fbpx


Communautair

Een beter België door een versterkte federatie: een stappenplan

hoe hoort het eigenlijk ?


Juicht, Belgen, want de UVBNNP (de Unie van Verenigde Belgische Niet-N-VA Partijen) heeft de verkiezingen van 2019 gewonnen. 51 procent van het Belgische volk heeft dus niet voor het extreemrechtse separatistische N-VA gestemd!

Met deze duidelijke resultaten willen we nu aan de slag. Het is nu absoluut genoeg geweest. Wie wil defederaliseren en splitsen moet ook durven herfederaliseren waar het nodig is. Regen en zonneschijn stoppen toch ook niet aan de taalgrens, nietwaar? Laten we redelijk zijn, en gezamenlijk aanvaarden dat we Belgen zijn, en laat ons de taalverschillen niet uitvergroten. Belg is onze familienaam! Verenigd en trots gaan we immer en dapper vooruit naar de versterkte federatie.

De UVBNNP heeft een stappenplan ontwikkeld om de Belgische federatie nog tijdens deze legislatuur en dus zeker nog voor de omineuze datum van 2025 gevoelig aan te laten sterken. Net zoals in 2002 zullen we tegen 2025 de plannen van de proto- en postfascisten gedwarsboomd hebben.

1. Gehoor gevend aan de wens van de Brusselse bevolking zullen we nog in 2019 een einde maken aan de aanwezigheid van de zogenaamde ‘Vlaamse’ regering op het Martelarenplein te Brussel. De grond met de graven van de gesneuvelde stichters van België in 1830 wordt opnieuw gewijd. Wil de Vlaamse ‘Minister-President’ zich nog naar Brussel begeven, dan slechts in zijn hoedanigheid van bezoekende toerist.
2. De Vlaamse regering verhuist naar Vilvoorde. De gebouwen aan het Martelarenplein worden ter beschikking gesteld van Passa Porta en het nieuw op te richten Ministerie van Belgische Cultuur. Jan Goossens heeft de functie intussen aanvaard. Arno wordt zijn kabinetschef.
3. Er wordt een Federale Kieskring ingesteld over het hele grondgebied van het Rijk. Wallonië heeft een uitzondering bedongen. Die wordt haar als compensatie voor het geleden morele leed onder de vorige separatistische legislatuur gegund. De Federale Kieskring omvat dus het uitgebreide Brussel en de tot nog toe Nederlandstalige provinciën.
4. De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde wordt hersteld. Wegens de overduidelijke gelijkenissen ligt het voor de hand om BHV te laten samenvallen met de Federale Kieskring Brussel-Nederlandstalige provinciën.
5. De Brusselse luchthaven op het grondgebied van Zaventem wordt uitgeroepen tot de Interpersoonlijke Luchthaven van de Koning. Haar grondgebied wordt bij dat van Groot-Brussel gevoegd.
6. De provincies Vlaams- en Waals-Brabant worden afgeschaft. Er is geen reden waarom zoiets futiels en geconstrueerds als een zogezegde taalgrens een oude historische unie zou moeten splitsen. De oude provincie wordt hersteld. Zij wordt ‘Belgisch-Brabant’ genoemd.
7. De benaming Vlaamse gemeenschapscommissie wordt vervangen door Nederlandstalige commissie. Een voorlopige maatregel omdat de Vlaamse gemeenschap sowieso uit Brussel wordt gezet. Deze gemeenschap zal dan geen voorwerp meer hebben.
8. Binnen in de provincie Belgisch-Brabant wordt de taalgrens opgeheven. Die grens beantwoordt aan geen enkele realiteit meer. De taalgrens is trouwens ongrondwettelijk: ze komt niet in de Belgische Grondwet voor. We grijpen terug naar de taalhoffelijkheidsregels van Ludo Dierickx zaliger.
9. De faciliteitengemeenten worden bij Brussel aangehecht. In een overgangsfase zullen, in plaats van de Franstaligen, de Nederlandstaligen er nog van faciliteiten kunnen genieten. Na deze fase krijgen ze faciliteiten in Groot-Brussel. De officiële tweetaligheid wordt op het hele Brusselse grondgebied afgeschaft. Ook dit zal meer met de realiteit corresponderen.

De leden van de UVBNNP (de Unie van Verenigde Belgische Niet-N-VA-Partijen) verbinden zich ertoe ook na 2025 een regering te vormen. Het werk kan immers op vijf jaar tijd niet af zijn. Na de zachte voorbereidende maatregelen van de eerste legislatuur (cf. supra) moet het grotere en hardere werk zelfs nog beginnen. Wat staat er allemaal in onze Atomaschriftjes?

1. De talentelling wordt opnieuw ingevoerd. In een staat waar taal van geen tel meer is, is het voor de echte Belgen belangrijk om het aantal taalsprekers te tellen. Alleen zo kan de niet-bestaande taalgrens naar het noorden opschuiven.
2. Deze taalgrens wordt vastgesteld met terugwerkende kracht op basis van de aantallen die de Franstaligen zouden behaald hebben indien er vanaf 1960 tot vandaag nog talentellingen waren geweest.
3. Het Vlaams Parlement, nu zetelend te Mechelen, wordt opengesteld voor Franstaligen uit Waals-Brabant en uit Brussel. De Franstaligen beschikken over een gegarandeerd aantal zetels van een derde van het totaal.
4. Brussel wordt uitgebreid tot alle gemeenten waar tenminste twintig percent van de stemmen afkomstig zijn van Franstaligen.
5. Van De Panne tot Opgrimbie (van west naar oost) wordt over de hele taalgrens een immersie-strook van twintig kilometer breed (van noord naar zuid) georganiseerd. Deze strook krijgt een superdivers statuut. De Blauwe Onderbuik van de provincie Oost-Vlaanderen wordt aangehecht bij de gemeente Flobecq.
6. De regering vreest voor, en anticipeert op anti-Vlaamse rellen te Brussel. Om die te neutraliseren worden de laatste Vlaamse inwoners aangemaand de stad te verlaten.

Er worden ook maatregelen in het vooruitzicht gesteld om de overbodige symbolen van de concurrerende subnationaliteit te verwijderen.

1. Op vraag van de meerderheid der leden van de PEN-Club Vlaanderen wordt deze club ontbonden. Hij gaat op in de Belgische PEN-Club. Voor schrijvers is de taal immers van geen belang, als de gedachten maar correct zijn.
2. De partijen CD&V en Open VLD hebben zich akkoord verklaard om tegen die tijd de ‘V’ in hun naam te laten slaan op het woord ‘Vereniging’.
3. Het Vlaams Belang wordt buiten de wet gesteld. Er zijn immers alleen Belgische belangen.
4. De Vlaamse Volksbeweging wordt als een extreme en Belgofobe organisatie verboden.
5. De regering schaft het incorrecte en haatdragende Vlaamse volkslied af. Het wordt vervangen door Vie van Bomma. De Vlaamse Leeuw op de vlag wordt vervangen door de niet-agressieve Begonia.
6. De benaming Vlaanderen voor het grondgebied van het ex-gewest wordt afgeschaft. De benaming Vlaanderen beperkt zich tot de provincies West- en Oost-Vlaanderen, behalve dan de kust die een Brussels statuut krijgt.
7. Een voorstel om de IJzertoren te dynamiteren wordt afgewezen. Een afbraakfirma uit Wallonië klaart de klus.

De regerende UVBNNP blijft desalniettemin bezorgd om het erfgoed binnen de grenzen van het Rijk. Niemand minder dan de Koning zelf heeft twee maatregelen afgekondigd, behorend tot zijn nieuwe prerogatieven:

1. Vooral ten behoeve van de VRT-programmatie wordt het West-Vlaams uitgeroepen tot beschermd relict, naar het model van de Gaeltacht in de Ierse Republiek.
2. Geïnspireerd door het voorbeeld van zijn illustere voorvader Leopold I schrijft de Koning een historische prijsvraag uit, behelzende de Geschiedenis en Ondergang van het Vlaamse Taalgebied. Vooral de kinderen en kleinkinderen van de belgicisten van de jaren 2000 worden aangemoedigd aan deze wedstrijd deel te nemen.

_________

Noten

1. Niets hierboven is origineel of uit brein van de steller ontsproten.
2. Alles is geschreven in de geest van de zesde staatshervorming, en neemt er zelfs elementen uit over.
3. Elk punt (op één na) vertrekt van een voorstel dat ooit werd gedaan, of van een redenering die ooit werd ontvouwd.

Een gratis abonnement op de webstek van Doorbraak voor wie dat ene punt vindt.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Jean-Pierre Rondas

De auteur is voorzitter van Stem in 't Kapittel vzw, de uitgever van Doorbraak