Actualiteit, Communautair
Hendrik Vuye, Veerle Wouters en Barbara Pas

Dwarsliggers voor de goede zaak

V-Kamerleden winnen Flor Grammensprijs 2017

Jaarlijks reikt het Flor Grammensfonds een geldprijs uit aan ‘verenigingen die in de geest van de onbaatzuchtige actie van Flor Grammens de Vlaamse ontvoogding en/of Vlaams bewustzijn bevorderen’. Dat was ook vandaag het geval, in Bornem. Voorzitter Raphaël Van Heirreweghe wees er in zijn laudatio fijntjes op dat het een surplus is, als de prijs – zoals dit jaar – kan worden uitgereikt aan wie ‘net als Grammens tegen de stroom in zwemt en dat met een harde onverzettelijke keikop doet.’ In het verleden kregen net daarom meerdere actiegroepen en culturele verenigingen de prijs. Van Heirreweghe: ‘Dwarsliggers voor de goed zaak hebben bij ons dus een streepje voor.’

Het Grammensfonds heeft sinds zijn stichting als doel de nalatenschap en het archief van taalgrensactivist Flor Grammens te behartigen en dit met het oog op de uitreiking van een jaarlijkse ‘Flor Grammensprijs’. Daarmee wil het het Vlaams bewustzijn en de algehele ontvoogding van Vlaanderen aanmoedigen en bevorderen.

De verdienstelijke dwarsliggers van 2017 zijn drie Vlaams-nationale kaderleden uit twee verschillende fracties: Veerle Wouters en Hendrik Vuye – ex-Kamerleden voor N-VA die vandaag het donderdagse vragenuur van de Kamer haast monopoliseren – en Barbara Pas, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in diezelfde Kamer.

Ontgrendeling en onafhankelijkheid

De drie V-Kamerleden krijgen de prijs omdat ze ‘zich consequent als Vlaams-nationale leden van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers inzetten om de communautaire impasse te doorbreken, de Vlaamse eisen niet te laten ondersneeuwen en een perspectief te bieden na het België zoals wij het vandaag kennen’. Dat perspectief bieden ze niet alleen via hun parlementaire werkzaamheden, maar ook en vooral als publicisten. Vuye en Wouters publiceerden op een jaar tijd twee boeken die niet onopgemerkt bleven: De maat van de monarchie, over de kostprijs en de politieke macht van het Belgische koningshuis, en Sleutels tot ontgrendeling, waar ze voorstellen doen hoe de Vlaamse meerderheid zich uit België kan ‘ontgrendelen’. Die laatste uitgave van Doorbraak Boeken was trouwens een succes; na tien dagen waren al meer dan duizend exemplaren verkocht via de boekhandel. Ondertussen staat een derde boek in de steigers, dat in het voorjaar van 2018 zal verschijnen.

Van Barbara Pas op haar beurt, verscheen afgelopen jaar het boek De communautaire leegte, waarin ze onomfloerst kiest voor een vlexit uit België. Daarmee zet ze de traditie voort van haar partij, die onomwonden voor Vlaamse onafhankelijkheid kiest. Het omvangrijke boek kan ook gelezen worden als een vervolg op de twee boeken van Gerolf Annemans – De ordelijke opdeling en Quid nunc?

Samenwerking?

De voorzitter van het Grammensfonds benadrukte in zijn toespraak ook de samenwerking tussen de drie V-Kamerleden. ‘Uniek in Vlaanderen: ze behoren niet tot dezelfde politieke fractie, maar zijn toch niet vies van elkaar en delen vaak publiek gemeenschappelijke standpunten of ondertekenen elkaars wetsvoorstellen. Vlaams-nationale samenwerking over de partijgrenzen heen; dat we het nog mogen meemaken!’ Daarmee sluit het fonds aan bij de traditie zoals die door Peter De Roover en Jan Jambon al begin jaren 1990 werd in kaart gebracht: vanuit een pluralistische instelling en met een gemeenschappelijke doelstelling, wars van cordons, samenwerking tussen en van iedereen die het uiteindelijke doel vooropstelt. Welke naam dat doel ook krijgt, ontgrendeling of onafhankelijkheid.

Prijs

De Grammensprijs is een jaarlijks uitgekeerde geldprijs die 6.000 euro bedraagt. ‘Om redenen van traditie en geschiedenis van de prijs,’ vraagt de uitreikende vereniging de individuele laureaat ‘de prijs niet te willen beschouwen als een ‘persoonlijke verrijking’. Voorwaarde is dat de geldprijs wordt bezorgd aan een goed doel naar keuze. Elke laureaat van de Grammensprijs 2017 kan dus 2000 euro schenken aan een goed doel. Hendrik Vuye kiest daarbij voor Gaia van dierenactivist Michel Vandenbossche. Veerle Wouters’ prijs gaat naar Make-A-Wish en Barbara Pas koos ervoor haar prijs te verdelen over Huize van Vlaamse Solidariteit en Blijdorp vzw, een dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking.

Reacties

Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel
Hoofdredacteur: Pieter Bauwens
Webbeheer: Dirk Laeremans