fbpx


Media, Multicultuur & samenleven

Een kritische allochtoon
Alweer een kritische allochtoon ontslagen, luidt de kop boven een artikel van Marjan Justaert in De Standaard (4 april) over het ontslag van Rachida Lamrabet bij Unia. Zoals geweten bestempelde Lamrabet in Knack het boerkaverbod als een verregaande inbreuk op de vrijheid van vrouwen. Of haar uitspraak te maken had met haar Marokkaanse roots of – waarschijnlijker – met een ziekelijke neiging tot provoceren, doet niet ter zake. Feit is dat Lamrabet het opneemt voor een afstotelijke uiting van islamitisch obscurantisme.

Maar – begrijpe wie kan – volgens Marjan Justaert getuigt dat van een kritische geest. Wat daarbij opvalt is dat die vereremerkende kwalificatie bij een op zijn zachtst gezegd controversiële uitspraak, alleen maar voor allochtonen geldt. Of zal De Standaard voortaan een conservatief van eigen bodem die het homohuwelijk als een verregaande vorm van westerse decadentie bestempelt, een ‘kritische autochtoon’ noemen? Ik vermoed van niet.

Het woordgebruik van de journaliste is overigens niet onschuldig. Het corrumpeert de taal en maakt die rijp voor verdere ontsporing. Ik haal er even George Orwell bij. In zijn essay Politics and the English Language schrijft hij:
‘But if thought corrupts language, language can also corrupt thought. A bad usage can spread by tradition and imitation, even among people who should and do know better.’ Maar indien de gedachte de taal corrumpeert, dan kan ook de taal de gedachte corrumperen. Slecht taalgebruik kan zich door gewoonte en navolging verspreiden, zelfs bij mensen die beter zouden moeten weten en dat ook wel doen.

Wellicht moet Marjan Justaert ook eens dat essay van Orwell lezen.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Miel Swillens

Miel Swillens is een Vlaamse columnist en oud-medewerker van het weekblad Tertio. Hij screef ook liedjesteksten, o.a. voor Miek en Roel. Miel overleed in augustus 2017.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.