fbpx


Niet gecategoriseerd

Doorbraak is racistisch
Vandaag raakte ik in dispuut met de hoofdredacteur van Doorbraak.be over de redactionele lijn van de website. Volgens mij is die onweerlegbaar racistisch, xenofoob en islamofoob. Hij spreekt dit ferm tegen zonder argumenten aan te dragen. Daarom ben ik een klein onderzoek begonnen nadat ik hem schreef:

‘Jullie teksten over multiculturaliteit staan vol leugens, overdrijvingen, opgeblazen anekdotes, totaal manklopende vergelijkingen, veralgemeningen. Maar meer nog, het is systematisch. Elke dag een beetje meer racisme, xenofobie en islamofobie om de angst op te drijven. Elke dag in nog grovere proporties. Door zonen en dochters van Vlaams blokkers of daaraan gelieerd. Dus ook de NVA. 1 racistische tekst is 1 ding. Systematisch hiervan de huiscultuur maken is wat ook het Blok de das heeft omgedaan.’ Het blijft zoeken naar een luttele tekst die positief staat tegenover een diverse, open en verdraagzame samenleving …

De vraag die nu gesteld moet worden is of de redactionele lijn van Doorbraak van die aard is dat ze de wetgeving over het verspreiden van haat jegens sommige bevolkingsgroepen overtreedt. Naar mijn mening wel. Ik weet evengoed dat racisme in België nauwelijks tot niet wordt vervolgd.

Laat ons evenwel heden nemen als een random staal van wat de dagelijkse kost is die zoal op Doorbraak.be wordt voorgeschoteld.

Vandaag staan er 21 artikels op Doorbraak.be waarvan 8 over iets anders gaan dan aanvallen op de multiculturele samenleving: 1 EU, 1 Wallonië, 1 Catalonië, 1 Eenoudergezinnen, 1 Duistalige gemeenschap,   1 Franrijk, 1 Poëzie en 1 promotie over Doorbraak.

Dat maakt dat 13 (!) van de 21 artikels gewijd worden aan minder of meer haatdragende bagger over de multiculturele samenleving. Onderaan de artikels staan vaak lezerscommentaren die niets aan de verbeelding overlaten. Hierbij geef ik het overzicht van de betreffende artikels en een letterlijke uit de tekst gehaalde slagzin in cursief om de teneur van het artikel weer te geven (volledig artikel te vinden op hun site) :

1. Boerka en Lamrabet: Lamrabet herhaalt een, weliswaar controversieel, standpunt van UG Mensenrechten Professor Eva Brems (voormalig Groen parlementslid, Harvard):

Boerka hier, boerka daar, boerka overal… Het is beangstigend dat iemand met dergelijke waanbeelden als mevrouw Lamrabet dan bij een Gelijkekansencentrum werkt. Deze mevrouw heeft niets begrepen van wat vrijheid of gelijkheid is.

2. Nog eens Boerka en Lamrabet:

Maar wat nog meer shockeert dan de geperverteerde logica van haar betoog, is de lankmoedigheid waarmee haar woorden door onze kwaliteitspers worden onthaald.

3. De dubbele nationaliteit van neo-fasciste Zuhal Demir:

Zuhal, jij bent Turkije niets verschuldigd. Neem afstand van die bananenrepubliek.

4. Filosofie en islam volgens een Vlaams Blok Hindu expert:

En zo is er met elke heiland van het vrije denken in de islamwereld wel iets mis. Ofwel bleken ze uiteindelijk toch te verknocht aan de islam, ofwel peperden andere moslims hen wel in dat echt vrij denken niet geduld zou worden.

5. Aanslag van 22 maart:

Dat het in de parlementaire onderzoekscommissie over de aanslagen toch vooral gaat om gerechtigheid voor de slachtoffers en niet om het beschermen van de islam dat lijkt de goede dame een beetje te ontgaan. En intussen radicaliseert de moslimjeugd in de migrantenwijken steeds sneller…het beschouwen van de slachtoffers van 22 maart als collateral damage in een grootschalig maatschappelijk experiment waarvoor het gros van de bevolking allesbehalve vragende partij is.

6. Nog eens aanslag 22 maart:

Dat brengt ons weer bij de Grote Moskee van Brussel en de Saoedische import van het salafisme. Door de context, de historiek en de associaties die het oproept, is dit mooie gebouw geëvolueerd tot een kankerplek. Het herseculariseren van de ruimte en zijn omgeving is een absolute must, om de vloek die Boudewijn erop bracht, op te heffen. Het opzeggen van de erfpacht van de moskee kan al een goed begin zijn…

7. Nog eens 22 maart:

De facto is onze intellectuele elite de objectieve bondgenoot – of is het de nuttige idioot? – van een vrijheiddodende godsdienst. Zo was het in 2001 en zo is het in 2017.

8. NVA parlementslid over islam:

Specifiek voor de Grote Moskee in Brussel lijkt me het onderzoek à charge reeds uitgebreid gevoerd. Wat mij betreft is de opdracht met betrekking tot deze plaats van haat jegens de Westerse waarden klaar en duidelijk: niet erkennen, maar sluiten.

9. Nog eens 22 maart:

Het Europees Parlement evalueert het Europese veiligheidsplan: ‘Het tempo ligt veel te traag’.

10. Promotieartikel Marine Le Pen (Front National)

‘On est chez nous’

11. De nuttige idioten van Erdogan – Vlaamse migrantenpartij:

Dat is een goede manier om de particratie te prikkelen – en om dezelfde reden moeten we hopen dat de Allochtonenpartij van Koç straks wat zetels haalt in de raden en parlementen van dit land. Alleen zo worden we permanent herinnerd aan de mislukte integratie, aan de achterlijke denkbeelden die bestaan binnen de Turkse gemeenschap, aan het gevaar van een vijfde colonne in ons eigen land.

12. Een progressieve Prof die het Vlaams Belang normaliseert:

Maar is daar nu één opvatting bij die ‘buiten de democratische consensus’ moet worden geplaatst? Misschien was het vroeger zo, maar dan ben ik blij dat dat nu anders is.

13. Problematische EU / Turkije relaties:

EU roept Turkije dan ook op daaromtrent niet langer luidkeels door te draven en beklemtoont dat in het belang van haar betrekkingen met Turkije, de EU steeds voor verdere gesprekken openstaat.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Mohamed Talhaoui