fbpx


Binnenland, Economie

Een loon loont niet meer in België
Hoe kan ik mijn inkomsten beter optimaliseren? Een vraag die ik vaak te horen kreeg doordat ik financiën studeerde en initieel als vermogensbeheerder een carrière wou opbouwen. Ik wist toen al dat ik vaak ging werken met mensen die vermogender waren dan ik, wat een ideale kans was om zelf bij te leren van hen. De afgelopen jaren waren daardoor een interessante leerschool, want tijdens mijn opleiding en mijn carrière kreeg ik een zeldzame inzage in hoe mensen hun vermogen…

Plus artikel - gratis maandabonnement

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U heeft reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnementWas u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


Hoe kan ik mijn inkomsten beter optimaliseren? Een vraag die ik vaak te horen kreeg doordat ik financiën studeerde en initieel als vermogensbeheerder een carrière wou opbouwen. Ik wist toen al dat ik vaak ging werken met mensen die vermogender waren dan ik, wat een ideale kans was om zelf bij te leren van hen. De afgelopen jaren waren daardoor een interessante leerschool, want tijdens mijn opleiding en mijn carrière kreeg ik een zeldzame inzage in hoe mensen hun vermogen opbouwen en hoe ze het verschil maken met de middenklasse.

Kloof tussen arm en rijk steeds groter

Een van de dingen die me echter opviel toen ik nog actief was als beleggingsadviseur, is de manier hoe de vermogens van de 10 procent meest vermogenden totaal anders opgebouwd waren dan die van de middenklasse. Heeft de doorsnee Vlaming bijna al zijn geld in zijn huis zitten, dan is dit totaal niet zo bij de 10 procent rijkste Vlamingen in dit land.

Wat valt op? De middenklasse koopt voornamelijk wat ik later passiva zal noemen (niet de boekhoudkundige definitie) en haalt zijn inkomen uit loon, terwijl de rijkste 10 procent verhoudingsgewijs veel meer activa koopt en daar zijn inkomsten uit haalt. Een voor de hand liggende vaststelling, maar wel belangrijk om te begrijpen hoe het komt dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.

Activa en passiva sleutel tot rijkdom

Maar laat ons eerst beginnen met te duiden wat activa en passiva zijn. Een boekhouder zal je al snel zeggen dat activa al je bezittingen zijn en passiva de bronnen waarmee je bezittingen gefinancierd zijn. Dat klopt in de wereld van de bebrilde boekhouder, maar in het kader van vermogensbeheer volg ik een heel andere definitie. Activa, dat zijn alle bezittingen die op regelmatige basis geld in je vestzak toveren. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in vastgoed die je dan verhuurt, je eigen bedrijf, de auteursrechten die je krijgt bij de verkoop van je nieuwste boek of dividenden van je aandelen. Als deze bezittingen je geld opleveren met de tijd, dan zijn het activa.

En passiva? Dat zijn net de dingen die je elke maand geld kosten. Denk aan je auto, de jaarlijkse vakantie, het maandelijkse abonnement op Netflix en de aankoop van kledij. Deze dingen brengen je geen geld op, maar kosten je vooral geld. Het eigen huis valt hier ook onder en mag niet gezien worden als een activa. Tenzij je het verhuurt, dan mag het wel. Maar anders moet je het vooral zien als een consumptiegoed dat vooral de huurkost vervangt. Je krijgt er immers maandelijks geen geld van.

Vlaming heeft weinig activa

Wat valt op? Wil je rijk worden in België, dan zie je vaak dat de hogere klasse zich volledig focust op het vergaren van activa die regelmatig inkomsten opleveren en verhoudingsgewijs veel minder passiva als bezit heeft. Geen verrassing , maar toch brengt een groot deel van de Vlamingen dit niet in de praktijk. Het loon blijft de belangrijkste inkomstenbron en daarbuiten heeft men vaak amper tot geen andere inkomsten uit activa. Helaas voor de werknemer breekt dat hem zuur op, want inkomsten vergaren uit activa is net een interessante manier om je belastingfactuur te verlagen en netto meer over te houden.  Zeker in vergelijking met extra inkomsten uit loon wat de belangrijkste inkomstenbron is van de middenklasse.

Werken doe je in België immers niet voor jezelf, maar vooral voor de staat en de sociale zekerheid. Het begint als werknemer al met een solidariteitsbijdrage op je brutoloon van 13,07 procent en een al zeer hoog belastingtarief van 40 procent op wat overschiet boven de 13.440 euro bruto per jaar.  Wel geniet je in het begin van beperkte belastingverlagingen als je weinig verdient, al dalen sommige van deze voordelen al snel wanneer je meer inkomsten vergaart. Vanaf een brutoloon van 23.720 euro stijgt dit tarief tot 45 procent en daarna komt al snel het 50 procent-tarief om de hoek loeren. En dan praten we nog niet over de verborgen belastingen die de werkgever betaalt bovenop je brutoloon. Neem je deze in rekening, dan zal van een loonsverhoging van 100 euro bij de middenklasse vaak maar ongeveer 30 euro overblijven. Een belasting van 70 procent.

Belastingen op activa zijn fiscaal gunstig

Nee, van werken zal je niet snel rijk worden en een fiscale optimalisatie is dan ook een must om je vermogen te verhogen. Het is niet voor niets dat België verschillende fiscaal vriendelijke systemen kent met maaltijdcheques, bedrijfswagens en andere fiscaal vriendelijke voordelen om toch de loonbelastingen laag te houden. Maar hoe zit het dan met de belastingen op activa?

Wel, afhankelijk van de bron zijn deze vaak veel gunstiger belast, al is dit niet overal het geval. In een eerder artikel sprak ik al over de belastingen op het verhuren van woningen aan particulieren. Zo betaal je in België geen belastingen op de effectieve huurinkomsten, maar op de ‘geschatte huurinkomsten’ op basis van het kadastraal inkomen. Leg je deze langs de netto huur die iemand ontvangt, dan zie je dat men veel minder belasting moet betalen dan iemand die voor een gelijkaardig bedrag een loonsverhoging zou krijgen. Heb je immers een inkomen uit loon? Dan zal je zoals eerder gezegd vaak maar iets meer dan 30 euro overhouden wanneer je een opslag ontvangt. Maar stel dat je 100 euro inkomsten zou ontvangen uit de verhuur van vastgoed, dan hou je netto na belastingen vaak meer dan het dubbele over.

Niet alle activa gunstig belast

Al is dit niet bij alle activabronnen zo. Zo betaal je op dividenden van aandelen 30 procent belastingen, maar vergeet niet dat dividenden vaak winsten zijn die worden uitgekeerd aan de aandeelhouders en al eens belast zijn door de overheid. De ontvanger moet dan nog eens 30 procent dividendbelastingen betalen waardoor de totale belastingdruk hier vergelijkbaar is met de belasting die een werknemer kent op zijn loon. Ook krijgt de ontvanger hier geen extra sociale rechten zoals een hoger pensioen of hogere sociale bijdragen later.

Auteursrechten zijn in dit land dan ook weer gunstig belast tegen 15 procent, maar hier telt dat de ontvangers van deze rechten vaak lage inkomsten ontvangen wat dit helpt te verantwoorden. Een heel ander verhaal is dan weer de meerwaarde op aandelen die in België niet belast wordt zolang je de portefeuille beheert als een goede huisvader. Al zal je hier wel altijd 0,35 procent beurstaks moeten betalen op het volledige vermogen wanneer men een aandeel koopt of verkoopt. Er zijn dus belastingen, maar ook hier zijn ze lager dan bij een loonsopslag. Terecht ook, want vaak gaat het om risicokapitaal dat men volledig kan verliezen.

Ik heb in de beperkte ruimte die ik krijg niet de tijd om alles uit te leggen, maar de rode draad is duidelijk. Zolang de Vlaming afhankelijk blijft van zijn loon, zal elke extra loonsopslag bijna integraal naar de staat vloeien. Enkel als hij gaat zoeken naar andere inkomstenbronnen of zijn huidige inkomstenbronnen optimaliseert, zal hij netto verhoudingsgewijs iets meer kunnen overhouden. Dat loon, dat loont niet meer in België.

Stefan Willems

Stefan Willems is een zelfstandig beursanalist met als missie om financiële kennis te delen met de doorsnee Vlaming. Met zijn achtergrond in finance, en filosofie focust hij onder meer op financiële onafhankelijkheid, geluk en de mens. Meer: stefanwillems.be.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Commentaar open
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.