fbpx


Buitenland

Duitse bovengrens
In Duitsland is het hoge woord eruit. De veelgeplaagde minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière heeft voor het eerst gezegd, dat er voor heel Europa een limiet moet komen aan het aantal inwijkelingen. Dat zorgde meteen voor heibel in de Federale coalitie van christendemocraten en socialisten. De CDU’er De Maizière, die volgens velen veel te laat wakker geschoten is waardoor kanselier Merkel het vluchtelingendossier naar zich toe heeft getrokken, heeft nu voorgesteld dat Europa royale quota vastlegt voor de opname van asielzoekers. Daarmee zou Duitsland een flink stuk soevereiniteit opgeven. Als het quotum bereikt is, zou Duitsland de nieuwkomers mogen terugsturen naar hun land van herkomst, maar niet zonder dat hun veiligheid daar verzekerd is.

Kanselier Merkel had onlangs nog gezegd, dat het recht op asiel voor politieke vluchtelingen geen grenzen heeft. 

Ofwel kletste De Maiziëre maar wat uit zijn nek, ofwel vertolkte hij het standpunt van zijn partij. In het eerste geval is ’s mans politieke toekomst in gevaar, in het tweede is er sprake van een serieuze koerswijziging bij de Union

De socialistische coalitiepartner reageerde in elk geval als door een wesp gestoken. Vicekanselier Sigmar Gabriel zei ‘dat hij de uitspraak van De Maizière niet begrijpt, en dat hij het tegenovergestelde vertelt van wat kanselier Merkel zegt.’ ‘Wie naar Duitsland komt en asiel aanvraagt, heeft recht op een eerlijk onderzoek,’ aldus Gabriel. Bovendien druist wat De Maizière zegt in tegen de grondwet. Gabriel herhaalde wat de toplui van Union en SPD schriftelijk overeenkwamen twee weken geleden: aan de buitengrenzen van de EU, in Italië en Griekenland, moeten zogenoemde EU-hot spots worden ingericht, waar nagegaan wordt of nieuwkomers een kans maken op asiel in Europa.

Einde verhaal voor het voorstel van De Maizière? Alvast binnen de huidige coalitie maakt het nauwelijks een kans. 

Waarom doet De Maizière dan een dergelijke uitspraak? Wel, omdat de zuidelijke deelstaat Beieren nu dagelijks geconfronteerd wordt met een massale instroom van vluchtelingen. Onder hen zitten hoe langer hoe meer economische migranten, uit o.m. Afghanistan, Bangladesh en Pakistan. Dat leidt secretaris-generaal Gerhard Scheuer van de CSU, de zusterpartij van de CDU in Beieren, tot de vaststelling, dat ‘alle Europese regels m.b.t. migratie de facto buitenspel gezet zijn.’ Volgens hem is de migratie naar Duitsland eenvoudigweg niet meer te controleren. ‘Mensen die in andere Europese landen al geregistreerd en veilig ondergebracht zijn, komen toch naar Duitsland. Met de huidige aantallen is dat niet te doen. We zijn al blij als er op een dag minder dan 3.000 mensen een aanvraag doen. Zonder quota kunnen we niet verder, Duitsland niet en Europa niet. De opnamecapaciteit van Duitsland is niet oneindig en als de grens bereikt is, moet het stoppen.’ De quota mogen niet willekeurig vastgelegd worden; Scheuer pleit voor objectieve criteria voor heel Europa.

Bij de CSU kan het voorstel van De Maizière op heel wat bijval rekenen. Als de CSU ‘en bloc’ achter het voorstel gaat staan, heeft Mutti Merkel een serieus probleem. Nu slagen de kopstukken van Union en SPD er nog in om de gemoederen min of meer te bedaren. Dat zou heel snel kunnen veranderen.

 

De auteur is voormalig VRT-journalist en nu senator voor de N-VA.

Foto (c) Reporters

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

[ARForms id=103]

Jan Becaus

Jan Becaus (1948) is een voormalig journalist en nieuwsanker van VRT.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.