fbpx


Multicultuur & samenleven

Diversiteit en gaybashing in Gent

Na de emoties tijd voor een analyse


gaybashing

Afgelopen maandag, 6 augustus, werd een homokoppel in elkaar geslagen in de superdiverse stad Gent. Het gaat niet zomaar om wat verbaal geweld, maar om zware feiten: in het ziekenhuis werd bij een van de mannen twee gebroken ruggenwervels geconstateerd. Waarom vermeld ik erbij ‘superdivers’? Omdat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken of door de media worden geserveerd, vrij naar het Franse gezegde ‘Un train peut en cacher un autre’.

De daders zijn ondertussen opgepakt, het betreft een Bulgaarse EU-migrant en zijn Kroatische vriendin. Deze bovenburen van de twee slachtoffers zijn niet aan hun proefstuk: al jaren moet het homokoppel hun verwensingen en fysieke pesterijen ondergaan. Een duidelijk geval van gaybashing, jawel. Maar het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia, dat een dossier opende, doet alsof dit een algemeen Vlaams/Belgisch probleem is en communiceert in omzwachtelde algemeenheden zoals: ‘Het lijkt alsof de stijgende aanvaarding van homoseksualiteit in het publieke debat bij sommigen gepaard gaat met een zekere verharding van homofobie.’ Het Gentse stadsbestuur doet net hetzelfde, en eigenlijk alle partijen, zowel bestuur als oppositie: het betreft zware, onaanvaardbare feiten die in de superdiverse stad Gent (bis) niet kunnen. Elders dan wel? Ik mag hopen van niet.

Bulgarije aan de Leie

Waar niemand het ondertussen over heeft, is de nationaliteit van de daders, waardoor het lijkt alsof ieder van ons wel in staat is om een homokoppel met een staaf te bewerken. Quod non: het heeft wel degelijk te maken met de culturele achtergrond van het gaybashende koppel. Een woordje uitleg.

Gent wordt al jaren ‘het Bulgarije aan de Leie’ genoemd, naar een Panorama-reportage uit 2011 over dat onderwerp. De statistieken spreken voor zich. De laatste tien jaar zijn twaalfduizend Oost-Europeanen in Gent aangekomen. Ik citeer uit een twee jaar oud rapport van de stad Gent zelf: veruit de grootste groep vormen de Bulgaren: 7.870 inwoners. De meeste spreken Turks en gaan op in de Turkssprekende gemeenschap. Zestig procent onder hen is Roma. Ze komen in hoofdzaak aan de kost in het informele circuit, een grijze zone van bedelarijnetwerken, huisjesmelkerij (ook het kraken van panden en die dan verder doorverhuren), tot en met regelrechte criminaliteit ( o.a. afpersing van horecazaken).

Burgemeester Termont (SP.a) blaast warm en koud, maar moet toegeven dat de Oost-Europese invasie onbeheersbaar is. Het gewelddadige koppel in kwestie behoort tot die subcultuur. Maar niet toevallig heeft Bulgarije ook een heel slechte naam wat homorechten betreft. Het fameuze artikel 157 van het Bulgaars wetboek ziet homoseksualiteit nog altijd als een ‘perverse handeling’, hierin gesteund door een hyperconservatieve clerus. Homofobie is in het algemeen een verschijnsel dat diep in de Balkanmentaliteit geworteld zit, en de recente feiten in Gent kunnen niet los gezien worden van deze achtergrond. Die extreme macho-mentaliteit, gekoppeld aan de ongeschreven wetten van de Turks-Bulgaarse subcultuur in de Gentse Rabotwijk, maakt dus dat deze inwijkelingen hun eigen normen met een dosis geweld en intimidatie opdringen, jawel, alsof ze thuis waren.

Pococratie

Maar ze zijn niet thuis, en de feiten bewijzen het. Voor Unia, het Gentse stadsbestuur en Termont is dat natuurlijk een ongemakkelijke waarheid: het dogma van de diversiteit blijkt niet te leiden naar de multiculturele harmonie maar naar iets helemaal anders. Wil men dat onder ogen zien? Neen, het politieke establishment, hierin gevolgd door de media, voorlopig niet. En dus blijven diegenen, die naar de culturele achtergrond van de daders verwijzen, nog wel even racisten, en wordt gaybashing tot nader order omschreven als ‘een uitwas die we moeten bestrijden’. In onze superdiverse stad Gent.

Edoch, homofobie is géén kenmerk van onze moderne cultuur, welke Vlaming of Belg neemt nog aanstoot aan een Gay Pride of een holebikoppel arm-in-arm? Het probleem zit hem elders, namelijk in de ongebreidelde migratie en de import van achterlijkheid. Dat de EU en het fameuze vrij verkeer van personen via dit voorval nog eens in vraag worden gesteld, is een bijkomend ongemak voor de pococratie. Ik heb het dan nog niet gehad over de dominante pro-Erdogan-strekking binnen hogervermeld milieu, en de druk die daarvan uitgaat op onze eigen democratische waarden en soevereiniteitsprincipes. Ooit zal men toch moeten kiezen, in plaats van voor het amalgaam te gaan. We wachten het rustig af, het homokoppel wellicht iets minder.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Johan Sanctorum

Johan Sanctorum is filosoof, publicist, blogger en Doorbraak-columnist.