Actualiteit, Economie

Een nieuw mandaat voor de ECB?

De Europese Centrale Bank (ECB) moet zorgen voor prijsstabiliteit in alle landen van de eurozone. Zo staat het beschreven in haar wettelijk mandaat. Voor de ECB betekent dit het verzekeren van een inflatie op middellange termijn van gemiddeld op of net onder 2 procent. Over deze doelstelling houdt N-VA op maandag 26 juni haar tweede publieke studiedag. Economen Pascal Paepen en Lex Hoogduin zullen dan uitgebreid de koers van de ECB bespreken.

Lagerentebeleid onder vuur

Deze studiedag vormt een onderdeel van het platform Leergeld.eu, een initiatief dat N-VA-Europarlementslid Sander Loones dit jaar lanceerde in aanloop naar het eerste evenement ‘Audit the ECB’ op 26 januari. Eregast van de meeting was Jürgen Stark, de voormalige hoofdeconoom van de ECB die ontslag nam omdat hij het niet eens was met het beleid van de bank. Hij besprak met Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera, de negatieve gevolgen van het lagerentebeleid van de ECB. Tijdens dit eerste evenement verduidelijkte Loones al dat dit geen aanval is op de onafhankelijkheid van de ECB. Wel vraagt hij zich af of het beleid nog binnen het mandaat valt van de bank.

De kritiek op de aanpak van de centrale bankinstelling klinkt alsmaar luider. ‘Het meest in het oog springende nadeel van het ECB-beleid is het feit dat ons spaargeld niets meer opbrengt’ schreef Loones begin dit jaar in een opiniestuk in De Morgen waarin hij een oproep deed om de ECB transparanter te maken.

Platform Leergeld.eu: petitie en nieuwsblog

Met het nieuwe initiatief Leergeld.eu wil Loones iets doen aan de onwetendheid over de ECB. Door op de website nieuws en duiding te verzamelen over geld, het rentebeleid en de ECB, wil hij mensen meer inzicht geven in wat er met hun geld gebeurt. Loones moedigt ook aan om op Leergeld.eu de petitie te ondertekenen. Dat houdt in: meer transparantie in de besluitvorming van de ECB en een onafhankelijk onderzoek (bijvoorbeeld door de Europese Rekenkamer) naar de impact van het monetair beleid op banken, pensioenfondsen en de economie. ‘Door de petitie te tekenen, sturen we samen een sterk signaal naar Frankfurt (waar de ECB gevestigd is, S.C.)’ meent Loones.

Vorige week nog werd ECB-voorzitter Mario Draghi op de rooster gelegd in het Nederlandse parlement. De Kamerleden wezen op de negatieve effecten van de lage rente op spaargeld en op pensioenfondsen. In september vorig jaar al werd Draghi in het Duitse parlement op de rooster gelegd. Op voorstel van Kamerlid Peter Dedecker (N-VA) besliste onze Kamercommissie Financiën in oktober vorig jaar ook om Draghi uit te nodigen.

De studiedag ‘Een nieuw mandaat voor de ECB?’ is samen met de drie activiteiten van Objectief V in juni overigens de vierde studiedag van N-VA in dezelfde maand.

 

Foto: © Reporters

 

Sander Carollo

steun doorbraak

Wil u graag meer lezen van Sander Carollo?

Doorbraak is een onafhankelijk medium zonder subsidies. We kunnen dit enkel doen dankzij uw financiële steun. Uw steun geeft onze auteurs de motivatie om meer en regelmatiger te schrijven. Steun ons met een kleine bijdrage of word vandaag nog Vriend van Doorbraak.

Ik help Doorbraak groeien.
Doorbraak.be is een uitgave van vzw Stem in het Kapittel i.s.m. Perruptio cvba Hoofdredacteur: Pieter Bauwens Webbeheer: Dirk Laeremans