fbpx


Actualiteit, Politiek
Egbert Lachaert

Egbert Lachaert: ‘Open Vld moet het premierschap niet opeisen’
 Afgelopen vrijdag werd Egbert Lachaert door de leden van zijn partij verkozen tot de nieuwe voorzitter van Open Vld. De ochtend erop had Doorbraak een interview met de nieuwe liberale nummer één. Doorbraak: Allereerst, proficiat met uw overwinning. En verrassend genoeg, na één ronde. Dat had u waarschijnlijk zelf niet verwacht. Egbert Lachaert: ‘Nee, we hadden er helemaal niet op gerekend. Dat het dan nog een uitslag is met meer dan zestig procent, dat was toch wel onverhoopt. Dit was een…

Plus artikel - gratis maandabonnement

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.

(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren.


U heeft reeds een geldig (proef)abonnement, maar toch krijgt u het artikel niet volledig te zien? Werk uw gegevens bij voor deze browser.

Start hieronder de procedure voor een gratis maandabonnementWas u al geregistreerd bij Doorbraak? Log dan hieronder in bij Doorbraak.Wachtwoord vergeten of nog geen account?

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw Abonnement is (bijna) verlopen (of uw browser moet bijgewerkt worden)

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is verlopen (of uw browser weet nog niet van de vernieuwing)

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen . Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser. Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Als "Vriend van Doorbraak" geniet u bovendien van een korting van 50% op de normale abonnementsprijs.

Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel.


 Afgelopen vrijdag werd Egbert Lachaert door de leden van zijn partij verkozen tot de nieuwe voorzitter van Open Vld. De ochtend erop had Doorbraak een interview met de nieuwe liberale nummer één.

Doorbraak: Allereerst, proficiat met uw overwinning. En verrassend genoeg, na één ronde. Dat had u waarschijnlijk zelf niet verwacht.

Egbert Lachaert: ‘Nee, we hadden er helemaal niet op gerekend. Dat het dan nog een uitslag is met meer dan zestig procent, dat was toch wel onverhoopt. Dit was een droomscenario dus ik ben heel tevreden.

Eenheid en diversiteit

Bent u ook tevreden over de samenstelling van het partijbureau want daar zijn minder verrassingen in te zien. Geen vernieuwingen en weinig diversiteit.

‘Op zich zijn het de bekende namen die in dat partijbestuur terechtgekomen zijn, op enkele uitzonderingen na. Ik denk wel dat ik daar toch nog wel een werk heb om in de organen van de partij inderdaad meer een spiegel van de samenleving te hebben in die zin; een goede mix man-vrouw, diversiteitsachtergrond. Wij blijven zo op die manier toch echt wel een partij van blanke mannen en vrouwen. Er zit onder de waterlijn nog heel veel talent. Er waren heel wat kandidaten voor dat partijbestuur die volgens mij veel potentieel hebben. Ik ga toch proberen hen op een andere manier te betrekken bij de partij. We hebben op dit moment een partijraad die niet echt heel actief werkt en die kan een orgaan zijn waar wij toch een aantal een plaats gaan geven om dicht bij het beslissingscentrum te staan.’

In een interview met Tess Minnens, de voorzitster van Jong Vld, sprak zij haar hoop uit dat u de belofte gaat nakomen jongeren meer te betrekken. Is dat nog altijd uw plan?

‘Ja, ik heb dat ook beloofd in de campagne. De Jong Vld voorzitter moet een vaste plaats krijgen in het partijbestuur. Ik wil dat ook hard maken maar ik ga het wel iets breder bekijken, om te zien of er nog elders lacunes zijn. Dus dat plaatje ga ik de komende tijd leggen en dan aan het partijbestuur voorleggen.’

Uw concullega voor het voorzitterschap Bart Tommelein hoopt dat onder u Open Vld geen rechtse partij wordt. Is uw partij dan momenteel zo links? 

‘Ja, ik vond dat ook een vreemd statement. Natuurlijk, die etiketten links en rechts, die zijn ook maar wat ze waard zijn. Maar sociaal economisch worden we wel als een centrumrechtse partij gezien. Voor zover dat over het sociaaleconomische gaat lijkt me dat ook logisch; dat gaan we niet veranderen. Wat ik wel begrijp, is dat je binnen het liberalisme altijd verschillende stromingen gehad hebt waarbij je mensen hebt die zich meer sociaal-liberaal outen, anderen meer klassiek-liberaal. In de liberale filosofische auteurs heb je daar heel veel inspiratie met verschillende invalshoeken. Ik denk dat op zich de bekommernis was dat het niet is omdat ik nu voorzitter ben met een dergelijk mandaat, dat diegene die een ietwat andere invulling geven aan het liberalisme, dat die geen plaats meer zouden krijgen in die partij. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het is niet mijn bedoeling om de partij uit elkaar te trekken maar wel degelijk de voorzitter te zijn van alle liberalen.

Alleen, er zijn een aantal rode lijnen die ik ook in die campagne gezet heb. Een aantal thema’s waarin je altijd heel consequent en coherent moet communiceren en handelen. Eigenlijk heeft dat weinig met links of rechts te maken. In de debatten die we gehad hebben zaten bijna alle kandidaat-voorzitters op dezelfde lijn dat het sociaaleconomische een prioriteit is en dat we daar duidelijk over moesten zijn. Dus ik zie het probleem niet echt.’

U spreekt nu over rode lijnen maar ik zou natuurlijk in het geval van uw partij en uw campagne eerder spreken van blauwe lijnen. Uw campagne gaf toch duidelijk aan dat u meer aandacht zou hebben aan een aantal aspecten die meer geassocieerd worden met een liberale partij die opkomt voor mensen die werken en ondernemen. Blijft dat nog altijd uw bedoeling?

‘Ja, dat is zo. Het liberalisme is een vrijheidsideologie die de vrijheid koestert voor iedereen die wil werken, ondernemen maar ook om te zijn wie je wilt zijn. Er zijn ook ethische aspecten aan. Maar de economische vrijheid is natuurlijk essentieel. Veel kiezers associëren ons nog altijd met die thema’s, alleen denk ik dat de partij de laatste tien, twintig jaar door lang te besturen een stuk aan geloofwaardigheid heeft verloren op die thema’s. Dat is net wat ik terug wil claimen en dat kun je ook alleen maar doen door vrij consequent te handelen op wat je allemaal schrijft en zegt. Dat blijft de uitdaging en de prioriteit. Ik denk dat dat ook de motor was van waarom veel leden voor mij gestemd hebben.’

Federale regeringsvorming

De heren Rousseau en Magnette tasten nu af voor een regeringsvorming. Gaat u met hen mee aan tafel zitten om daarover te praten?

‘Ik begrijp dat zij met een uitnodiging werken naar de tien partijen die elkaar op zaterdag ontmoeten in de zogenaamde superkern. Daar is Open Vld ook bij. Als ik uitgenodigd word, zal ik natuurlijk ingaan op dat gesprek.

‘Op zich is het goed dat partijen elkaar ontmoeten. Die leiding wordt nu even genomen door de twee socialistische voorzitters. Maar het is niet gezegd dat dat natuurlijk in een context eindigt waar effectief de leiding bij de socialisten ligt. Dus als er gesprekken komen, zullen wij daar constructief aan meewerken, maar de inhoud moet natuurlijk wel iets zijn waar wij kunnen achterstaan.

Uw voorgangster Gwendolyn Rutten hing nogal nauw samen met jullie zusterpartij de MR. Gaat dat bij u ook zo blijven want MR-voorzitter Bouchez is niet zo blij met deze verkennende gesprekken van de socialisten.’

‘De link met de MR is op zich voor ons wel wat sterker geworden het laatste jaar. In het parlement werken wij vrij goed samen. Ik moet ook zeggen dat ik blij ben dat we meer sociaaleconomisch liberale accenten leggen. Ik zie het nu meer dan vroeger. Maar we weten dat er in het Franstalige landsgedeelte een soort race over dat marktleiderschap aan de gang is tussen Paul Magnette en Georges-Louis Bouchez.’

Ik moet met Georges-Louis Bouchez nog een eerste gesprek hebben. Ik ga dat zo snel mogelijk doen. Maar bon, ik denk wel dat veel van onze leden en militanten er wel op aandringen om een sterke link te blijven hebben met de MR. Dat versterkt ons. Maar je weet nooit hoe de politieke agenda juist zal lopen in die regeringsonderhandelingen, maar ik denk wel dat wij gaan inzetten op een sterke link verder met MR.’

In verband met die regeringsvorming, vindt u het nodig dat er een meerderheid aan Vlaamse kant zal zijn of is een gewone federale meerderheid voldoende voor u?

‘Als je een stabiele regering wil vormen is een meerderheid langs beide kanten van de taalgrens sowieso aangewezen, alleen weten we dat dat niet altijd evident is. Dus op zich, u kent mijn voorkeur, ik heb die vorig jaar ook geuit. Voor de stabiliteit van het land, als men dat koestert, dan zou je toch bijna hopen dat PS en N-VA op een bepaald moment in de regering raken. Alleen moeten we wel realistisch zijn, dat probeert men nu al een jaar en het lijkt niet te lukken. Plus de salvo’s blijven over en weer gaan. Dus voor ons als partijen die daartussen zitten, die minder groot zijn dan die partijen, is dat ook niet zo evident. Wij worden vooral met het beleid geïdentificeerd. Open Vld is al twintig jaar een beleidspartij en als er geen beleid meer komt dan rekenen veel kiezers dat ook aan ons af. Dus wij hebben geen belang bij het feit dat er geen oplossing komt. Wij hebben er belang bij dat in dat land er opnieuw kan bestuurd worden en er op een degelijke manier oplossingen komen voor problemen die er zijn. Het meest aangewezen zou zijn, een oplossing tegen 1 september met een hele brede coalitie die een meerderheid heeft langs beide kanten van de taalgrens.’

Paars-geel of paars-groen?

Als ik kijk naar de verkiezingen van uw partijbestuur en iedereen die daar heeft aan deelgenomen, dan zie ik in de details dat degenen die zich uitgesproken hebben voor paars-geel, of die paars-gele uitspraken hebben gedaan, de interne verkiezingen meer winnen dan degenen die zich voor paars-groen hebben uitgesproken. Is dat ook uw conclusie?

‘Ja, als je die cijfers bekijkt is dat misschien een conclusie maar goh … We hebben die discussie al gevoerd. Eerlijk gezegd, ik denk dat vandaag paars-geel redelijk ver weg nog is en dat paars-groen ook zeer ver weg is. Er gaat gewoon creatief out of the box moeten gedacht worden hoe dat we het oplossen. Als nieuwe voorzitter moet ik nu de liberalen verenigen om tot een oplossing te komen. Dus zou ik willen loskomen van de vraag of we nu gelijk hadden of niet? Ik denk dat we nu samen vooruit moeten.’

Dus we moeten ook niet rekenen op een rituele verbranding van het partijprogramma van Ecolo?

‘Dat is natuurlijk nog te bezien. Dat ging over het sociaaleconomische programma van Ecolo, daar moeten we realistisch in zijn. Dat programma ligt natuurlijk mijlenver van ons programma, dus dat blijft moeilijk. Maar bon, de crisis is nu zodanig diep… Ik denk dat de tien partijen op zaterdag zullen aangesproken worden om eventueel een regering te vormen tegen september maar wat daar gaat uitkomen durf ik u vandaag met de beste wil van de wereld nog niet te zeggen. Alleen weet ik wel, als we daar zelf moeten instappen in zo’n regering, dan gaat de inhoud toch wel wat conform moeten zijn met zaken die ik kan verdedigen naar onze leden. U weet dat het sociaaleconomische voor mij heel belangrijk is… Dus moeten er toch wel tegemoetkomingen naar ons toe zijn op dat vlak.’  

Liberalisme

U wil ook inhoudelijke congressen organiseren. Waar wil u heen met uw partij? Binnen welke breedte moeten we zien dat u aan de inhoud wil gaan werken? Zal dat enkel een opsmuk zijn of gaat u echt een liberalisme herdefiniëren dat klaar is voor deze eeuw?

‘Wel, ik denk dat oefening tweeledig is. Je hebt onze core business zoals ik dat noem, ons DNA, rond het sociaaleconomische. Ik denk dat we nu na de covidcrisis onze eigen recepten moeten op tafel leggen om de economie zuurstof te geven, ondernemers zuurstof te geven om terug jobs te kunnen creëren want er gaan er heel wat verloren gaan. Het tweede zijn sociale accenten die toch ook zullen moeten gelegd worden. Misschien iets meer omdat veel mensen die hun job verliezen toch wel hulp gaan nodig hebben in begeleiding naar nieuw werk. Dus dat sociaaleconomische terug actualiseren, maar ook het tweede deel zijn toch een aantal thema’s die we volgens mij te lang laten liggen hebben en daar niet voldoende eigen antwoorden op geven. Denk aan veiligheid, justitie. Zie wat er vorige week in Anderlecht is gebeurd, het politiegeweld. Ik denk dat veel van onze militanten of mensen die op ons zouden overwegen te stemmen, soms een iets krachtdadiger antwoord van de liberalen en van klassieke partijen verwachten. Dat we dat niet overlaten aan alleen extremere partijen, maar dat we daar ook zelf meer antwoorden op geven. Ik denk dat we daar ook inhoudelijk een diepteoefening moeten maken. Over samenleven ook. Wij zijn niet de partij die mensen discrimineert. Daar moeten we hard tegen optreden. Wij moeten een partij zijn die mensen kansen geeft, maar mensen die die kansen willen grijpen moeten kunnen vooruitgaan. Dat is het sociaaleconomische verhaal. Maar wat we niet willen is dat mensen eeuwig in een sociaal systeem blijven hangen.

Ik denk dat we op migratie en samenleving ook een eigen verhaal moeten schrijven. Dat is er een van kansen, maar ook van verantwoordelijkheid nemen. Dan heb je nog thema’s zoals milieu en duurzaamheid. Daar moeten we met een liberale insteek toch ook antwoorden op geven. Dat thema moet je niet overlaten aan de groene partij. Daar kunnen perfect vanuit een liberale economische logica vooruitstrevende antwoorden op gegeven worden. Dus dat zijn een aantal thema’s waar ik vind dat wij meer actueel en korter op de bal moeten kunnen reageren met een scherpere communicatie.’

Als ik u nu vraag naar enkele keuzes die u zal maken als voorzitter en de eerste keuze die ik u voorleg is, meer Vlaanderen of meer België, wat kiest u dan?

‘Ik heb daar een e-boek over geschreven. Ik kies voor fiscale autonomie en op arbeidsmarkt meer autonomie voor Vlaanderen. Maar er zijn ook voor mij bevoegdheden die terug federaal moeten om het coherent in dit land terug te laten besturen. Dus voor mij werkt het in twee richtingen.’

‘In welke richting wil u nu gaan werken wat de regeringsvorming betreft? Blijft uw persoonlijke voorkeur paars-geel, of ziet u andere mogelijkheden?’   

‘Mijn voorkeur is wel gekend maar ik ga geen exclusieven stellen omdat de situatie al heel erg moeilijk is en ik denk als je nu een oplossing wil zoeken, dan moet je volgens mij vooral vanuit het centrum vertrekken met partijen zoals de christendemocraten, liberalen en misschien de Vlaamse socialisten. Ik vind dat Conner Rousseau daar ook een constructieve rol in speelt. En dat je zo moet kijken wie je kan verenigen rond een inhoudelijk programma. Dus ik ga me niet vastpinnen op kleurtjes want daarvoor is de crisis veel te diep en moeten we zien wie we samen kunnen krijgen rond een inhoud.’

Wie van de volgende twee moet voor u premier worden, Rutten of de Croo?

‘Voor mij eigenlijk op dit moment geen van de twee. In die zin, ik vind dat we daar op dit moment die ambitie op tafel moeten leggen. We moeten maar in de regering stappen als de inhoud juist zit. Dan kunnen we spreken over wie in de regering terechtkomt. Ik vind niet dat wij op dit moment het premierschap moeten opeisen.’

Een laatste keuze. Gaat Open Vld met u als voorzitter meer lijken op de VVD of op D66?

‘Persoonlijk zit ik wellicht eerder in de richting van VVD. Maar het mooie van Open Vld of van de liberale partij is toch altijd geweest dat je die twee stromingen samen had in een partij en dat ze elkaar ook versterken. In sommige gebieden is het ene beter dan het andere, past dat ook beter met de dynamiek binnen bepaalde regio’s. Dus ja, persoonlijk wellicht eerder VVD. Maar we moeten er alles aan doen om die twee stromingen netjes te laten samenwerken binnen de partij.’

 


Beluister het interview met Egbert Lachaert op Doorbraak Radio.

David Geens

David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.