fbpx


Binnenland

Een Vlaamse ‘Solidariteit’
Eerst was er de vakbondscel binnen Vlaams Belang. Die hielden zich bezig met steun aan Vlaams-belangers die door de vakbond werden buiten gegooid en probeerde de vakbondsvrijheid voor de rechtbank af te dwingen. (getuige daarvan het boek Welkom in Vakbondistan, besproken in Doorbraak) Maar het Grondwettelijk Hof sprak zich te gronde uit en gaf de vakbondscel ongelijk. Ze moesten maar zelf een vakbond oprichten en kandidaten voordragen. Gesteund door dat vonnis werd het geweer van schouder veranderd, enkel door de oprichting van een eigen vakbond kon het monopolie van de drie traditionele vakbonden doorbroken worden. De Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) werd geboren. Met de erkenning van de VSV als Vlaamse afdeling door de Britse vakbond Solidarity wil de Vlaamse vakbond de erkenning juridisch forceren.

 Volgens Rob Verreyken, voorzitter van de Vlaamse Solidaire Vakbond is er nood aan een andere vakbond: ‘Kijk maar naar de verkiezingsuitslag. De drie traditionele partijen halen samen geen meerderheid meer in Vlaanderen. Het is dus compleet uit de tijd dat in de sociale verkiezingen enkel de drie traditionele politieke families mogen deelnemen.’ Verreyken pleit voor echte vakbondsvrijheid en verwijst daarbij naar de Britse wetgeving, die werd grondig herschreven door Margaret Thatcher. ‘Vakbonden moeten in Groot-Brittanië een erkenning aanvragen, een openboekhouding hebben, duidelijk zijn over hun politieke doelstellingen en hun aantal leden opgeven.’ Thatcher schafte ook de monopolypositie van de grote vakbonden af, ook kleinere bonden kunnen in het Britse systeem erkend worden en alle rechten krijgen die ook grote vakbonden hebben. Op zo’n kleine Britse vakbond, Solidarity, die ongeveer 500 zou tellen, doet de VSV nu beroep om in België erkend te worden. Solidarity noemt zichzelf een ‘autonome nationalistische vakbond’ die, tot in het lettertype, duidelijk verwijst daar ‘Solidarnosc’, de bekende Poolse onafhankelijke vakbond.

 Wat is de bedoeling van het initiatief? De uitbouw van een volledige Vlaams-nationalistische zuil? Zo ver willen ze nu ook weer niet gaan. De VSV lonkt naar de evolutie bij de mutualiteiten zegt voorzitter Rob Verreyken, ook daar was er vroeger enkel keuze tussen de drie traditionele, tot een aantal Vlaamsgezinden eigen mutualiteiten hebben opgericht. ‘We spiegelen ons graag aan het succes van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, die zijn stelselmatig gegroeid en bieden een kwalitatieve dienstverlening aan een goede prijs, hebben een goede studiedienst en zijn een alternatief op de markt.’ Ook VSV wil groeien om binnen de vakbondsmarkt een deel van de koek op te eisen.

 De hamvraag is natuurlijk welke ambitie de VSV heeft, wil ze de vakbond van de Vlaams-Belangers zijn? Rob Verreyken windt er geen doekjes om: ‘We zijn opgericht met de steun van het Vlaams Belang. Maar we hebben de ambitie en de hoop om een alternatief te zijn voor alle Vlaamsgezinden. Je hoeft geen partijlidkaart van het Vlaams Belang te hebben om bij ons aan te sluiten. Je hoeft zelfs geen partijlidkaart te hebben van geen enkel partij, iedereen is welkom. We richten ons wel op de aanhangers van de V-partijen (N-VA, Vlaams belang en LDD).’

 De route voor verdere actie is uitgetekend. Volgens Rob Verreyken kan België de erkenning van de VSV niet weigeren nu ze via Groot-Brittannië erkend zijn. ‘Nu moet blijken of we dat juridisch hard kunnen maken’. De Vlaamse Solidaire Vakbond zal volgend jaar bij de sociale verkiezingen in verschillende bedrijven een lijst indienen, als ze geweigerd worden zal via de rechtbank de erkenning afgedwongen worden. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd in een rechtbank in uw buurt.

Aangeboden door de Vrienden van Doorbraak


steun doorbraak

Dit artikel, cartoon of podcast wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels, podcasts, cartoons of video-uitzendingen op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

Hartelijk dank voor uw steun als Vriend van Doorbraak.

Pieter Bauwens

Pieter Bauwens is sinds 2010 hoofdredacteur van Doorbraak.

Dit artikel delen


Als abonnee kan u dit artikel gratis verspreiden via sociale media en doorsturen naar uw vrienden. Zij zullen dit artikel volledig kunnen lezen zonder abonnee te zijn of zonder een (proef)abonnement te nemen. Zij krijgen bij het lezen de vermelding dat dit artikel door u wordt aangeboden. Als u dit via email doorstuurt, wordt het emailadres van uw vriend niet genoteerd in de databank.

Commentaren en reacties


Reageren op een artikel? Graag, maar hou het netjes, blijf bij het onderwerp van het artikel en blijf niet eindeloos reageren.  Dit is geen plaats voor scheldpartijen en eindeloze discussies. Niet meer dan 10 reacties per dag per persoon en niet meer dan 3 per artikel graag.  Kijk vooraf even op onze Spelregels en technische problemen
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.
Reacties - klik hier
Als ingelogde bezoeker kan u hier de reacties lezen en deelnemen aan het debat.