Actualiteit, Communautair

Demandeur de tout

Kleine partij, grote honger

Sportief gedrag
Het volledige partijbestuur van N-VA moet minstens één keer per week in tricolore tenue de Belgische voetbal-, hockey-, basket-, pingpong- en synchroonzwemploeg aanmoedigen.

Partijstatuten voor de 21ste eeuw
Er wordt een kleine wijziging in de N-VA-partijstatuten doorgevoerd. De zin “In haar streven naar beter bestuur en meer democratie, kiest de N-VA voor een onafhankelijk Vlaanderen” wordt veranderd naar “In haar streven naar beter bestuur en meer democratie, organiseert de N-VA op het terrein de klassenstrijd“.

Federaal loyale nummerborden
De nieuwe Belgische nummerborden zullen zwarte letters en cijfers plaatsen op een rode achtergrond met gele omlijning. Er komt een publicatieverbod op wetenschappelijke studies die bewijzen dat zwarte letters op een witte achtergrond veiliger zijn.

Overhevelen bevoegdheden
De bestrijding van de sociale fraude wordt een regionale bevoegdheid. Bizar detail: de financiering van het departement blijft wel federaal geregeld.

Herbekijken nieuwe dienstregeling NMBS
Teneinde de nachtrust van de Franstalige Belgen te respecteren, zullen er voortaan voor 11 uur ’s ochtends geen treinen meer rijden in Wallonië.

Modernisering kiesstelsel
Om de zetelverdeling in de Kamer eerlijker te maken, zal voortaan het principe ‘In dubio pro reo’ worden toegepast: onduidelijke en ongeldige stemmen uit alle kieskringen zullen worden toegevoegd aan het conto van de PS.

Afschaffen Senaat
Het aantal Senaatsvergaderingen wordt afgebouwd van 8 naar 7 per jaar. Het personeelsbestand van de Hoge Vergadering blijft wel gelijk en de financiering wordt iets opgeschroefd.

Lokale autonomie in Vlaams-Brabant
Burgemeesters van Vlaams-Brabantse gemeenten met een belangrijke Franstalige aanwezigheid krijgen de bevoegdheid om zelf Vlaamse decreten te interpreteren. Aangezien zij democratisch gelegitimeerd zijn door hun lokale democratie mogen zij in uitoefening van hun functie voortaan ook straffeloos 18 verkeersmisdrijven, 12 gewone overtredingen en 7 halsmisdaden begaan.

Correctie taalgrens
Everbeek, Waasmont en Remersdaal worden overgeheveld naar de provincie Luxemburg. Ook de positie van Neerhespen, Sluizen en Laar wordt herbekeken.

Onpartijdige duiding op de VRT
Ivan De Vadder wordt met onmiddellijke ingang vervangen door Dave Sinardet, die dagelijks zijn tweets mag komen voorlezen in alle journaals.

Alle Antwerpse scholen verplicht op bosklassen naar de Ardennen
Bernard Lutgen, broer van, baat in de buurt van Bastogne een gezellige Auberge uit, “Résiste et mords”. Lekkere jagerskost en propere kamers.
 

We schertsen nu wel, maar wie wil dit land eigenlijk kapot?

foto (c) Reporters

Daniel Walraeve

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Daniel Walraeve?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans