fbpx


Economie

Deutsche Bank: Vlaanderen sterk genoeg om eigen weg te gaan
Op 7 februari 2015 maakte Deutsche Bank een rapport bekend waarbij het onderzocht of bepaalde Europese regio’s beter af zijn indien ze onafhankelijke staten zouden worden. Het antwoord klinkt bijna volmondig ‘ja’.

De regio’s waar nationalistische partijen sterk scoren, hebben niet alleen een sterke culturele identiteit, vaak zijn ze ook economisch krachtig. Het is de vaststelling van het rapport met de titel: Better off on their own? De analyse en de conclusies lopen merkwaardig parallel met een eerder rapport van de Zwitserse grootbank Credit Suisse.

2014 is volgens de onderzoekers een politiek breekpunt in Europa. In Catalonië, Schotland en Veneto zond de bevolking duidelijke signalen uit dat het zelfstandigheid wil. Ook de verkiezingsresultaten in Vlaanderen en de politieke situatie in Baskenland wijzen die kant uit. De Europese integratie heeft voor een opmerkelijke paradox gezorgd. De stap naar onafhankelijkheid voor verschillende kleinere naties houdt veel minder economische risico’s in door de aanwezigheid van de EU. De regio’s zijn ook vaak economische motoren van de staten waartoe ze behoren. Bijna allemaal hebben ze een hogere levensstandaard dan het gemiddelde van de staat (zie grafiek).

 

Zo is het Vlaamse bruto binnenlands product 37% hoger dan tegenover dat van Wallonië. Vlaanderen scoort ook opvallend goed wat betreft de economische output, waarmee het het Belgische gemiddelde vlotjes overstijgt (zie grafiek).

 

Het rapport stelt alleszins vast dat België een diep verdeeld land is, zowel politiek als sociaal. Het gemiddelde inkomen, de levensduurte en de werkloosheid zijn over het land heen enorm verschillend. Ook de rol van Brussel, een Franstalige stad omgeven door Vlaanderen, wordt als ‘speciaal’ bestempeld. Het document geeft een kort historisch overzicht van de situatie sinds 1955 en stelt vast dat de zesde staatshervorming en de terugval van het aantal gezamenlijke stemmen voor de V-partijen in 2014 het onafhankelijkheidsmomentum hebben doen verdwijnen. Het Duitse rapport heeft weinig begrip voor de niet transparante transfers tussen de regio’s, waarbij het vaststelt dat in Duitsland de transfercijfers tussen Oost en West gewoon bekend zijn. Het is overigens volgens de Duitsers twijfelachtig of Vlaanderen zijn economische voorsprong op Wallonië zal handhaven, gezien de groeiende vergrijzingskosten (minder inkomsten, meer pensioenen en meer uitgaven in de sociale zekerheid) wat ook tot een afname in de transfers zal leiden.

De conclusie van het rapport luidt dat onafhankelijkheid wel degelijk een duit kost en daarom alleen mogelijk is voor economisch sterke regio’s. One has to be able to afford it. En als je dit document mag geloven, dan kan Vlaanderen het gerust alleen aan.

Foto: © Reporters

 

 

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Harry De Paepe

Harry De Paepe is kenner van het Verenigd Koninkrijk en de Britse politiek.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.