met gele omlijning. Er komt een publicatieverbod op wetenschappelijke studies die bewijzen dat zwarte letters op een witte achtergrond veiliger zijn.

Overhevelen bevoegdheden
De bestrijding van de sociale fraude wordt een regionale bevoegdheid. Bizar detail: de financiering van het departement blijft wel federaal geregeld.

Herbekijken nieuwe dienstregeling NMBS
Teneinde de nachtrust van de Franstalige Belgen te respecteren, zullen er voortaan voor 11 uur ’s ochtends geen treinen meer rijden in Wallonië.

Modernisering kiesstelsel
Om de zetelverdeling in de Kamer eerlijker te maken, zal voortaan het principe ‘In dubio pro reo’ worden toegepast: onduidelijke en ongeldige stemmen uit alle kieskringen zullen worden toegevoegd aan het conto van de PS.

Afschaffen Senaat
Het aantal Senaatsvergaderingen wordt afgebouwd van 8 naar 7 per jaar. Het personeelsbestand van de Hoge Vergadering blijft wel gelijk en de financiering wordt iets opgeschroefd.

Lokale autonomie in Vlaams-Brabant
Burgemeesters van Vlaams-Brabantse gemeenten met een belangrijke Franstalige aanwezigheid krijgen de bevoegdheid om zelf Vlaamse decreten te interpreteren. Aangezien zij democratisch gelegitimeerd zijn door hun lokale democratie mogen zij in uitoefening van hun functie voortaan ook straffeloos 18 verkeersmisdrijven, 12 gewone overtredingen en 7 halsmisdaden begaan.

Correctie taalgrens
Everbeek, Waasmont en Remersdaal worden overgeheveld naar de provincie Luxemburg. Ook de positie van Neerhespen, Sluizen en Laar wordt herbekeken.

Onpartijdige duiding op de VRT
Ivan De Vadder wordt met onmiddellijke ingang vervangen door Dave Sinardet, die dagelijks zijn tweets mag komen voorlezen in alle journaals.

Alle Antwerpse scholen verplicht op bosklassen naar de Ardennen
Bernard Lutgen, broer van, baat in de buurt van Bastogne een gezellige Auberge uit, “Résiste et mords”. Lekkere jagerskost en propere kamers.
 

We schertsen nu wel, maar wie wil dit land eigenlijk kapot?

foto (c) Reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Daniel Walraeve

Daniël Walraeve is historicus en publiceert over identiteit en samenleving.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.