fbpx


Media, Multicultuur & samenleven, Politiek
Aias-Kassandra; Staatliche_Antikensammlungen

Een Cassandra hoort men niet graag
Je hoeft helemaal geen kenner van de Griekse mythologie te zijn om te weten dat je het Paard van Troje beter niet je stadsmuren kunt binnenhalen, en nog minder om te weten dat men een boodschapper vaak liever niet hoort.
Het magische denken is niet iets uit het verleden, en velen geloven dat een boodschapper de rampspoed juist afroept. Dat denken is er evengoed nog als het niet om toekomstvoorspellingen gaat, maar gewoon om reporting  zoals dat heet, verslag doen van de dingen die iedereen om zich heen ziet. Helaas vragen dingen soms moed. De moed, zoals Charles Péguy zei, om te zien wat men ziet.*

Jean-François Copé was onder meer minister van Binnenlandse Zaken onder Chirac, en hij verweet Zemmour dat hij het ongeluk over Frankrijk en het Westen afriep. Zemmour laat dat niet over zijn kant gaan:

(audio hier)

Als u zegt dat ik de situatie beschrijf als een botsing, en op die manier aanzet tot die botsing, dan valt dat nog te bezien. Wat ik denk is dat er vandaag op Franse bodem een ware beschavingsoorlog aan de gang is, zoals overigens in heel het westen. Volgens mij was het een krankzinnigheid van ons, ik zeg duidelijk een krankzinnigheid, om uit het zuiden een immigratie naar hier te halen met een moslimcultuur, in enorme, kolossale aantallen. En dat gaat maar door.

En mijnheer Copé, u hebt absoluut niets gedaan om deze migratie-subversie tegen te gaan. U hebt niets gedaan, u evenmin als de andere leiders van rechts. Integendeel, toen jullie aan de macht waren is de situatie verslechterd, dus ongeveer zo’n twintig jaar al. Bovendien, meen ik, wordt deze botsing van beschavingen gevoed door de aantallen en is ze onverzoenlijk.
En dus kunnen we kiezen voor twee oplossingen: ofwel legt men zich erbij neer en geeft men toe, en dat is uw methode, ofwel zegt men neen, hieraan moet een eind komen.

Nu zult u mij zeggen: u stuurt aan op een botsing en dus creëert u spanningen. Maar daar geeft u weer blijk van uw onderwerping aan links: het is exact hun argumentatie.
Niet ik ben het die spanningen creëert, niet ik ben het die Samuel Paty onthoofdt, niet ik ben het die in de kerken van Nice moordt, niet ik ben het die Mohammed Merah van wapens voorzien heeft. Die dingen bestaan in de werkelijkheid.

En al evenmin ben ik het alleen, mijnheer Copé, die weet dat in talloze buurten er een islamistisch ecosysteem bestaat – zelfs mijnheer Macron erkent dat vandaag – en die weet waaróm er een islamistisch ecosysteem bestaat: heel eenvoudig omdat dit het samengaan is van ten eerste een ideologie, en u houdt van ideologieën dus zou u in de islam een ideologie moeten zien, het is immers niet alleen een religie, maar een Wet met een hoofdletter W, en een politiek systeem, en daarbij de aantallen die ervoor zorgen dat in talloze vele wijken er inderdaad een islamistisch ecosysteem bestaat, dat van de halalslagerij tot de geïslamiseerde sportvereniging gaat, tot de school, tot de thuis waar men de Koran onderwijst. En dat mondt uit in geweld enzovoort.

Dat is de wereld, en niet ik heb die gemaakt, mijnheer Copé. Welbeschouwd is uw verantwoordelijkheid en schuld hierin veel groter. En nog een laatste opmerking. Als u zegt dat ik aanzet tot confrontatie, wel: nee! Ik analyseer de confrontatie die zal komen als we niets doen, en als men doorgaat met het kiezen van mensen zoals u. Dat is heel iets anders.

__________

* Il faut toujours dire ce que l’on voit. Surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit.

Notre jeunesse
in: Charles Péguy, Mystique et Politique
Édition établie et annotée par Alexandre de Vitry
Bouquins, Robert Laffont, 2015, p. 563

 

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Marc Vanfraechem

Marc Vanfraechem (1946) werkte voor Klara (VRT-radio); vertaler, blogger sinds 2003.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.